Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ULUSLARARASI MAHKEMELER VE YARGI ORGANLARI 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Selman KARAKUL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Adem Ersin BAYRA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Belli başlı uluslararası mahkeme ve yargı organlarının görev, yetki ve yargılama usullerini uluslararası hukuk ve yargı kararları çerçevesinde değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Uluslararası Adalet Divanı'nın görev ve yetkileri, yargılama usulleri,Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin görev ve yetkileri, yargılama usulleri,Dünya Ticaret Örgütü'nde uyuşmazlıkların çözüm mekanizması,Daimi Tahkim Mahkemesi'nde uyuşmazlıkların çözüm mekanizması,Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi'nin işleyişi,Bölgesel ekonomik örgütlerin yargı organları,Avrupa Adalet Divanı'nın görev ve yetkileri, yargılama usulleri,Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'nde uyuşmazlıkların çözüm mekanizması,Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Statüsü ve emsal kararları,Uluslararası ad-hoc ceza mahkemelerinin görev ve yetkileri,Uluslararası ve bölgesel insan haklarını koruma mekanizmaları,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi ve Komisyonu,Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi ve Komisyonu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 14, 2, 3 A
1. Uluslararası mahkemelerin ve yargı organlarının temel özelliklerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
1.1. Uluslararası Adalet Divanı'nın görev ve yetkileri ile yargılama usullerini açıklar.
1.2. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin görev ve yetkileri ile yargılama usullerini açıklar.
1.3. Dünya Ticaret Örgütü'nde uyuşmazlıkların çözüm mekanizmasını tartışır.
2. Uluslararası tahkim kurumlarını ve tahkim sürecini analiz edebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
2.1. Daimi Tahkim Mahkemesi'nde uyuşmazlıkların çözüm mekanizmasını tartışır.
2.2. Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi'nin işleyişini açıklar.
2.3. Bölgesel ekonomik örgütlerin yargı organlarını karşılaştırır.
3. Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve İnsan Hakları Kurumlarını değerlendirebilecektir. 1, 10, 14, 2, 3 A
3.1. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Statüsünü ve emsal kararlarını tahlil eder.
3.2. Uluslararası ad-hoc ceza mahkemelerinin görev ve yetkilerini tartışır.
3.3. Uluslararası ve bölgesel insan haklarını koruma mekanizmalarını değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Adalet Divanı'nın görev ve yetkileri, yargılama usulleri
2 Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin görev ve yetkileri, yargılama usulleri
3 Dünya Ticaret Örgütü'nde uyuşmazlıkların çözüm mekanizması
4 Daimi Tahkim Mahkemesi'nde uyuşmazlıkların çözüm mekanizması
5 Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi'nin işleyişi
6 Bölgesel ekonomik örgütlerin yargı organları
7 Avrupa Adalet Divanı'nın görev ve yetkileri, yargılama usulleri
8 Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'nde uyuşmazlıkların çözüm mekanizması
9 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Statüsü ve emsal kararları
10 Uluslararası ad-hoc ceza mahkemelerinin görev ve yetkileri
11 Uluslararası ve bölgesel insan haklarını koruma mekanizmaları
12 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
13 Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi ve Komisyonu
14 Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi ve Komisyonu
Kaynaklar
Tek bir ders kitabı takip edilmeyecektir.
Ruth Mackenzie vd. (Eds.), The Manual on International Courts and Tribunals, Oxford, Oxford University Press, 2010 Lukasz Gruszczynski and Wouter Werner, Deference in International Courts and Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation, Oxford, Oxford University Press, 2014

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 5 35
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu