Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİPLOMASİ TARİHİ II3+036
Ders Programı Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Hatice Deniz GENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, Uluslararası İlişkiler öğrencilerine, Uluslararası İlişkiler disiplininin ortaya çıktığı ve geliştiği tarihi koşulları aktarmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Introduction, Recap ,Great Power Rivalry and the World War, 1900-1917
,The Search for European Stability, 1917-1929
,The European Colonial Empires, 1900-1945
,The Path to Second World War, 1930-1939

,The Second World War, 1939-1945
,Midterm Exam,The “First” Cold War in Europe, 1945-1961,Developments in Latin America, Asia, Turkey 1945-1953
,From Cold War to Detente, 1962-79
,Neutralism and the Rise of Third World
,From Confrontation to Communist Collapse, 1981-1989
,The End of Cold War and ‘the New World Order’, 1980-2000
; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
5) Soğuk Savaşın Sona Ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ortaya çıkan Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzenini açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacak, 1, 14, 3A
4) Soğuk Savaşı sona erdiren süreci değerlendirebilecek, 1, 14, 3A
3) İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya Düzeni, Soğuk Savaş, Bloklaşma ve Yumuşama konularını açıklayabilecek, 1, 14, 3A
2) İkinci Dünya Savaşını ortaya çıkaran süreç ve bu savaş hakkında temel konuları açıklayabilecek, 1, 14, 3A
1) Birinci Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası sistemin yeniden şekillendirilmesi sürecini irdeleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olacak, 1, 14, 3A
6) 11 Eylül’ün ardından uluslararası sistemin dönüşümünü irdeleyebilecektir.1, 14, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Introduction, Recap -
2Great Power Rivalry and the World War, 1900-1917
Best, et al. Chp. 1
3The Search for European Stability, 1917-1929
Best, et al. Chp. 2
4The European Colonial Empires, 1900-1945
Best, et al. Chp. 4
5The Path to Second World War, 1930-1939

Best, et al. Chp. 7
6The Second World War, 1939-1945
Best, et al. Chp. 8
7Midterm Exam
8The “First” Cold War in Europe, 1945-1961Best, et al. Chp. 9
9Developments in Latin America, Asia, Turkey 1945-1953
Best, et al. Chp. 10 Oran, Baskın, Chp.
10From Cold War to Detente, 1962-79
Best, et al. Chp. 11
11Neutralism and the Rise of Third World
Best, et al. Chp. 12
12From Confrontation to Communist Collapse, 1981-1989
Young and Kent, Part V
13The End of Cold War and ‘the New World Order’, 1980-2000
Best, et al. Chp. 20
Kaynak
Best, Anthony, et al. (2007), International History of the Twentieth Century and Beyond, London: Routledge. Young, W. John, and Kent, John, (2004), International Relations Since 1945, Oxford: Oxford University Press.
Armaoğlu, F. H. (1997). 20. yüzyıl siyası̂ tarihi (1914-1980). Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu