Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TASARIM YÖNETİMİ-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Natali TOMA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers, proje yaşam döngüsü boyunca tasarımı yönetme sürecine ilişkin temel bilgi, ilke ve becerilerini kazandırmayı hedefler.
Dersin İçeriğiBu ders; Tasarım yönetimi konusuna giriş – Sektörel fuarlar ve organizasyonlar,Stratejik planlama, fonksiyon belirleme, risk yönetimi,İhtiyaç özeti, konsept ve tasarım sürecindeki beklentiler ,Fizibilite süreci - Proje planı, proje bütçesi, nakit akışı ,Konsept tasarım süreci (konsept tasarım ve enerji verimliliği ilişkisi),Entegrasyon yönetimi ,Tasarım yönetiminde haberleşme ve bunun son ürün kalitesine etkisi ,Ara Sınav ,Uygulama tasarımı sürecinin entegrasyonu – Sürdürülebilir tasarım yönetimi, teknik proje yönetimi, mühendislik projeleri ile koordinasyon ,Atölye – Öğrencilerin katılımı ile inşaatı tamamlanmış bir projenin mimari, iç mimari, mühendislik, aydınlatma, grafik, yangın danışmanlığı projelerinin ‘’tersine mühendislik’’ yöntemi ile irdelenmesi sayesinde ‘’tasarım yönetimi’’ konusunun yaşanarak öğrenilmesini amaçlayan bir atölye düzenlenmektedir. ,Öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmekte olan atölyenin amacı sözleşme sürecinden inşaat sürecine kadar gerçek hayatta yaşananlara dair farkındalık kazandırmaktır. Atölye öğrencilerin katılımının yanı sıra sektörde aktif rol alan misafir mimarlar ve tasarım stüdyosu öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. ,Doğadan esinli yenilikçi tasarım yöntemleri, çok uluslu mimarlık organizasyonlarında tasarım yönetimi ve kültür, tasarım sürecinde bütünleşik kalite sistemleri – Kalite-Çevre-Güvenlik Yönetimi ,İnşaat kontrollük süreci – Proje revizyonları, uygulamaya yönelik detayların ve imalatların koordinasyonu, kontrollük süreci (İnşaat ve yapım sürecindeki riskler, yaşananlar ve sonuçları) şantiye yaşamından örneklemeler ,Açılış & devir teslim süreci (pazarlama, satış, kiralama ve işletmeye alma süreçlerinin entegrasyonu), açıldıktan sonra yapılacaklar & öğrenilen dersler! (Şirketler, profesyoneller, patronlar, danışmanlar ve sektörün diğer oyuncularının görevleri, uluslararası ve yerli şirketlerdeki farklı yaklaşımlar ve sonuçları…); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci kompleks karma projelerde 'sürdürülebilir tasarım yönetimi'nin nasıl uygulandığı konusunda bilgilendirildildiklerek karma proje geliştirme çalışmalarının gereği olan eleştirel düşünme becerisi edinir. 13, 21, 9A
Öğrenci, karmaşık bir bütünü, onu oluşturan farklı parçalar ve bu parçalar arasındaki ilişki bağlamında analiz eder. 2, 20, 6C
Öğrenci, tasarladığı projesini ölçekli olarak plan, kesit ve maket formatında ifade etmeye başlar. 2, 20, 6C
Öğrenci, mevcut bir tasarım fikrini, ilgili çevre verilini ve fonksiyonu da dahil edecek şekilde geliştirmeye başlar. 2, 20, 6C
Öğrenci, analiz yoluyla bulduğu parçaları tutarlı bir form haline gelecek şekilde bir araya getirir. 2, 20, 6C
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tasarım yönetimi konusuna giriş – Sektörel fuarlar ve organizasyonlar
2Stratejik planlama, fonksiyon belirleme, risk yönetimi
3İhtiyaç özeti, konsept ve tasarım sürecindeki beklentiler
4Fizibilite süreci - Proje planı, proje bütçesi, nakit akışı
5Konsept tasarım süreci (konsept tasarım ve enerji verimliliği ilişkisi)
6Entegrasyon yönetimi
7Tasarım yönetiminde haberleşme ve bunun son ürün kalitesine etkisi
8Ara Sınav
9Uygulama tasarımı sürecinin entegrasyonu – Sürdürülebilir tasarım yönetimi, teknik proje yönetimi, mühendislik projeleri ile koordinasyon
10Atölye – Öğrencilerin katılımı ile inşaatı tamamlanmış bir projenin mimari, iç mimari, mühendislik, aydınlatma, grafik, yangın danışmanlığı projelerinin ‘’tersine mühendislik’’ yöntemi ile irdelenmesi sayesinde ‘’tasarım yönetimi’’ konusunun yaşanarak öğrenilmesini amaçlayan bir atölye düzenlenmektedir.
11Öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmekte olan atölyenin amacı sözleşme sürecinden inşaat sürecine kadar gerçek hayatta yaşananlara dair farkındalık kazandırmaktır. Atölye öğrencilerin katılımının yanı sıra sektörde aktif rol alan misafir mimarlar ve tasarım stüdyosu öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
12Doğadan esinli yenilikçi tasarım yöntemleri, çok uluslu mimarlık organizasyonlarında tasarım yönetimi ve kültür, tasarım sürecinde bütünleşik kalite sistemleri – Kalite-Çevre-Güvenlik Yönetimi
13İnşaat kontrollük süreci – Proje revizyonları, uygulamaya yönelik detayların ve imalatların koordinasyonu, kontrollük süreci (İnşaat ve yapım sürecindeki riskler, yaşananlar ve sonuçları) şantiye yaşamından örneklemeler
14Açılış & devir teslim süreci (pazarlama, satış, kiralama ve işletmeye alma süreçlerinin entegrasyonu), açıldıktan sonra yapılacaklar & öğrenilen dersler! (Şirketler, profesyoneller, patronlar, danışmanlar ve sektörün diğer oyuncularının görevleri, uluslararası ve yerli şirketlerdeki farklı yaklaşımlar ve sonuçları…)
Kaynak
at Sektöründe Proje Nasıl Yönetilir? Türkiyenin Projeleri, Fahriye Hazer Sancar, 2020. Design Management: Managing Design Strategy, Process and Implementation, Kathryn Best, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme326
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi12020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(114/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TASARIM YÖNETİMİ-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Natali TOMA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers, proje yaşam döngüsü boyunca tasarımı yönetme sürecine ilişkin temel bilgi, ilke ve becerilerini kazandırmayı hedefler.
Dersin İçeriğiBu ders; Tasarım yönetimi konusuna giriş – Sektörel fuarlar ve organizasyonlar,Stratejik planlama, fonksiyon belirleme, risk yönetimi,İhtiyaç özeti, konsept ve tasarım sürecindeki beklentiler ,Fizibilite süreci - Proje planı, proje bütçesi, nakit akışı ,Konsept tasarım süreci (konsept tasarım ve enerji verimliliği ilişkisi),Entegrasyon yönetimi ,Tasarım yönetiminde haberleşme ve bunun son ürün kalitesine etkisi ,Ara Sınav ,Uygulama tasarımı sürecinin entegrasyonu – Sürdürülebilir tasarım yönetimi, teknik proje yönetimi, mühendislik projeleri ile koordinasyon ,Atölye – Öğrencilerin katılımı ile inşaatı tamamlanmış bir projenin mimari, iç mimari, mühendislik, aydınlatma, grafik, yangın danışmanlığı projelerinin ‘’tersine mühendislik’’ yöntemi ile irdelenmesi sayesinde ‘’tasarım yönetimi’’ konusunun yaşanarak öğrenilmesini amaçlayan bir atölye düzenlenmektedir. ,Öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmekte olan atölyenin amacı sözleşme sürecinden inşaat sürecine kadar gerçek hayatta yaşananlara dair farkındalık kazandırmaktır. Atölye öğrencilerin katılımının yanı sıra sektörde aktif rol alan misafir mimarlar ve tasarım stüdyosu öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. ,Doğadan esinli yenilikçi tasarım yöntemleri, çok uluslu mimarlık organizasyonlarında tasarım yönetimi ve kültür, tasarım sürecinde bütünleşik kalite sistemleri – Kalite-Çevre-Güvenlik Yönetimi ,İnşaat kontrollük süreci – Proje revizyonları, uygulamaya yönelik detayların ve imalatların koordinasyonu, kontrollük süreci (İnşaat ve yapım sürecindeki riskler, yaşananlar ve sonuçları) şantiye yaşamından örneklemeler ,Açılış & devir teslim süreci (pazarlama, satış, kiralama ve işletmeye alma süreçlerinin entegrasyonu), açıldıktan sonra yapılacaklar & öğrenilen dersler! (Şirketler, profesyoneller, patronlar, danışmanlar ve sektörün diğer oyuncularının görevleri, uluslararası ve yerli şirketlerdeki farklı yaklaşımlar ve sonuçları…); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenci kompleks karma projelerde 'sürdürülebilir tasarım yönetimi'nin nasıl uygulandığı konusunda bilgilendirildildiklerek karma proje geliştirme çalışmalarının gereği olan eleştirel düşünme becerisi edinir. 13, 21, 9A
Öğrenci, karmaşık bir bütünü, onu oluşturan farklı parçalar ve bu parçalar arasındaki ilişki bağlamında analiz eder. 2, 20, 6C
Öğrenci, tasarladığı projesini ölçekli olarak plan, kesit ve maket formatında ifade etmeye başlar. 2, 20, 6C
Öğrenci, mevcut bir tasarım fikrini, ilgili çevre verilini ve fonksiyonu da dahil edecek şekilde geliştirmeye başlar. 2, 20, 6C
Öğrenci, analiz yoluyla bulduğu parçaları tutarlı bir form haline gelecek şekilde bir araya getirir. 2, 20, 6C
Öğretim Yöntemleri:13: Örnek Olay Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tasarım yönetimi konusuna giriş – Sektörel fuarlar ve organizasyonlar
2Stratejik planlama, fonksiyon belirleme, risk yönetimi
3İhtiyaç özeti, konsept ve tasarım sürecindeki beklentiler
4Fizibilite süreci - Proje planı, proje bütçesi, nakit akışı
5Konsept tasarım süreci (konsept tasarım ve enerji verimliliği ilişkisi)
6Entegrasyon yönetimi
7Tasarım yönetiminde haberleşme ve bunun son ürün kalitesine etkisi
8Ara Sınav
9Uygulama tasarımı sürecinin entegrasyonu – Sürdürülebilir tasarım yönetimi, teknik proje yönetimi, mühendislik projeleri ile koordinasyon
10Atölye – Öğrencilerin katılımı ile inşaatı tamamlanmış bir projenin mimari, iç mimari, mühendislik, aydınlatma, grafik, yangın danışmanlığı projelerinin ‘’tersine mühendislik’’ yöntemi ile irdelenmesi sayesinde ‘’tasarım yönetimi’’ konusunun yaşanarak öğrenilmesini amaçlayan bir atölye düzenlenmektedir.
11Öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmekte olan atölyenin amacı sözleşme sürecinden inşaat sürecine kadar gerçek hayatta yaşananlara dair farkındalık kazandırmaktır. Atölye öğrencilerin katılımının yanı sıra sektörde aktif rol alan misafir mimarlar ve tasarım stüdyosu öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
12Doğadan esinli yenilikçi tasarım yöntemleri, çok uluslu mimarlık organizasyonlarında tasarım yönetimi ve kültür, tasarım sürecinde bütünleşik kalite sistemleri – Kalite-Çevre-Güvenlik Yönetimi
13İnşaat kontrollük süreci – Proje revizyonları, uygulamaya yönelik detayların ve imalatların koordinasyonu, kontrollük süreci (İnşaat ve yapım sürecindeki riskler, yaşananlar ve sonuçları) şantiye yaşamından örneklemeler
14Açılış & devir teslim süreci (pazarlama, satış, kiralama ve işletmeye alma süreçlerinin entegrasyonu), açıldıktan sonra yapılacaklar & öğrenilen dersler! (Şirketler, profesyoneller, patronlar, danışmanlar ve sektörün diğer oyuncularının görevleri, uluslararası ve yerli şirketlerdeki farklı yaklaşımlar ve sonuçları…)
Kaynak
at Sektöründe Proje Nasıl Yönetilir? Türkiyenin Projeleri, Fahriye Hazer Sancar, 2020. Design Management: Managing Design Strategy, Process and Implementation, Kathryn Best, 2006.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 09:27Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 09:29