Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANAYASA HUKUKU3+035
Ders Programı Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15 Cuma 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin anayasanın tanımı, bir anayasada bulunması getreken unsurlar, devlet ve hükümet biçimleri ve anayasaların ülkelerin siyasi ve hukuki sistemi içindeki yeri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak
Dersin İçeriğiBu ders; Anayasa hukukunun tanımı ve tarihi,Anayasa kavramının tanımı ve açımlanması,Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlenmesi : Anayasa yargısı,Anayasa yargısı ve demokrasi,Anayasanın kaynağı olarak kurucu iktidar,Devlet : Tanım ve unsurlar,Devlet teorileri,Devlet şekilleri : Monarşi ve cumhuriyet,Devlet şekilleri : Üniter devlet ve federal devlet,Hükümet sistemleri : Tarihten bugüne,Hükümet sistemleri : Çağdaş dünyada durum,Demokrasi : Teori ve pratik,Seçimler ve seçim sistemleri,Anayasa ve temel hak ve özgürlükler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Anayasal yönetim geleneği hakkında bilgi sahibi olmak ve siyasi sistemlerde anayasanın niçin önemli olduğunu kavramak.1, 10A
2. Devlet sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak1, 10A
3. Hükümet sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak1, 10A
4. Demokratik rejimi demokratik olmayanlardan ayırt edebilecek şekilde siyasi sistemler hakkında bilgi edinmek.1, 10A
5. Seçimler ve seçim sistemleri hakkında karşılaştırma yapabilecek kadar bilgiye sahip olmak.1, 10A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Anayasa hukukunun tanımı ve tarihiİlgili okumaların yapılması
2Anayasa kavramının tanımı ve açımlanmasıİlgili okumaların yapılması
3Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlenmesi : Anayasa yargısıİlgili okumaların yapılması
4Anayasa yargısı ve demokrasiİlgili okumaların yapılması
5Anayasanın kaynağı olarak kurucu iktidarİlgili okumaların yapılması
6Devlet : Tanım ve unsurlarİlgili okumaların yapılması
7Devlet teorileriİlgili okumaların yapılması
8Devlet şekilleri : Monarşi ve cumhuriyetİlgili okumaların yapılması
9Devlet şekilleri : Üniter devlet ve federal devletİlgili okumaların yapılması
10Hükümet sistemleri : Tarihten bugüneİlgili okumaların yapılması
11Hükümet sistemleri : Çağdaş dünyada durumİlgili okumaların yapılması
12Demokrasi : Teori ve pratikİlgili okumaların yapılması
13Seçimler ve seçim sistemleriİlgili okumaların yapılması
14Anayasa ve temel hak ve özgürlüklerİlgili okumaların yapılması
Kaynak
Hocanın dağıtacağı ders notları ve makaleler ile uzmanlar tarafından yazılan ders kitapları.
Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa : Ekin Yayınevi. Atilla Yayla, Siyaset Bilimi, Ankara : Adres Yayınları, 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
X
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
X
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
X
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
X
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
X
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
X
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
X
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
X
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu