Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDENİ HUKUK 8+0 8 12,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cevdet YAVUZ
Dersi Verenler Prof.Dr. Cevdet YAVUZ, Doç.Dr. Harun DEMİRBAŞ, Prof.Dr. Serap HELVACI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Medenî hukuka giriş niteliğinde olmak üzere, bu hukuk dalının genel ve temel ilkelerine, kişiler hukuku ile aile hukukuna ilişkin hukukî düzenlemelerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Medenî hukukun hukuk dalları ve sistemleri içindeki yeri / Türkiye’de medenî hukukun gelişimi, 4721 sayılı Türk medenî kanununun sistematiği ve yürürlük kaynakları, Türk medenî kanununun Türk borçlar kanunu ve Türk ticaret kanunu ile ilişkisi / hukukun uygulanması, Hak ve çeşitleri ile hakkın kazanılmasının yolları, Hukukî işlemlerin geçersizliği, iyiniyet, dürüstlük kuralı, hakların korunması ve kaybedilmesi, Kişiler hukukuna giriş, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi,Hak ehliyeti – fiil ehliyeti,Kişilik hakkı,Kişiliğin korunması,Hısımlık, yerleşim yeri ve kişisel durum sicili,Genel olarak tüzel kişiler,Tüzel kişilerin kuruluş sistemleri, hak ve fiil ehliyetleri, yerleşim yeri ve sona ermesi, Dernekler I,Dernekler II ve vakıflar, Aile hukukunun konusu, önemi, özellikleri ve nişanlılık,Evlenmenin hukukî niteliği, maddî ve şeklî koşulları ile hükümsüzlüğü,Evliliğin sona erme sebepleri,Evliliğin genel hükümleri I,Evliliğin genel hükümleri II / Evlilik birliğinin korunması I,Evlilik birliğinin korunması II, Evlilik birliğinde mal rejimleri / yasal mal rejimi, Yasal mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye, Seçimlik mal rejimleri / hısımlık – çocuk ile ana ve babası arasında soybağının kurulması yolları, Soybağının kurulması yollarından tanıma ve evlât edinme, Soybağının hükümleri, Aile topluluğu / vesayet hukuku I, Vesayetin yürütülmesi ve sona ermesi, Koruma amacıyla ergin kişilerin özgürlüğünün kısıtlanması / yasal danışmanlık ve kayyımlık / vesayet organlarının sorumluluğu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 12, 15, 18 A
1. Özel hukukun temel alanı olan medenî hukuk kurumlarını ve işlevlerini tartışabilecektir.
1.1. Bütün özel hukuk, hattâ kamu hukuku alanında uygulanan Medenî Kanunumuzun başlangıç hükümlerini açıklar.
1.2. Kişiler hukuku ile ilgili düzenlemeleri özetler.
1.3. Aile hukuku düzenlemelerini tanımlar.
2. Başlangıç hükümlerini, kişiler hukuku ve aile hukuku kurallarını hukuka uygun biçimde yorumlayabilecektir.
2.1. Başlangıç hükümlerini, özellikle medenî hukuk alanındaki işlevlerine uygun olarak yorumlar.
2.2. Kişiler hukuku düzenlemesine ilişkin hükümleri, kişilik hakkının ve bu hakkı oluşturan değerlerin korunması ilkesi doğrultusunda yorumlar.
2.3. Aile hukuku düzenlemesine ilişkin hükümleri. bireyin ve ailenin korunması amacına uygun olarak yorumlar.
3. Başlangıç hükümlerini, kişiler hukuku ve aile hukuku kurallarını, somut hukukî problemlere uygulayabilecektir.
3.1. Başlangıç hükümlerini, somut hukukî problemleri hukuka uygun olarak çözecek biçimde uygular.
3.2. Kişiler hukuku düzenlemesine ilişkin hükümleri, somut hukukî problemleri hukuka uygun olarak çözecek biçimde uygular.
3.3. Aile hukuku düzenlemesine ilişkin hükümleri, somut hukukî problemleri hukuka uygun olarak çözecek biçimde uygular.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Medenî hukukun hukuk dalları ve sistemleri içindeki yeri / Türkiye’de medenî hukukun gelişimi
2 4721 sayılı Türk medenî kanununun sistematiği ve yürürlük kaynakları
3 Türk medenî kanununun Türk borçlar kanunu ve Türk ticaret kanunu ile ilişkisi / hukukun uygulanması
4 Hak ve çeşitleri ile hakkın kazanılmasının yolları
5 Hukukî işlemlerin geçersizliği, iyiniyet, dürüstlük kuralı, hakların korunması ve kaybedilmesi
6 Kişiler hukukuna giriş, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi
7 Hak ehliyeti – fiil ehliyeti
8 Kişilik hakkı
9 Kişiliğin korunması
10 Hısımlık, yerleşim yeri ve kişisel durum sicili
11 Genel olarak tüzel kişiler
12 Tüzel kişilerin kuruluş sistemleri, hak ve fiil ehliyetleri, yerleşim yeri ve sona ermesi
13 Dernekler I
14 Dernekler II ve vakıflar
15 Aile hukukunun konusu, önemi, özellikleri ve nişanlılık
16 Evlenmenin hukukî niteliği, maddî ve şeklî koşulları ile hükümsüzlüğü
17 Evliliğin sona erme sebepleri
18 Evliliğin genel hükümleri I
19 Evliliğin genel hükümleri II / Evlilik birliğinin korunması I
20 Evlilik birliğinin korunması II
21 Evlilik birliğinde mal rejimleri / yasal mal rejimi
22 Yasal mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye
23 Seçimlik mal rejimleri / hısımlık – çocuk ile ana ve babası arasında soybağının kurulması yolları
24 Soybağının kurulması yollarından tanıma ve evlât edinme
25 Soybağının hükümleri
26 Aile topluluğu / vesayet hukuku I
27 Vesayetin yürütülmesi ve sona ermesi
28 Koruma amacıyla ergin kişilerin özgürlüğünün kısıtlanması / yasal danışmanlık ve kayyımlık / vesayet organlarının sorumluluğu
Kaynaklar
Çok sayıda ve lisans öğrencileri için yeterli kitap önerildiği için, ayrıca ders notu verilmeyecektir.
MEDENÎ HUKUK (Giriş ve Kişiler Hukuku) Ders Kaynakları I. Giriş ve Başlangıç Hükümleri DURAL, Mustafa / SARI, Suat: Türk Özel Hukuku C.I, Temel Kavramlar ve Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri, B.4, İstanbul 2010. ÖZTAN, Bilge: Medenî Hukukun Temel Kavramları, B.34, Ankara 2011. ERMAN, Hasan: Medenî Hukuk Dersleri, Başlangıç Bölümü, İstanbul 2010. EDİS, Seyfullah: Medenî Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, B.6, Ankara 1997. ZEVKLİLER, Aydın / ERTAŞ, Şeref / HAVUTÇU, Ayşe / GÜRPINAR, Damla: Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), B.7 Ankara 2012. II. Kişiler Hukuku DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku C.II, Kişiler Hukuku, B.11, İstanbul 2011. OĞUZMAN, Kemal / SELİÇİ, Özer / OKTAY, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), B.10, İstanbul 2010. HELVACI, Serap: Gerçek Kişiler, İstanbul 2012. ZEVKLİLER, Aydın / ERTAŞ, Şeref / HAVUTÇU, Ayşe / GÜRPINAR, Damla: Yeni Medeni Kanuna Göre Medeni Hukuk (Temel Bilgiler), B.7 Ankara 2012. III. Ortak Ders Kaynakları YAVUZ, Cevdet: Türk Medeni Kanunu – Türk Borçlar Kanunu, B.8, İstanbul 2011. ERTAŞ, Şeref / KOÇ, Nevzat : 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Adalet Yayınları, Ankara 2010. ERTAŞ, Şeref / KOÇ, Nevzat : Medenî Hukuk Mevzuatı C.1, 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu, İzmir 2002. ÜNAL, Mehmet / ARAL, Fahrettin / BAŞPINAR, Veysel / OZANOĞLU, Hasan Seçkin: Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları, B.7, Ankara 2010. ZEVKLİLER, Aydın: Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, B.10,Ankara 2010. OĞUZMAN, Kemal / AYBAY, Aydın / SARI, Suat: Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları C.I, Genel Esaslar – Kişiler Hukuku Aile Hukuku, B.10, İstanbul 2004. MEDENÎ HUKUK (Aile Hukuku) DERS KAYNAKLARI DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan / GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku C.III, Aile Hukuku, B.6, İstanbul 2012. AKINTÜRK, Turgut / KARAMAN, Derya Ateş: Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku, Yeni Medenî Kanuna Uyarlanmış İkinci Cilt, B.13, İstanbul 2011. YAVUZ, Cevdet: Türk Medeni Kanunu – Türk Borçlar Kanunu, B.8, İstanbul 2011. ERTAŞ, Şeref / KOÇ, Nevzat : 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Adalet Yayınları, Ankara 2010 ÜNAL, Mehmet / ARAL, Fahrettin / BAŞPINAR, Veysel / OZANOĞLU, Hasan Seçkin: Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları,B.7, Ankara 2010. ZEVKLİLER, Aydın: Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, B.10, Ankara 2010. ERTAŞ, Şeref / KOÇ, Nevzat : Medenî Hukuk Mevzuatı C.1, 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu, İzmir 2002.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 4 112
Rehberli Problem Çözme 28 5 140
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 32 64
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 52 52
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 368
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 12,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu