Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK3+034
Ders Programı Pazartesi 08:00-08:45 Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Sertaç ERMAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Yasemin BAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan matematiksel problemleri çözebilmesi için gerekli nitelikleri ve alt yapıyı kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sayılar ve Özellikleri, Doğrusal ve kuadratik denklemler
,Eşitsizlikler,Lineer Programlama, Toplam Sembolü,Fonksiyon ve Grafikler :
Fonksiyonun tanımı;
Fonksiyonun noktadaki değeri;
Sabit, polinom, ve mutlak değer fonksiyonları
,Fonksiyon ve Grafikler : Bileşke fonksiyon;
Ters fonksiyon
,Fonksiyon ve Grafikler : Üstel ve logaritmik fonksiyonlar,Fonksiyon ve Grafikler : Dik koordinat sisteminde fonksiyon grafikleri; Simetri, öteleme ve yansıtmalar,Olasılık,Koşullu Olasılık,Bağımsız olaylar,Bayes Formülü,Beklenen Değer,Binom Dağılımı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Sayılarla cebirsel işlemler yapabilecektir.1, 14, 15, 2A, E
2. Alanı ile ilgili problemleri denklem ve eşitsizlik şeklinde ifade edebilecektir.1, 14, 15, 2A, E
3.1 Denklem ve eşitsizlikleri örnekler.
3.2 Denklem ve eşitsizlik mantığını açıklar.
3.3 Denklemin kökünü açıklar.
3.4 Denklemin kökünü bulur.
3.5 Eşitsizliğin çözüm aralığını açıklar.
3.6 Eşitsizliğin çözüm aralığını bulur.
4. Fonksiyonları analiz edebilecektir.1, 14, 15, 2A, E
4.1 Farklı tipteki fonksiyonları tanır.
4.2 Fonksiyonun bir noktadaki değerini hesaplar.
4.3 Fonksiyonların grafiklerini çizer.
4.4 Fonksiyonun grafiğini kullanarak fonksiyonun bir noktadaki değerini bulur.
4.5 Denklemleri çözmek için doğal logaritma fonksiyonunu kullanır.
4.6 Fonksiyonlar üzerinde öteleme ve yansıtma işlemi yapar.
5. Alanı ile ilgili olguların denklem sistemlerini kurabilecektir.1, 14, 15, 2A
5.1 Denklem sistemlerini açıklar.
5.2 Doğrusal denklem sistemlerini çözer.
6. Olasılık kavramını açıklayabilecektir
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sayılar ve Özellikleri
2 Doğrusal ve kuadratik denklemler
3Eşitsizlikler
4Lineer Programlama, Toplam Sembolü
5Fonksiyon ve Grafikler :
Fonksiyonun tanımı;
Fonksiyonun noktadaki değeri;
Sabit, polinom, ve mutlak değer fonksiyonları
6Fonksiyon ve Grafikler : Bileşke fonksiyon;
Ters fonksiyon
7Fonksiyon ve Grafikler : Üstel ve logaritmik fonksiyonlar
8Fonksiyon ve Grafikler : Dik koordinat sisteminde fonksiyon grafikleri; Simetri, öteleme ve yansıtmalar
9Olasılık
10Koşullu Olasılık
11Bağımsız olaylar
12Bayes Formülü
13Beklenen Değer
14Binom Dağılımı
Kaynak
Ders Notları
E. Haussler, R. S. Paul , R. J. Wood; Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences Ian Jacques ; Mathematics for Economics and Business Bülent Kobu ; İşletme Matematiği Alpha, Chiang, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına ve alt alanlarına ilişkin temel kavramları, kuramları, araştırma ve analiz tekniklerini bilir.
0
Dış politika, diplomasi tarihi, siyasal sistemler, uluslararası aktörler, devletler ve devlet dışı aktörler arasındaki siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri tarihsel gelişimleri çerçevesinde anlar; bu alanlarda yaşanan gelişmelerin ve sorunların nedenlerini analiz eder, farklı çözüm önerilerini sistematik düşünme yoluyla sorgulama becerisini geliştirir.
0
Kamu ve özel kuruluşlarda dış politika üretme, analiz etme ve uygulama süreçlerinde; uluslararası örgütleri sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektörde, proje üretme, karar alma, uygulama alanlarında görev alabilir; bulunduğu her pozisyonda kazanılan çok disiplinli bakış açısı çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ve krizlere çözüm odaklı yaklaşabilir, mevcut çözümleri analiz edip yeni çözümlerle katkıda bulunabilir.
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve kurum içi ve kurum dışı paydaşlara rapor edebilir.
0
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulgularını analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir.
0
Kamu ve özel çeşitli kurumlarda ekip liderliği yapabilir, etkinlik planlayabilir ve yönetebilir.
0
Eleştirel bakış açısıyla değişim ve gelişime açık olur, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinir.
0
Araştırma ya da uzmanlık konusu ile ilgili bulgularını, bilgisini, analiz ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla yazılı ve sözlü olarak uygun bir dil ile ve meslek etiği uygun yöntem ve yollarla paylaşabilir.
0
Araştırma ya da uzmanlık alanında uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeleri takip edecek, uluslararası düzeydeki paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce kullanır.
0
Temel bilgisayar becerilerine sahip olarak meslektaş ve paydaşlarla farklı iletişim kanal ve yöntemlerini kullanarak iletişim kurabilir.
0
Politika yapım süreçlerinde etkin olan kamu ve özel kuruluşlarda politika analizi ve üretiminin farklı düzeylerinde katkı sağlayabilir, müzakere sürecini yönetebilir, karar mekanizmalarında liderlik üstlenebilir.
0
Uzmanlık alanlarında karşılaşılan sorunlara yönelik özgün ve bilimsel bilgi üretebilir, projeye dönüştürebilir, karar mekanizmalarına danışmanlık sağlayabilir.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu