Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ETİK VE ESTETİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İlk çağ felsefesi, Orta çağ felsefesi, Bilim tarihi ve bilim felsefesi.
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hamdi ERGÜL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Hamdi ERGÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Etik ve estetik konusunda temel kavramları kavramak, tarihsel süreçte estetik kavramının geçirdiği aşamaları hakkında bilgilenmek. Güzellik bilimi olarak Estetiği yorumlamak. Uygarlıkların estetik anlayışı ile filozofların estetik tanımları arasında farkı anlayıp eleştirel bakış geliştirmek. Etik, estetik, sanat, güzel gibi temel kavramlar üzerinde tartışma ortamı yaratarak, sorgulama ve değerlendirme yapabilmeyi sağlamaktır. Modern Bilimin güzellik tanımlaması ile felsefenin güzellik tanımı arasındaki değişimleri yorumlar. Günümüz estetik anlayışını yorumlayarak, Haz beğeni ve duyu organlarına bağlı, idealize edilen Estetik algısının, geldiği yıkıcı noktanın farkını görerek tasarım aşamasında bilinçli bir arka plan oluşturmak. Estetiğin doğa ve doğal olanla tanımlanması. Doğanın kendisi estetik ise ve doğa hayatın devamı için tehlikede ise tasarımcı sorumluğu ne olmalıdır? Yeni oluşan durumda Estetik sorunsallık üzerinden yeniden tanımı ne olmalıdır?
Dersin İçeriği Bu ders; Estetiğe Giriş: Estetik eğitiminin gerekçesi, estetikle ilgili kaynaklar,,Etik nedir? Etik tanımı ve Estetik kavramı,Etik nedir Etiğin ve estetiğin konusu, içeriği, Estetiğin gündelik dildeki kullanımı ve özel bir kavram olarak estetik, sanat felsefesi estetik ayrımı.,Estetik ve sanatta eleştirel yaklaşımlar.,Estetik ve kültür, Yaşam ile estetik arasındaki bağ (estetiğin yaşamımızdaki yeri).,Estetik ve bale, estetik ve resim, estetik ve heykel, estetik ve mimarlık, estetik ve mitoloji, estetik ve din .,Estetik ve mimari. Günümüz toplumlarının estetik, haz anlayışı ve Etik ilişkisi. Sosyal hayat da etik ve estetik anlayışı, davranış olarak etik ve estetik ilişkisi.,Estetik bilim ilişkisi, Bilim insanlarına göre güzelik kavramı. Albert Einstein, Isaac Newton.,Pisagor, Oklid, Thalese göre güzelik nedir? Kavramsal deiğişimler. Eleştirel yaklaşımlar.,Dinler tarihinde güzellik kavramı ve felsefe de güzellik kavramı.,Sanat eserinin bir öğesi olarak estetik.,Beğeni ve estetik yargılar ,Güzel, doğadaki ve sanattaki güzel, zaman içerisinde güzellik anlayışının değişimler göstermesi, sanatta çirkinlik kavramı.,Estetik haz, estetik yaşantı ve kaygı.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Estetik ile ilgili temel kavramları açıklar. Estetik ile ilgili kaynakları sınıflandırır. Herhangi bir eseri estetik değerler temeli ile analiz eder. Estetiği, tarihin erken dönemlerinden beri yaşamın bir gerçeği olduğunu kavrar. Etik - Estetik arasındaki ilişkiyi tartışır. Antik çağdan beri var olan estetik tartışmalarını öğrenir. Modern ve modern sonrası dönemde estetiğin gelişimini bilir. Alaxander Gottlieb Baumgarten “Estetik duygusal bilginin bilimi” tanımlamasını yorumlar. 1, 10, 11, 2, 3 C
Kitap ve makale okuma alışkanlığı. Bir konu veya fikir üzerinde kritik yapma, sorgulama alışkanlığı edinmiş olmak. Düşünmeyi, eleştirel yaklaşımı seviyor olmak. Tartışma ortamlarında düşüncesini veya fikrini beyan etmek. 17, 2 C, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Estetiğe Giriş: Estetik eğitiminin gerekçesi, estetikle ilgili kaynaklar,
2 Etik nedir? Etik tanımı ve Estetik kavramı
3 Etik nedir Etiğin ve estetiğin konusu, içeriği, Estetiğin gündelik dildeki kullanımı ve özel bir kavram olarak estetik, sanat felsefesi estetik ayrımı.
4 Estetik ve sanatta eleştirel yaklaşımlar.
5 Estetik ve kültür, Yaşam ile estetik arasındaki bağ (estetiğin yaşamımızdaki yeri).
6 Estetik ve bale, estetik ve resim, estetik ve heykel, estetik ve mimarlık, estetik ve mitoloji, estetik ve din .
7 Estetik ve mimari. Günümüz toplumlarının estetik, haz anlayışı ve Etik ilişkisi. Sosyal hayat da etik ve estetik anlayışı, davranış olarak etik ve estetik ilişkisi.
8 Estetik bilim ilişkisi, Bilim insanlarına göre güzelik kavramı. Albert Einstein, Isaac Newton.
9 Pisagor, Oklid, Thalese göre güzelik nedir? Kavramsal deiğişimler. Eleştirel yaklaşımlar.
10 Dinler tarihinde güzellik kavramı ve felsefe de güzellik kavramı.
11 Sanat eserinin bir öğesi olarak estetik.
12 Beğeni ve estetik yargılar
13 Güzel, doğadaki ve sanattaki güzel, zaman içerisinde güzellik anlayışının değişimler göstermesi, sanatta çirkinlik kavramı.
14 Estetik haz, estetik yaşantı ve kaygı.
Kaynaklar
Eco, E., Güzelliğin Tarihi, Doğan Kitap, 2016 Eco, E., Çirinliğin Tarihi, Doğan Kitap, 2016 Avner, Z., Estetik Gerçekliğin Sanatsal Özümsemenin Bilimi, Hayalperest Yayınevi, 2016 Timuçin, A., Estetik, Bulut Yayınları, 2013 Kant, I., Güzellik ve Yücelik Duygular Üzerine Gözlemler, Hil Yayınları, 2018 Lukacs, G., Estetik I, Estetik II ve Estetik III, Payel Yayınları, 1999 Timuroğlu, V., Estetik, Berfin Yayınları, 2013 Altuğ, T., Kant Estetiği, Payel Yayınları, 2007 Rosnay, J., Simonnet, D., Reeves, R., Coppens, Y., Dünyanın En Güzel Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018 Baker, U., Sanat ve Arzu, İletişim Yayınları, 2015 Platon, Devlet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018 N., Soykan, Ö., Estetik ve Sanat Felsefesi, Pinhan Yayınları, İstanbul, 2015 Erzen, J. N., Çoğul Estetik, Metis Yayınları, İstanbul, 2011 Plotinus, Dokuzluklar, Alfa Aktüel Yayınları, 2007 C. Danto, A., Sanat Nedir?, Sel Yayınları, İstanbul, 2013 C. Danto, A., Sıradan Olanın Başkalaşımı, Ayrıntı Yayınevi,İstanbul, 2012. Yıldırım, İ., İdealist ve Pragmatist Estetik, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara, 2014 Demir, E., Estetik. Orion Yayınları, Ankara, 2012 Balcı, Y. B., Kurumsal Estetik, Pegem Yayınları, Ankara, 2016 Cömert, B., Estetik, Deki Basım Yayım, Anakara, 2008 Bolla, P., Sanat ve Estetik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2012 Badiou, A., Başka Bir Estetik, Metis Yayınları, İstanbul, 2013 Özel, A., Estetik ve Temel Kuramları, Ütopya Yayınları, Ankara, 2014 Heidegger, M., Sanat Eserinin Kökeni, Deki Basım Yayın, Ankara, 2011 Baldil, O., Post Modern Estetik Anlayışlar, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2017 Bloch, E., Brecht, B., Benjamın, W., Lukacs, G., Adorno T., Estetik ve Politika, İletişim Yayınları, İstanbul, 2016 Yasa, M., Estetik Etik İlişkisi, Elis Yayınları, Ankara, 2014 Geiger, M., Estetik Anlayış, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2015 Wilde, O., Sanatçı Eleştirmen Yalancı, Katil: Estetik ve Etik üzer,ne, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jimenez, M., Estetik Nedir, Doruk Yayınları, İstanbul, 2008 Hünler, H., Estetik’in Kısa Tarihi, Doğubatı Yayınları, Ankara, 2011 Zeytinoğlu, E Kagan. M., Estetik ve Sanat Dersleri, İmge Yayınları, 1993 Sena, C., Estetik, Sanat ve Güzelliğin Felsefesi, Remzi kitabevi, İstanbul, 1973 Tunalı, İ., Estetik, Remzi Yayınevi, İstanbul, 2003 Masiero, R., Mimaride Estetik, Dost kitabevi yayınları, Ankara, 2006
Makale Okumaları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 2 2
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 3 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 3 18
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 1 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu