Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ORTADOĞU'DA SİYASET3+036
Ders Programı Salı 11:00-11:45 Salı 12:00-12:45 Salı 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf.Dr. Şit Tufan BUZPINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders Modern Orta Doğu’nun oluşum dinamiklerini ve bu dinamikler çerçevesinde Orta Doğu ülkelerindeki toplumsal ve siyasal düzeni açıklamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin Genel Tanıtımı ve Orta Doğu Kavramı Üzerine Tartışma,Modern Orta Doğu’nun oluşumu,Orta Doğu’da Devletleşme Süreçleri,Arap Milliyetçiliği ve Siyasal Yansımaları,Siyonizm ve Filistin Meselesi,Orta Doğu’da Siyaset ve Din İlişkisi Bağlamında İslamcılık ve İslami Hareketler,Orta Doğu’da Siyasal Hayat ve Ordu,Orta Doğu’da Otoriteryanizm,Arap Ayaklanmaları: Dinamikler, Aktörler ve Süreç,Değişim ve Süreklilik Arasında Demokratik Geçiş Denemeleri,Ayaklanmalar Sonrası Anayasal Gelişmeler,Arap Ayaklanmaları Sonrası Orta Doğu’nun Ekonomi Politiği,Orta Doğu’da Sivil Toplum,Genel Değerlendirme ve Orta Doğu’da Yeni Düzenin İmkanına Dair Mülahazalar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenciler, Modern Orta Doğu tarihindeki ana kırılma dönemlerini tespit edebilecekler.10, 17, 19, 2, 3A
2. Öğrenciler, Orta Doğu ülkelerindeki siyasal ve toplumsal yapılara dair geniş malumata sahip olacaklar.10, 17, 19, 2, 3A
3. Öğrenciler, bölgedeki dinamiklerin küresel düzeydeki siyasal gelişmeleri nasıl şekillendiği ve bu gelişmelerden nasıl etkilendiğini kavrayabilecekleridir.10, 17, 19, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:10: Beyin Fırtınası, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin Genel Tanıtımı ve Orta Doğu Kavramı Üzerine Tartışma
2Modern Orta Doğu’nun oluşumu
3Orta Doğu’da Devletleşme Süreçleri
4Arap Milliyetçiliği ve Siyasal Yansımaları
5Siyonizm ve Filistin Meselesi
6Orta Doğu’da Siyaset ve Din İlişkisi Bağlamında İslamcılık ve İslami Hareketler
7Orta Doğu’da Siyasal Hayat ve Ordu
8Orta Doğu’da Otoriteryanizm
9Arap Ayaklanmaları: Dinamikler, Aktörler ve Süreç
10Değişim ve Süreklilik Arasında Demokratik Geçiş Denemeleri
11Ayaklanmalar Sonrası Anayasal Gelişmeler
12Arap Ayaklanmaları Sonrası Orta Doğu’nun Ekonomi Politiği
13Orta Doğu’da Sivil Toplum
14Genel Değerlendirme ve Orta Doğu’da Yeni Düzenin İmkanına Dair Mülahazalar
Kaynak
William L. Cleavelend, Modern Ortadoğu Tarihi, ter. Mehmet Harmancı, İstanbul: Agora Bernard Lewis, Ortadoğu, ter. Selam Y. Kölay, İstanbul: Arkadaş Youssef M. Choueiri, Ortadoğu Tarihi, ter. Fethi Aytuna, İstanbul: İnkılap Fawaz A. Gerges, Yeni Ortadoğu, ter. Timur Demirtaş; M. İkbal Saylık, İstabul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu