Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİMARİ TASARIM STÜDYOSU II2+658
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan ŞENER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Zülal Nurdan KORUR, Prof.Dr. Belkıs ULUOĞLU, Doç.Dr. Nesip Ömer EREM, Öğr.Gör. Barış TEKCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTasarım problemlerini çok boyutlu ele alma becerisinin geliştirilmesi, tasarım sürecinde sosyal/kültürel/yapısal vb. sistemlerin bütünlüğünün irdelenmesi; bu bağlamda kavramsallaştırma ve tasarım geliştirmenin sağlanmasıdır.
Dersin İçeriğiBu ders; TANIŞMA, ÇALIŞMA PROGRAMININ TANITILMASI, “YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ ,Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler,1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı,1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı,JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500 ,Jüriden sonra tartışma (eleştirilerin değerlendirilmesi) 1/500,1/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ,1/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ,JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200,1/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ,TÜM ÖLÇEKLERDE TASARIM,ORTAK JÜRİ ,TÜM ÖLÇEKLERDE TASARIM ,Temsil: Anlatım esasları ve sunuş tekniklerinin geliştirilmesi, değerlendirme çalışmaları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Tarihi ve oluşmuş kentsel yapılı çevre koşullarını kapsayan tasarım konuları, Mimari tasarımı strüktür, konstrüksiyon ve yapısal detaylarla geliştiren yaklaşımlar, Çeşitli ölçeklerde araştırma gerektiren tasarım problemleri, kentsel-kamusal mekanlarla ilişkiler, Kavramsal ve soyut tasarım yaklaşımlarını çağdaş ürünlere dönüştürebilme, İşlev, form, mekân ilişkileri; çevresel referansların yorumu 1A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1TANIŞMA, ÇALIŞMA PROGRAMININ TANITILMASI, “YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ
2Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler
31/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı
41/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı
5JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500
6Jüriden sonra tartışma (eleştirilerin değerlendirilmesi) 1/500
71/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ
81/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ
9JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200
101/200 ÖLÇEKTE ÇÖZÜMLERİN ÜRETİLMESİ
11TÜM ÖLÇEKLERDE TASARIM
12ORTAK JÜRİ
13TÜM ÖLÇEKLERDE TASARIM
14Temsil: Anlatım esasları ve sunuş tekniklerinin geliştirilmesi, değerlendirme çalışmaları
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.
Çavdar, A., Tan, P., (der.), Istanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, KentSel Dizisi,240 sayfa, ISBN:978-975-570-636-8 Yaşanılır Kentler /Yaşanılır İstanbul. Teknik Kongre 13 Şubat 2004,TMMOB. Kurtuluş,H., İstanbul’da Kentsel Ayrışma, Bağlam Yayıncılık, 2005. Cogito, Yeni İstanbul, YKY, İstanbul, sayı: 35 – Bahar 2003. Batur, A., “Urban Structure of Istanbul” in A to Z Special Issue, Istanbul: New Trends, ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol:2, Fall 2004, s. 1-7. Tanyeli, U., “Kenar’ın Metropolünden Mimarlığı ve Modernleşmeyi Okumak” Istanbul 1900-2000-Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak, Akın Nalça Kitapları, 2004, s. 12-17. Güvenç, M., “İstanbul’u haritalamak: 1990 Sayımından İnsan Manzaraları” İstanbul Dergisi, No. 34 7/2000, s. 35-40. Özçevik, O. G., “Peri-urbanization Analysis in the metropolitan Context: The Case of Istanbul Metropolitan Area” A to Z Special Issue, Istanbul: New Trends, ITU Journal of the Faculty of Architecture, vol: 2, Fall 2004, s. 58-75. Keyder, Ç., İstanbul, Küresel ile Yerel Arasında, Metis Yay., İstanbul, 2000. Çelik, Z., Değişen İstanbul; 19. Yüzyılda Osmanlı başkenti, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, Istanbul. Göktürk, D., Soysal, L., Türeli, İ., İstanbul Nereye? Küresel Kent, kültür ve Avrupa, Metis Yayınları, 2010, İstanbul. Istanbul Para-Doxa, Kent ve Mimarlık Üzerine Konuşmalar, Boğaçhan Dündaralp, Aslı Kıyak İngin, Nilüfer Kozikoğlu, Garanti Galeri, 2010. Çavdar, A., Tan, P., Istanbul: Müstesna Şehrin İstisna Hali, Sel Yayıncılık, 2013. Derviş, P., Öner, M., Mapping Istanbul, Garanti Galeri, 2009. Derviş,P., Tanyeli, U., Tanju, B., Becoming Istanbul, Garanti Galeri, 2009

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu