Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KURUMSAL İLETİŞİMPR4114902Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gabriela Oana OLARU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gabriela Oana OLARU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKurumsal İletişimin temel kavramlarını kurumsal itibarla ilişkilendirmek Öyküleme tekniğini kavrayarak kurumların sürekliliği açısından gerekliliğinin bağını kurmak Kurumsal İletişim uzmanlarının değişen koşullara uygun ve etkili çözümler geliştirirken değerlerin de aktarılmasını sağlayacak araçların seçimi ve işlenmesini sağlayacak donanıma sahip olmak Kurumsal İletişimin diğer alanlarla bütünleşik çalışmasını sağlama ve yönetme becerisini öyküleme tekniğiyle birleştirerek stratejiyi tüm kuruma/kuruluşa yayma becerisi kazanmak Kurumsal İletişim Stratejisi geliştirme bilgi ve becerisi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Kurumsal İletişim: Konsept ve Teoriler,Kurumsal İletişim ve Diğer Alanlarla Etkileşimi,Kurumsal İletişim Araç ve Teknikleri,Kurumsal İmaj Yönetimi,Kurumsal İmaj'dan Kurumsal Marka'ya,Kurumsal tasarım ve Görsel Kimlik,Kurumsal İtibar,Kurumsal iletişim ve sosyal medya,Kurumsal sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler,Kurum kültürü ve kimliği,Vaka Sunumu,Vaka Sunumu,Vaka Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kurumu ve kuruluşları, kurumsal iletişim açısından değerlendirir,10, 13, 16, 4, 6, 9A, F
Kurum ve kuruluş için kurumsal iletişim planı tasarlar, uygular,10, 16, 4, 9A
Kurumsal iletişim çalışmalarını yürütür,10, 16, 4, 9A, E
Kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim çalışmalarını analiz eder.10, 13, 14, 16, 9A
Kurumsal İletişim stratejisi geliştirir.10, 16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kurumsal İletişim: Konsept ve Teorilerİlgili ders notunu okumak
2Kurumsal İletişim ve Diğer Alanlarla Etkileşimiİlgili ders notunu okumak.
3Kurumsal İletişim Araç ve Teknikleriİlgili ders notlarını okumak.
4Kurumsal İmaj Yönetimiİlgili ders notlarını okumak.
5Kurumsal İmaj'dan Kurumsal Marka'yaİlgili ders notlarını okumak.
6Kurumsal tasarım ve Görsel Kimlikİlgili ders notlarını okumak
7Kurumsal İtibarKurumsal itibar hakkında ön araştırma yapmak
8Kurumsal iletişim ve sosyal medyaDersin vaka sunumunu hazırlamak.
9Kurumsal sosyal sorumluluk ve halkla ilişkilerDersin vaka sunumunu hazırlamak
10Kurum kültürü ve kimliğiDersin vaka sunumunu hazırlamak.
11Vaka SunumuDersin vaka sunumunu hazırlamak.
12Vaka SunumuDersin vaka sunumunu hazırlamak.
13Vaka SunumuDersin vaka sunumunu hazırlamak.
Kaynak
-Akyürek, Rüveyde . Kurumsal İletişim Yönetimi, Anadolu Üniv. Yay., 2005 -Kaya, Bayram. Bütünleşik Kurumsal İletişim, Siyasal Kitabevi, 2003 -Peltekoğlu, Filiz Balta. Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Basım Yayım, 2009. -Okay, Ayla . Kurum Kimliği, MediaCat Kitapları, 2005.
ders notları ve makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme224
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8324
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer8324
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12424
Genel Sınav ve Hazırlığı13636
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(154/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KURUMSAL İLETİŞİMPR4114902Güz Dönemi3+035
Ders Programı

Salı 09:00-09:45

Salı 10:00-10:45

Salı 11:00-11:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gabriela Oana OLARU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gabriela Oana OLARU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKurumsal İletişimin temel kavramlarını kurumsal itibarla ilişkilendirmek Öyküleme tekniğini kavrayarak kurumların sürekliliği açısından gerekliliğinin bağını kurmak Kurumsal İletişim uzmanlarının değişen koşullara uygun ve etkili çözümler geliştirirken değerlerin de aktarılmasını sağlayacak araçların seçimi ve işlenmesini sağlayacak donanıma sahip olmak Kurumsal İletişimin diğer alanlarla bütünleşik çalışmasını sağlama ve yönetme becerisini öyküleme tekniğiyle birleştirerek stratejiyi tüm kuruma/kuruluşa yayma becerisi kazanmak Kurumsal İletişim Stratejisi geliştirme bilgi ve becerisi kazandırmak
Dersin İçeriğiBu ders; Kurumsal İletişim: Konsept ve Teoriler,Kurumsal İletişim ve Diğer Alanlarla Etkileşimi,Kurumsal İletişim Araç ve Teknikleri,Kurumsal İmaj Yönetimi,Kurumsal İmaj'dan Kurumsal Marka'ya,Kurumsal tasarım ve Görsel Kimlik,Kurumsal İtibar,Kurumsal iletişim ve sosyal medya,Kurumsal sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler,Kurum kültürü ve kimliği,Vaka Sunumu,Vaka Sunumu,Vaka Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Kurumu ve kuruluşları, kurumsal iletişim açısından değerlendirir,10, 13, 16, 4, 6, 9A, F
Kurum ve kuruluş için kurumsal iletişim planı tasarlar, uygular,10, 16, 4, 9A
Kurumsal iletişim çalışmalarını yürütür,10, 16, 4, 9A, E
Kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim çalışmalarını analiz eder.10, 13, 14, 16, 9A
Kurumsal İletişim stratejisi geliştirir.10, 16, 4, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kurumsal İletişim: Konsept ve Teorilerİlgili ders notunu okumak
2Kurumsal İletişim ve Diğer Alanlarla Etkileşimiİlgili ders notunu okumak.
3Kurumsal İletişim Araç ve Teknikleriİlgili ders notlarını okumak.
4Kurumsal İmaj Yönetimiİlgili ders notlarını okumak.
5Kurumsal İmaj'dan Kurumsal Marka'yaİlgili ders notlarını okumak.
6Kurumsal tasarım ve Görsel Kimlikİlgili ders notlarını okumak
7Kurumsal İtibarKurumsal itibar hakkında ön araştırma yapmak
8Kurumsal iletişim ve sosyal medyaDersin vaka sunumunu hazırlamak.
9Kurumsal sosyal sorumluluk ve halkla ilişkilerDersin vaka sunumunu hazırlamak
10Kurum kültürü ve kimliğiDersin vaka sunumunu hazırlamak.
11Vaka SunumuDersin vaka sunumunu hazırlamak.
12Vaka SunumuDersin vaka sunumunu hazırlamak.
13Vaka SunumuDersin vaka sunumunu hazırlamak.
Kaynak
-Akyürek, Rüveyde . Kurumsal İletişim Yönetimi, Anadolu Üniv. Yay., 2005 -Kaya, Bayram. Bütünleşik Kurumsal İletişim, Siyasal Kitabevi, 2003 -Peltekoğlu, Filiz Balta. Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Basım Yayım, 2009. -Okay, Ayla . Kurum Kimliği, MediaCat Kitapları, 2005.
ders notları ve makaleler

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir.
X
2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder.
X
3
Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar.
X
4
Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar.
X
5
Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer.
X
6
Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alır, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür.
X
8
Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır.
9
İngilizce dilini kullanarak en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
10
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder.
X
11
Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır.
X
12
Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder.
13
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık disiplinlerine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür.
X
14
Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir.
X
15
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanabilir. .
16
Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 05/07/2022 - 16:59Son Güncelleme Tarihi: 07/12/2023 - 13:57