Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EŞYA HUKUKU 6+0 6 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Doruk UTKU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Doruk UTKU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, eşya hukukunun temel kavramlarının tanıtılması ile birlikte eşya üzerinde hâkimiyete ilişkin zilyetlik, tapu sicili, ayni haklar ile ayni hakların türleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Eşya Kavramı, Eşya Hukukuna Egemen Olan İlkeler ve Ayni Hakların Türleri., Zilyetlik ve Türleri,Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı,Zilyetliğin Korunması I (Savunma Hakkı, Zilyetlik Davaları ve İdari Koruma),Zilyetliğin Korunması II (Taşınır Davası),Zilyedin İade Borcu ve Kapsamı,7. Hafta: Tapu Sicilinin Unsurları,Tapu Siciline Egemen İlkeler,Tapu Siciline Yapılacak İşlemler,İyiniyetle Ayni Hak Kazanımı ve Özellikleri,Yolsuz Tescil ve Yolsuz Sicilin Düzeltilmesi, Beyanlar ve Şerh Edilebilecek Kişisel Haklar,Tasarruf Yetkisini Kısıtlayıcı Şerh ve Geçici Tescil Şerhi,Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu,Ayni Haklara Egemen Olan İlkeler, Mülkiyet Hakkı, Bütünleyici Parça ve Eklenti,Paylı Mülkiyet,Kanuni Önalım Hakkı, Elbirliği Mülkiyeti,Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması,Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması,Taşkın İnşaat ve Haksız Yapı,Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları, İrtifak Hakları Hakkında Genel Bilgi, İntifa, Oturma ve Üst İrtifakları,Taşınmaz Rehninin Temel İlkeleri,Taşınmaz Rehni Türleri, Taşınır Rehninin Temel İlkeleri,Taşınır Rehni Türleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 12, 15 A
1. Zilyedin hukuki durumunu açıklayabilecektir.
1.1. Zilyet kavramı ve zilyetliğin türlerini belirler.
1.2. Zilyedin sahip olduğu hak ve yetkilerini belirler.
2. Taşınmaz ve taşınır mülkiyetinin konusunu, kazanılmasını, kaybını ve kapsamını açıklayabilecektir.
2.1. Taşınmaz mülkiyetinin konusunu açıklar
2.2. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılma yollarını belirler
2.3. Taşınmaz mülkiyetinin kapsamını belirler
2.4. Taşınmaz mülkiyetinin kaybını açıklar.
3. Rehin hakkı kavramını ve çeşitlerini açıklayabilecektir
3.1. Taşınmaz rehni kavramını açıklar
3.2. Taşınmaz rehnine hakim kuralları açıklar
3.3. Taşınır Rehni kavramını ve çeşitlerini açıklar
3.4. Taşınır rehnine hakim olan ilkeleri açıklar
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eşya Kavramı, Eşya Hukukuna Egemen Olan İlkeler ve Ayni Hakların Türleri.
2 Zilyetlik ve Türleri
3 Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı
4 Zilyetliğin Korunması I (Savunma Hakkı, Zilyetlik Davaları ve İdari Koruma)
5 Zilyetliğin Korunması II (Taşınır Davası)
6 Zilyedin İade Borcu ve Kapsamı
7 7. Hafta: Tapu Sicilinin Unsurları
8 Tapu Siciline Egemen İlkeler
9 Tapu Siciline Yapılacak İşlemler
10 İyiniyetle Ayni Hak Kazanımı ve Özellikleri
11 Yolsuz Tescil ve Yolsuz Sicilin Düzeltilmesi
12 Beyanlar ve Şerh Edilebilecek Kişisel Haklar
13 Tasarruf Yetkisini Kısıtlayıcı Şerh ve Geçici Tescil Şerhi
14 Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu
15 Ayni Haklara Egemen Olan İlkeler
16 Mülkiyet Hakkı, Bütünleyici Parça ve Eklenti
17 Paylı Mülkiyet
18 Kanuni Önalım Hakkı, Elbirliği Mülkiyeti
19 Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
20 Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması
21 Taşkın İnşaat ve Haksız Yapı
22 Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları
23 İrtifak Hakları Hakkında Genel Bilgi
24 İntifa, Oturma ve Üst İrtifakları
25 Taşınmaz Rehninin Temel İlkeleri
26 Taşınmaz Rehni Türleri
27 Taşınır Rehninin Temel İlkeleri
28 Taşınır Rehni Türleri
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
1- Şeref Ertaş, Eşya Hukuku, 10. Baskı, Fakülteler Barış Yayınları, İzmir 2012. 2- Aydın Aybay/Hüseyin Hatemi, Eşya Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012. 3- Mehmet Ayan, Eşya Hukuku I-II-III. Ciltler, Mimoza, Konya 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 3 84
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 28 1 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 34 68
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 235
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu