Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEKNOLOJİ FELSEFESİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hamdi ERGÜL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Teknoloji çağında yaşadığımızı ve çevrenin kurucuları olarak muazzam miktarda teknolojik güç kullandığımızı kabul ediyoruz. Bu gücün uygulanmasında bizi yönlendiren nedir 21. yüzyılda teknoloji yükselişe geçtiğinde. Yapılı çevrede uyguladığımız teknoloji, politik ve sosyo-ekonomik güçlerle iç içe geçmiştir, bu ilişkileri anlamadıkça teknolojiyi asla başarıyla kullanamayız. Hikâyeyi antik Yunanlardan, Orta Çağlardan Aydınlanma'ya ve modern teknolojinin şafağına kadar izleyeceğiz. Endüstri çağının başlamasıyla, teknolojinin insanı gereksiz emekten kurtardığını, ancak Kapitalist sistemdeki kusurların ve 20. yüzyılın ilk yarısının büyük sanayi / askeri makinelerinin birikmesinin önünü keseceğini hayal ediliyordu. İnsanın özgür olacağı hayali ve toknoloji ile ilgili olumlu düşüncelerimiz, kasvetli, distopyacı görünüme dönüştü. Plato, Aristo, St. Augustine, Aquinas, Machiavelli, Hobbs, Bacon, Marx ve diğerlerini okuyacağız. Heidigger; Batı felsefesinin 20.yüzyılda ve modernliğe sebep veren engin değişimleri açıklamaya çalışmıştır. Hans Jonas ve Hannah Arendt dahil Heidegger'in öğrencileri onun distopyacı görünümü genişletilmiş böylece Jacques Ellul ve Lewis Mumford olarak diğerleriyle birlikte yüzyılın teknoloji sorunlarının tartışma konularını tartışacağız. Ve şimdi yeni bir üçüncü teknoloji filozofu dalgası, bilgi çağı ve biyoteknoloji, genetik mühendisliği, iklim değişikliği ve kaynakların tükenmesi sorunlarının yol açtığı birçok etik ikilemle yüzleşmektedir. Ancak teknoloji geliştikçe, toplumumuzdaki gücün konumunu ele geçirdiğini görüyoruz. İyi yargı bastırılır. Bu nasıl oldu ve sonuçlar neler? Bu sorunları yapılı çevreyi tasarlama ve inşa etmede teknolojiyi kullanma konusuyla ilişkilendirmeye çalışacağız. Ancak teknoloji geliştikçe, toplumumuzdaki gücün konumunu ele geçirdiğini görüyoruz. İyi yargı bastırılır. Bu nasıl oldu ve sonuçlar neler? Bu sorunları yapılı çevreyi tasarlama ve inşa etmede teknolojiyi kullanma konusuyla ilişkilendirmeye çalışacağız.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş. Yapı tasarımcıları olarak sorumluluklarımız. Teknolojiyi tanımlamak.,Teknolojinin Tarihsel gelişimi.,Orta çağ ve Yakın çağ filozofların teknoloji hakkında düşünceleri ,Toplum, Politika ve Teknoloji I,Çağdaş Sosyal Felsefe - Faydacılık,Toplum, Politika ve Teknoloji II,Bir Adalet Teorisi,Sürdürülebilir Tasarım Felsefi,Toplum, Politika ve Teknoloji - III,Pragmatizm ve Teknoloji,Teknoloji ve Etik ilişkisi I,Kavramsal tanımlar "Yeryüzü Ahlakı", "Teknoloji ahlak ilişkisi" Yeryüzü Ahlakı ve Teknoloji,Mimari, Kentsel Tasarım ve Teknoloji,Teknoloji ve Etik II,Final; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Teknolojik gelişmeler yeni bakış açıları hatta teknoloji filozofu gelişmesine neden olduğu gibi, bilgi çağı ve biyoteknoloji, genetik mühendisliği, iklim değişikliği ve kaynakların tükenmesi sorunlarının yol açtığı birçok etik ikilemle yüzleşmektedir. Bu sorunların farkına varmak, tartışılan konular hakkında farkındalık geliştirmek.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Yapı tasarımcıları olarak sorumluluklarımız. Teknolojiyi tanımlamak. Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
2 Teknolojinin Tarihsel gelişimi. Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
3 Orta çağ ve Yakın çağ filozofların teknoloji hakkında düşünceleri Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
4 Toplum, Politika ve Teknoloji I Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
5 Çağdaş Sosyal Felsefe - Faydacılık Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
6 Toplum, Politika ve Teknoloji II Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
7 Bir Adalet Teorisi Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
8 Sürdürülebilir Tasarım Felsefi Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
9 Toplum, Politika ve Teknoloji - III Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
10 Pragmatizm ve Teknoloji Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
11 Teknoloji ve Etik ilişkisi I Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
12 Kavramsal tanımlar "Yeryüzü Ahlakı", "Teknoloji ahlak ilişkisi" Yeryüzü Ahlakı ve Teknoloji Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
13 Mimari, Kentsel Tasarım ve Teknoloji Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
14 Teknoloji ve Etik II Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
15 Final Anlatım ve okumalardan çıkarılan fikirleri tartışmak.
Kaynaklar
Platon, Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018 Diamond, J., Çöküş/Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır ya da Yıkılır? Timaş Yayınları, 2006 İstanbul. Diamond, J., Tüfek Mikrop ve Çelik, Tübitak Yayınları, 2016, İstanbul. Plotinus, Dokuzluklar, Alfa Aktüel Yayınları, 2007 C. Danto, A., Sanat Nedir?, Sel Yayınları, İstanbul, 2013 C. Danto, A., Sıradan Olanın Başkalaşımı, Ayrıntı Yayınevi,İstanbul, 2012. L.Mumford, Makine Efsanesi,İnsan Yayınları, İstanbul, 1996 L.Mumford, Teknik ve Uygarlık, Açılım Kitap,İstanbul, 2017. R.E. Wyvherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu? Arkeoloji ve Sanat yayınları,İstanbul, 2011. F.Martin, Robotların Yükselişi, Yapay zeka ve işsiz Bir gelecek Tehlikesi, Kronik Yayınları,2015. E.Jacques, Teknoloji Toplumu,Bakış Yayınları, İstanbul, 2003. D. Lewis, Uygarlığı Yeniden Nasıl Kurarız? Küy Yayınları, İsyanbul, 2016. H.N. Yuval, 21. Yuzyıl için 21 Ders,Kolektif Kitap,2018. B. George., Teknolojinin Evrimi, Doğubatı, İstanbul, 2013. P. Neil., Teknopoli; Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu,Sentez, 2016. E.J. McClellan, D.Harold., Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji, Akılçelen Kitaplar, Ankara, 2016. R. Jeremy., Üçüncü Sanayi Devrimi. İletişim, İstanbul, 2014.
Makale, Ders Notları, Kitaplar ve Sözlü Anlatım.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 1 2
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 2 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 8 3 24
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 1 1
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Performans Görevi, Bakım Planı 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 75
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu