Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KENTSEL ÜTOPYALAR 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ütopya ve ütopik düşünceyi, mekân ve kent bağlamında betimleyici ve eleştirel bir şekilde irdelemektedir. Kentsel ütopyalar ile gelecekteki yaşam biçimlerinin kurgulanması amaçlanmaktadır. İdeal kent arayışlarını geniş bir çerçevede ele almak, planlama sürecinde gelecek kavramının rolünü tartışmak, gelecek senaryoları üretmek, akıl yoluyla yönetilen ortak mülkiyete dayalı adil toplum düzeninin tasarım anlayışına olan etkisini ortaya koymak dersin temel hedefidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders İçeriğinin, Kapsamının ve İşleyişinin Tanıtılması,Ütopya, Distopya, Heterotopya, Retrotopya Kavramları,Kentin Ütopya Hali ve İdeal Form Arayışı: Mutlu Yaşam Felsefesi,Klasik Dönem Kent Ütopyaları,Rönesans ve Aydınlanma Dönemi Kent Ütopyaları,Endüstri Devrimi ve 19. Yüzyıl Kent Ütopyaları,Ara Sınav,Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Ebenezer Howard,Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Frank Lloyd Wright,Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Le Corbusier,Postmodern Kent Ütopyaları ve Manifestolar,Fütüristik Ütopyalar ve Günümüz Kentlerine Etkileri,Öğrenci Sunumları,Öğrenci Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kentsel strateji, politika ve uygulama planlarını ütopyalarla ilişkilendirebilir. 1, 2, 3 C
2. Kent ütopyaları üzerinden gelecek kent modelleri üretebilir. 1, 2, 3 C
3. Kentsel bağlamda mekânsal ilişkilerin tasarımı ve yapılandırılmasında yaratıcı yönde ve eleştirel düşünebilir. 1, 2, 3 C
4. Toplum için ideal bir düzen anlayışı ortaya koyabilir. 1, 2, 3 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders İçeriğinin, Kapsamının ve İşleyişinin Tanıtılması
2 Ütopya, Distopya, Heterotopya, Retrotopya Kavramları
3 Kentin Ütopya Hali ve İdeal Form Arayışı: Mutlu Yaşam Felsefesi
4 Klasik Dönem Kent Ütopyaları
5 Rönesans ve Aydınlanma Dönemi Kent Ütopyaları
6 Endüstri Devrimi ve 19. Yüzyıl Kent Ütopyaları
7 Ara Sınav
8 Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Ebenezer Howard
9 Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Frank Lloyd Wright
10 Modern Mimarlık ve 20. Yüzyıl Kent Ütopyaları: Le Corbusier
11 Postmodern Kent Ütopyaları ve Manifestolar
12 Fütüristik Ütopyalar ve Günümüz Kentlerine Etkileri
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
Kaynaklar
1. Bacon, Francis (2014) “Yeni Atlantis”, Alfa Yayıncılık, İstanbul. 2. Barlas, M. A. (1992) “Planning, A Continuum of Utopian and NonUtopian Sensibilities”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12 (1-2). 3. Barthes, Roland (2016) ”Göstergeler İmparatorluğu”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 4. Bookchin, M. (1999) “Toplumu Yeniden Kurmak”, Metis Yayınları, İstanbul. 5. Bumin, K. (1990) “Demokrasi Arayışında Kent”, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul. 6. Calvino, Italo (2016) “Görünmez Kentler”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 7. Corbusier, L. (1960) “Towards a New Architecture”, New York. 8. Emerson, R. L. (1973) “Utopia”, Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas, Charles Scribner's Sons. 9. Huxley, Aldous (1983), “Ada”, Yol Yayınları, İstanbul. 10. Huxley, Aldous (2016), “Cesur Yeni Dünya”, İthaki Yayınları, İstanbul. 11. Kumar, K. (2005) “Ütopyacılık” (Çev: Ali Somel), İmge Kitabevi, Ankara. 12. Le Guin, Ursula (1990) Mülksüzler, Metis Yayınları, İstanbul. 13. Mitchell, J. W. (1999) “E-topia: UrbanLife, Jim-But Not as We Know It”, The MIT Press, Cambridge. 14. More, Thomas (1999) "Utopia; Mina Urgan'in İncelemesiyle", Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul. 15. Mumford, Lewis (1973) “Utopia, City and Mechanism”, Souvenier Press, London. 16. Walsh, Chad (1962), “From Utopia to Nightmare”, Geoffrey Bles, London. 17. Wells, H. G. (1967), “A Modern Utopia”, University of Nebraska Press, Lincoln. 18. Zamyatin, Yevgeni (205) “Biz”, İthaki Yayıları, İstanbul. 19. Campanella, Tommaso (2011) “Güneş Ülkesi”, Say Yayınları, İstanbul. Sinema, Kent ve Ütopya Üzerinden Tartışma: Metropolis, Brazil, 2001 A Space Odyssey, Blade Runner, Gattaca, Modern Times, 1984, Clockwork Orange, Fahrenheit 451

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 16 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 82
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu