Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİMARİ TASARIM STÜDYOSU III-Bahar Dönemi2+658
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan ŞENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Belkıs ULUOĞLU, Öğr.Gör. Mehmet Tayfun TULGAN, Doç.Dr. Nesip Ömer EREM, Dr.Öğr.Üye. Zülal Nurdan KORUR, Öğr.Gör. Elif ERTEKİN GÜRKAN
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Güliz Kabasoğlu
Dersin Amacı-Dinamik kentsel bağlamı olan, karmaşık tasarım problemlerinin çözümünde uygun stratejilerin geliştirilmesi -Farklı tasarım araçlarını kullanarak kavramsal, fiziksel ve mekânsal özelliklerin temsil edilmesi, sunum tekniklerinin geliştirilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Güz Yarıyılı Başlangıcı, Tanışma, Çalışma programının tanıtılması “YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ YER’e ziyaret: Gözlem, analiz ve tespitler…,Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler Gözlem, analiz ve tespitlerin TARTIŞILMASI... 1. BİREYSEL SUNUŞLAR Gözlem, analiz ve tespitler… 1/500 2. PROJE ARSASININ/KONULARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ, 1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı Planlama kararları ve program geliştirme İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama… Kütle-mekân-cephe-kesit 1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi,1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı -planlama kararları ve program geliştirme -İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama… -kütle-mekân-cephe-kesit -1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi,Yaşam senaryosunun ve mekânsal programın kesinleştirilmesi 1/500 maket… İLK FİKİRLERİN / ESKİZLERİN TARTIŞILMASI maketler... kesitler...modeller,1/500 maket ile önerilerin geliştirilmesi JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200,Tüm Ölçeklerde Tasarım,Tüm Ölçeklerde Tasarım,Ön Teslim Ön Teslimlerin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
-Karmaşık kentsel dokuları okuma ve analiz becerisi. Mimari tasarım sürecinde disiplinler arası çalışma becerisi. Özel niteliği olan bir kentsel çevrede, geniş açıklık gerektiren mekanları içeren, tasarım bağlamında ileri teknoloji-malzeme olanaklarını araştırma becerisi. Mimari fikrin grafik anlatımında, teknik yeterliliğin yanında konuya özgü temsil yöntemleri geliştirebilme becerisi.12, 14, 2E, F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Güz Yarıyılı Başlangıcı, Tanışma, Çalışma programının tanıtılması “YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ YER’e ziyaret: Gözlem, analiz ve tespitler…
2Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler Gözlem, analiz ve tespitlerin TARTIŞILMASI... 1. BİREYSEL SUNUŞLAR Gözlem, analiz ve tespitler… 1/500 2. PROJE ARSASININ/KONULARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ
3 1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı Planlama kararları ve program geliştirme İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama… Kütle-mekân-cephe-kesit 1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi
41/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı -planlama kararları ve program geliştirme -İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama… -kütle-mekân-cephe-kesit -1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi
5Yaşam senaryosunun ve mekânsal programın kesinleştirilmesi 1/500 maket… İLK FİKİRLERİN / ESKİZLERİN TARTIŞILMASI maketler... kesitler...modeller
61/500 maket ile önerilerin geliştirilmesi JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500
71/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
81/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
91/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
101/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
111/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200
12Tüm Ölçeklerde Tasarım
13Tüm Ölçeklerde Tasarım
14Ön Teslim Ön Teslimlerin Değerlendirilmesi
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Çavdar, A., Tan, P., (der.), Istanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, KentSel Dizisi,240 sayfa, ISBN:978-975-570-636-8 Yaşanılır Kentler /Yaşanılır İstanbul. Teknik Kongre 13 Şubat 2004,TMMOB. Kurtuluş,H., İstanbul’da Kentsel Ayrışma, Bağlam Yayıncılık, 2005. Cogito, Yeni İstanbul, YKY, İstanbul, sayı: 35 – Bahar 2003. Batur, A., “Urban Structure of Istanbul” in A to Z Special Issue, Istanbul: New Trends, ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol:2, Fall 2004, s. 1-7. Tanyeli, U., “Kenar’ın Metropolünden Mimarlığı ve Modernleşmeyi Okumak” Istanbul 1900-2000-Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak, Akın Nalça Kitapları, 2004, s. 12-17. Güvenç, M., “İstanbul’u haritalamak: 1990 Sayımından İnsan Manzaraları” İstanbul Dergisi, No. 34 7/2000, s. 35-40. Özçevik, O. G., “Peri-urbanization Analysis in the metropolitan Context: The Case of Istanbul Metropolitan Area” A to Z Special Issue, Istanbul: New Trends, ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol: 2, Fall 2004, s. 58-75. Keyder, Ç., İstanbul, Küresel ile Yerel Arasında, Metis Yay., İstanbul, 2000. Çelik, Z., Değişen İstanbul; 19. Yüzyılda Osmanlı başkenti, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, Istanbul. Göktürk, D., Soysal, L., Türeli, İ., İstanbul Nereye? Küresel Kent, kültür ve Avrupa, Metis Yayınları, 2010, İstanbul. Istanbul Para-Doxa, Kent ve Mimarlık Üzerine Konuşmalar, Boğaçhan Dündaralp, Aslı Kıyak İngin, Nilüfer Kozikoğlu, Garanti Galeri, 2010. Çavdar, A., Tan, P., Istanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, Sel Yayıncılık, 2013. Derviş, P., Öner, M., Mapping Istanbul, Garanti Galeri, 2009. Derviş,P., Tanyeli, U., Tanju, B., Becoming Istanbul, Garanti Galeri, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati148112
Rehberli Problem Çözme8432
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler32266
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı12121
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)231
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(231/30)8
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİMARİ TASARIM STÜDYOSU III-Bahar Dönemi2+658
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan ŞENER
Dersi VerenlerProf.Dr. Belkıs ULUOĞLU, Öğr.Gör. Mehmet Tayfun TULGAN, Doç.Dr. Nesip Ömer EREM, Dr.Öğr.Üye. Zülal Nurdan KORUR, Öğr.Gör. Elif ERTEKİN GÜRKAN
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Güliz Kabasoğlu
Dersin Amacı-Dinamik kentsel bağlamı olan, karmaşık tasarım problemlerinin çözümünde uygun stratejilerin geliştirilmesi -Farklı tasarım araçlarını kullanarak kavramsal, fiziksel ve mekânsal özelliklerin temsil edilmesi, sunum tekniklerinin geliştirilmesi
Dersin İçeriğiBu ders; Güz Yarıyılı Başlangıcı, Tanışma, Çalışma programının tanıtılması “YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ YER’e ziyaret: Gözlem, analiz ve tespitler…,Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler Gözlem, analiz ve tespitlerin TARTIŞILMASI... 1. BİREYSEL SUNUŞLAR Gözlem, analiz ve tespitler… 1/500 2. PROJE ARSASININ/KONULARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ, 1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı Planlama kararları ve program geliştirme İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama… Kütle-mekân-cephe-kesit 1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi,1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı -planlama kararları ve program geliştirme -İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama… -kütle-mekân-cephe-kesit -1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi,Yaşam senaryosunun ve mekânsal programın kesinleştirilmesi 1/500 maket… İLK FİKİRLERİN / ESKİZLERİN TARTIŞILMASI maketler... kesitler...modeller,1/500 maket ile önerilerin geliştirilmesi JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200,Tüm Ölçeklerde Tasarım,Tüm Ölçeklerde Tasarım,Ön Teslim Ön Teslimlerin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
-Karmaşık kentsel dokuları okuma ve analiz becerisi. Mimari tasarım sürecinde disiplinler arası çalışma becerisi. Özel niteliği olan bir kentsel çevrede, geniş açıklık gerektiren mekanları içeren, tasarım bağlamında ileri teknoloji-malzeme olanaklarını araştırma becerisi. Mimari fikrin grafik anlatımında, teknik yeterliliğin yanında konuya özgü temsil yöntemleri geliştirebilme becerisi.12, 14, 2E, F
Öğretim Yöntemleri:12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Güz Yarıyılı Başlangıcı, Tanışma, Çalışma programının tanıtılması “YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ YER’e ziyaret: Gözlem, analiz ve tespitler…
2Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler Gözlem, analiz ve tespitlerin TARTIŞILMASI... 1. BİREYSEL SUNUŞLAR Gözlem, analiz ve tespitler… 1/500 2. PROJE ARSASININ/KONULARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ
3 1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı Planlama kararları ve program geliştirme İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama… Kütle-mekân-cephe-kesit 1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi
41/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı -planlama kararları ve program geliştirme -İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama… -kütle-mekân-cephe-kesit -1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi
5Yaşam senaryosunun ve mekânsal programın kesinleştirilmesi 1/500 maket… İLK FİKİRLERİN / ESKİZLERİN TARTIŞILMASI maketler... kesitler...modeller
61/500 maket ile önerilerin geliştirilmesi JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500
71/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
81/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
91/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
101/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
111/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200
12Tüm Ölçeklerde Tasarım
13Tüm Ölçeklerde Tasarım
14Ön Teslim Ön Teslimlerin Değerlendirilmesi
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Çavdar, A., Tan, P., (der.), Istanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, KentSel Dizisi,240 sayfa, ISBN:978-975-570-636-8 Yaşanılır Kentler /Yaşanılır İstanbul. Teknik Kongre 13 Şubat 2004,TMMOB. Kurtuluş,H., İstanbul’da Kentsel Ayrışma, Bağlam Yayıncılık, 2005. Cogito, Yeni İstanbul, YKY, İstanbul, sayı: 35 – Bahar 2003. Batur, A., “Urban Structure of Istanbul” in A to Z Special Issue, Istanbul: New Trends, ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol:2, Fall 2004, s. 1-7. Tanyeli, U., “Kenar’ın Metropolünden Mimarlığı ve Modernleşmeyi Okumak” Istanbul 1900-2000-Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak, Akın Nalça Kitapları, 2004, s. 12-17. Güvenç, M., “İstanbul’u haritalamak: 1990 Sayımından İnsan Manzaraları” İstanbul Dergisi, No. 34 7/2000, s. 35-40. Özçevik, O. G., “Peri-urbanization Analysis in the metropolitan Context: The Case of Istanbul Metropolitan Area” A to Z Special Issue, Istanbul: New Trends, ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol: 2, Fall 2004, s. 58-75. Keyder, Ç., İstanbul, Küresel ile Yerel Arasında, Metis Yay., İstanbul, 2000. Çelik, Z., Değişen İstanbul; 19. Yüzyılda Osmanlı başkenti, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, Istanbul. Göktürk, D., Soysal, L., Türeli, İ., İstanbul Nereye? Küresel Kent, kültür ve Avrupa, Metis Yayınları, 2010, İstanbul. Istanbul Para-Doxa, Kent ve Mimarlık Üzerine Konuşmalar, Boğaçhan Dündaralp, Aslı Kıyak İngin, Nilüfer Kozikoğlu, Garanti Galeri, 2010. Çavdar, A., Tan, P., Istanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, Sel Yayıncılık, 2013. Derviş, P., Öner, M., Mapping Istanbul, Garanti Galeri, 2009. Derviş,P., Tanyeli, U., Tanju, B., Becoming Istanbul, Garanti Galeri, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 09:27Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 09:29