Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MEDYA VE SİYASET3+036
Ders Programı Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Duygu ÖZTÜRK
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Zeliha Aslı ELİTSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, liberal demokrasilerde medya ve siyaset ilişkilerinin incelenmesi, medya siyaset ilişkileri çalışmalarındaki temel kavram ve yaklaşımların öğrenciye tanıtılması ve modern dönemde haber ve medya endüstrisine olan eleştirel yaklaşımları detaylı bir şekilde irdelemektir ve tartışmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma ,Simgeler ve temsilleri,Demokrasilerde Medyanın önemi nedir?,Medya etkisinin türleri ve bu etkilerin çalışılması I,Medya etkisinin türleri ve bu etkilerin çalışılması I,Medya ve Dış Politika: CNN etkisi,FİLM: BAŞKANIN ADAMLARI,Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar I: Frankfurt Okulu,Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar II: Althuser'in ideolojisi,Medyaya Eleştirel yaklaşımlar III: Noam Chomsky ve Rızanın İmalatı,FİLM: BAŞKANIN BÜTÜN ADAMLARI,Sosyal Medya ve Sosyal Hareketler,genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
- Demokrasilerde medyanın oynadığı farklı rolleri ve etkileri bilecektir. 1, 10, 12, 14, 2, 3A
- Medyanın farklı etki türlerinin neler olduğunu bilecek ve bunları karşılaştırabilecektir. 1, 10, 12, 14, 2, 3A
- Medyanın politika yapım ve kamuoyu oluşturma süreçlerine olan etkilerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 12, 14, 2, 3A
- Medya siyaset ilişkilerine eleştirel yaklaşımları bilecek ve birbirleri ile karşılaştırabilecektir. 1, 10, 12, 14, 2, 3A
- Farklı dönemlerde politika yapım süreçlerinde medya siyaset arasında kurulan ilişkileri ve etkileşimleri, temel medya kavramlarını kullanarak analiz edebilecektir. 1, 10, 12, 14, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma yok
2Simgeler ve temsillerihaftalık okumalar
3Demokrasilerde Medyanın önemi nedir?haftalık okumalar
4Medya etkisinin türleri ve bu etkilerin çalışılması IHaftalık okumalar
5Medya etkisinin türleri ve bu etkilerin çalışılması Ihaftalık okumalar
6Medya ve Dış Politika: CNN etkisihaftalık okumalar
7FİLM: BAŞKANIN ADAMLARIyok
8Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar I: Frankfurt Okuluhaftalık okumalar
9Medyaya Eleştirel Yaklaşımlar II: Althuser'in ideolojisihaftalık okumalar
10Medyaya Eleştirel yaklaşımlar III: Noam Chomsky ve Rızanın İmalatıhaftalık okumalar
11FİLM: BAŞKANIN BÜTÜN ADAMLARIyok
12Sosyal Medya ve Sosyal Hareketlerhaftalık okumalar
13genel tekraryok
Kaynak
Bennet, W. L., Lawrence, R.G., and S. Livingston (2008). When the Press Fails: Political Power and the News Media from Iraq to Katrina. Chicago: University of Chicago Press. Iyengar, S. (2011). Media Politics: A Citizen’s Guide New York: W. W. Norton & Company.
Her hafta için dersin hocası farklı makale ve kaynaklar önerecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
X
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu