Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HUKUK SOSYOLOJİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet Akif AYDIN
Dersi Verenler Prof.Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin; hukukun öncelikle ‘sosyal’ olduğunu kavraması, hukukun yalnızca yapımı değil uygulamasında da sosyal realitenin daima dikkate alınması gereğini anlaması ve sosyal realitenin özgün mantığını kavranmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Toplum ve Hukuk,Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi,Sosyal Kontrol Olarak Hukuk,Hukuktan Sosyolojiye,Serbest Araştırma Okulu, Tarihçi Okul, Hukuki Realizm, Sosyolojik Hukuk Bilimi,Sosyolojiden Hukuka,Durkheim, Weber ve Marx,Sosyolojik Bir Realite Olarak Hukuk,Pozitif Hukuk, Örf Adet Hukuk, Spontane Hukuk,Normatif Olgu,Güncel Hukuk Sosyolojisi,Luhmann ve Black,Pratik Hukuk Sosyolojisi,Hukuk Sosyolojisi ve Örf Adet Hukuku; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Hukuk kurallarının yanı sıra, bu kurallarının gelişimini görerek, söz konuşu kuralların toplumsal ilişkiler bakımından düzenleyici rolünü değerlendirebilecektir. 1, 10, 11, 12 A
1.1. Hukuk kural ve kavramlarının tarihsel süreç içinde gelişimini saptar. 1
1.2. Yeni gelişmelerin gerektirdiği ihtiyaçları ayırt eder. 1
1.3. Toplumsal değişimler ile hukuk kuralları arasındaki ilişkileri yorumlar. 1
2. Ampirik araştırma mantığını inşa edebilecektir. 1, 10, 11, 12 A
2.1. Hukukun toplumsal tezahürlerini gösterir. 1
2.2. Toplumun hukuk olarak gördüğü ile pozitif hukuk arasındaki farkı ayırt eder. 1
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Toplum ve Hukuk
2 Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi
3 Sosyal Kontrol Olarak Hukuk
4 Hukuktan Sosyolojiye
5 Serbest Araştırma Okulu, Tarihçi Okul, Hukuki Realizm, Sosyolojik Hukuk Bilimi
6 Sosyolojiden Hukuka
7 Durkheim, Weber ve Marx
8 Sosyolojik Bir Realite Olarak Hukuk
9 Pozitif Hukuk, Örf Adet Hukuk, Spontane Hukuk
10 Normatif Olgu
11 Güncel Hukuk Sosyolojisi
12 Luhmann ve Black
13 Pratik Hukuk Sosyolojisi
14 Hukuk Sosyolojisi ve Örf Adet Hukuku
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir
1) Öktem, Niyazi; Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji. Hukuk ve Devlet, Der Yayınları 2) Türkbağ, Ahmet Ulvi, Hukuk Sosyolojisinde Güncel Bir Radikal: Donald Black, Der’in Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 1 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 104
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu