Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MİMARİ TASARIM STÜDYOSU II 2+6 5 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hasan ŞENER
Dersi Verenler Prof.Dr. Deniz ÖNDER, Prof.Dr. Elmira Ayşe GÜR, Dr.Öğr.Üye. Zülal Nurdan KORUR, Öğr.Gör. Hakan KILINÇ, Öğr.Gör. Heval Zeliha ÜÇOK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tasarım problemlerini çok boyutlu ele alma becerisinin geliştirilmesi, tasarım sürecinde sosyal/kültürel/yapısal vb. sistemlerin bütünlüğünün irdelenmesi; bu bağlamda kavramsallaştırma ve tasarım geliştirmenin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; TANIŞMA, ÇALIŞMA PROGRAMININ TANITILMASI, “YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ ,Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler,1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı,1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı,JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500 ,Jüriden sonra tartışma (eleştirilerin değerlendirilmesi) 1/500…,1/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ,1/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ,JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200,1/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ,TÜM ÖLÇEKLERDE TASARIM,ORTAK JÜRİ ,TÜM ÖLÇEKLERDE TASARIM ,Temsil: Anlatım esasları ve sunuş tekniklerinin geliştirilmesi, değerlendirme çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tarihi ve oluşmuş kentsel yapılı çevre koşullarını kapsayan tasarım konuları, Mimari tasarımı strüktür, konstrüksiyon ve yapısal detaylarla geliştiren yaklaşımlar, Çeşitli ölçeklerde araştırma gerektiren tasarım problemleri, kentsel-kamusal mekanlarla ilişkiler, Kavramsal ve soyut tasarım yaklaşımlarını çağdaş ürünlere dönüştürebilme, İşlev, form, mekân ilişkileri; çevresel referansların yorumu 1 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 TANIŞMA, ÇALIŞMA PROGRAMININ TANITILMASI, “YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ
2 Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler
3 1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı
4 1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı
5 JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500
6 Jüriden sonra tartışma (eleştirilerin değerlendirilmesi) 1/500…
7 1/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ
8 1/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ
9 JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200
10 1/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ
11 TÜM ÖLÇEKLERDE TASARIM
12 ORTAK JÜRİ
13 TÜM ÖLÇEKLERDE TASARIM
14 Temsil: Anlatım esasları ve sunuş tekniklerinin geliştirilmesi, değerlendirme çalışmaları
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.
Çavdar, A., Tan, P., (der.), Istanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, KentSel Dizisi,240 sayfa, ISBN:978-975-570-636-8 Yaşanılır Kentler /Yaşanılır İstanbul. Teknik Kongre 13 Şubat 2004,TMMOB. Kurtuluş,H., İstanbul’da Kentsel Ayrışma, Bağlam Yayıncılık, 2005. Cogito, Yeni İstanbul, YKY, İstanbul, sayı: 35 – Bahar 2003. Batur, A., “Urban Structure of Istanbul” in A to Z Special Issue, Istanbul: New Trends, ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol:2, Fall 2004, s. 1-7. Tanyeli, U., “Kenar’ın Metropolünden Mimarlığı ve Modernleşmeyi Okumak” Istanbul 1900-2000-Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak, Akın Nalça Kitapları, 2004, s. 12-17. Güvenç, M., “İstanbul’u haritalamak: 1990 Sayımından İnsan Manzaraları” İstanbul Dergisi, No. 34 7/2000, s. 35-40. Özçevik, O. G., “Peri-urbanization Analysis in the metropolitan Context: The Case of Istanbul Metropolitan Area” A to Z Special Issue, Istanbul: New Trends, ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol: 2, Fall 2004, s. 58-75. Keyder, Ç., İstanbul, Küresel ile Yerel Arasında, Metis Yay., İstanbul, 2000. Çelik, Z., Değişen İstanbul; 19. Yüzyılda Osmanlı başkenti, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, Istanbul. Göktürk, D., Soysal, L., Türeli, İ., İstanbul Nereye? Küresel Kent, kültür ve Avrupa, Metis Yayınları, 2010, İstanbul. Istanbul Para-Doxa, Kent ve Mimarlık Üzerine Konuşmalar, Boğaçhan Dündaralp, Aslı Kıyak İngin, Nilüfer Kozikoğlu, Garanti Galeri, 2010. Çavdar, A., Tan, P., Istanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, Sel Yayıncılık, 2013. Derviş, P., Öner, M., Mapping Istanbul, Garanti Galeri, 2009. Derviş,P., Tanyeli, U., Tanju, B., Becoming Istanbul, Garanti Galeri, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 8 4 32
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 22 66
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 231
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu