Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİMARİ TASARIM STÜDYOSU V-Güz Dönemi2+658
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan ŞENER
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Elif ERTEKİN GÜRKAN, Öğr.Gör. Turgut ERSAVAŞ, Öğr.Gör.Dr. Nihal KAYAPA, Öğr.Gör. Mehmet Tayfun TULGAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı-Yapılı çevrenin en önemli tipolojik alanlarından birisi olan “Konut ve Çevresi” nin “Toplu Konut Yerleşmesi” ölçeğinde ele alınarak uygun tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesi, dolayısıyla ileri düzeyde karmaşık programlı tasarım çözümlerinin elde edilmesi. -Konuya uygun büyüklük ve bağlamdaki kentsel alanlarda, farklı tasarım araçlarını kullanarak kavramsal, fiziksel ve mekânsal çözümlerin ölçek hiyerarşisi içinde çok yönlü temsilleri ve sunum tekniklerinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Güz Yarıyılı Başlangıcı,
Tanışma, Çalışma programının tanıtılması
“YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ-YER’e ziyaret: Gözlem, analiz ve tespitler…


,Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler-Gözlem, analiz ve tespitlerin TARTIŞILMASI...
1. BİREYSEL SUNUŞLAR
Gözlem, analiz ve tespitler… 1/500
2. PROJE ARSASININ/KONULARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ
,1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı-Planlama kararları ve program geliştirme
İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama…
Kütle-mekân-cephe-kesit
1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi

,1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı-planlama kararları ve program geliştirme
-İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama…
-kütle-mekân-cephe-kesit
-1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi
,-1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi-Yaşam senaryosunun ve mekânsal programın kesinleştirilmesi
1/500 maket…
İLK FİKİRLERİN / ESKİZLERİN TARTIŞILMASI
maketler... kesitler...modeller


,JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500 -Jüri Sonrası Değerlendirmeleri ,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi ,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi ,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200 -Tüm Ölçeklerde Tasarım ,RESMİ TATİL,Tüm Ölçeklerde Tasarım,Ön Teslim -Ön Teslimlerin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
-Konut / Toplu konut tipolojisi bağlamında ileri mimari tasarım ve koordinasyon becerisinin kazandırılması,10, 12, 14, 6E, F
-Planlama, programlama, tasarım, iç mimari tasarım; donatı ve kullanım / işletmeye ilişkin olarak uygun stratejiler ile mimari senteze ulaşma becerisi,10, 12, 14, 6E, F
-Mimari çözüm önerilerini çoklu ortam temsili ve grafik anlatım ile aktarma becerisi.10, 12, 14, 6E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Güz Yarıyılı Başlangıcı,
Tanışma, Çalışma programının tanıtılması
“YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ-YER’e ziyaret: Gözlem, analiz ve tespitler…


2Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler-Gözlem, analiz ve tespitlerin TARTIŞILMASI...
1. BİREYSEL SUNUŞLAR
Gözlem, analiz ve tespitler… 1/500
2. PROJE ARSASININ/KONULARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ
31/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı-Planlama kararları ve program geliştirme
İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama…
Kütle-mekân-cephe-kesit
1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi

41/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı-planlama kararları ve program geliştirme
-İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama…
-kütle-mekân-cephe-kesit
-1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi
5-1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi-Yaşam senaryosunun ve mekânsal programın kesinleştirilmesi
1/500 maket…
İLK FİKİRLERİN / ESKİZLERİN TARTIŞILMASI
maketler... kesitler...modeller


6JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500 -Jüri Sonrası Değerlendirmeleri
71/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
81/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
91/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
101/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
11JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200 -Tüm Ölçeklerde Tasarım
12RESMİ TATİL
13Tüm Ölçeklerde Tasarım
14Ön Teslim -Ön Teslimlerin Değerlendirilmesi
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİMARİ TASARIM STÜDYOSU V-Güz Dönemi2+658
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Hasan ŞENER
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Elif ERTEKİN GÜRKAN, Öğr.Gör. Turgut ERSAVAŞ, Öğr.Gör.Dr. Nihal KAYAPA, Öğr.Gör. Mehmet Tayfun TULGAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı-Yapılı çevrenin en önemli tipolojik alanlarından birisi olan “Konut ve Çevresi” nin “Toplu Konut Yerleşmesi” ölçeğinde ele alınarak uygun tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesi, dolayısıyla ileri düzeyde karmaşık programlı tasarım çözümlerinin elde edilmesi. -Konuya uygun büyüklük ve bağlamdaki kentsel alanlarda, farklı tasarım araçlarını kullanarak kavramsal, fiziksel ve mekânsal çözümlerin ölçek hiyerarşisi içinde çok yönlü temsilleri ve sunum tekniklerinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; Güz Yarıyılı Başlangıcı,
Tanışma, Çalışma programının tanıtılması
“YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ-YER’e ziyaret: Gözlem, analiz ve tespitler…


,Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler-Gözlem, analiz ve tespitlerin TARTIŞILMASI...
1. BİREYSEL SUNUŞLAR
Gözlem, analiz ve tespitler… 1/500
2. PROJE ARSASININ/KONULARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ
,1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı-Planlama kararları ve program geliştirme
İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama…
Kütle-mekân-cephe-kesit
1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi

,1/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı-planlama kararları ve program geliştirme
-İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama…
-kütle-mekân-cephe-kesit
-1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi
,-1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi-Yaşam senaryosunun ve mekânsal programın kesinleştirilmesi
1/500 maket…
İLK FİKİRLERİN / ESKİZLERİN TARTIŞILMASI
maketler... kesitler...modeller


,JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500 -Jüri Sonrası Değerlendirmeleri ,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi ,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi ,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,1/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi,JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200 -Tüm Ölçeklerde Tasarım ,RESMİ TATİL,Tüm Ölçeklerde Tasarım,Ön Teslim -Ön Teslimlerin Değerlendirilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
-Konut / Toplu konut tipolojisi bağlamında ileri mimari tasarım ve koordinasyon becerisinin kazandırılması,10, 12, 14, 6E, F
-Planlama, programlama, tasarım, iç mimari tasarım; donatı ve kullanım / işletmeye ilişkin olarak uygun stratejiler ile mimari senteze ulaşma becerisi,10, 12, 14, 6E, F
-Mimari çözüm önerilerini çoklu ortam temsili ve grafik anlatım ile aktarma becerisi.10, 12, 14, 6E, F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Güz Yarıyılı Başlangıcı,
Tanışma, Çalışma programının tanıtılması
“YERE DAİR –İŞLEVE DAİR….” SUNUŞ-YER’e ziyaret: Gözlem, analiz ve tespitler…


2Arsa Seçimi, program önerisi ve analizler-Gözlem, analiz ve tespitlerin TARTIŞILMASI...
1. BİREYSEL SUNUŞLAR
Gözlem, analiz ve tespitler… 1/500
2. PROJE ARSASININ/KONULARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ
31/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı-Planlama kararları ve program geliştirme
İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama…
Kütle-mekân-cephe-kesit
1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi

41/500 maket üzerinde ve zoning kararlarıyla kavramsallaştırma, yerin genetiği/ örnek analizleri, kentsel mekân bağlamı-planlama kararları ve program geliştirme
-İŞLEV: yorumlama… yeniden tanımlama…
-kütle-mekân-cephe-kesit
-1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi
5-1/500 maket… Önerilerin geliştirilmesi-Yaşam senaryosunun ve mekânsal programın kesinleştirilmesi
1/500 maket…
İLK FİKİRLERİN / ESKİZLERİN TARTIŞILMASI
maketler... kesitler...modeller


6JÜRİ 1: TARTIŞMA 1/500 -Jüri Sonrası Değerlendirmeleri
71/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
81/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
91/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
101/200 Ölçekte çözümlerin üretilmesi
11JÜRİ 2: TARTIŞMA 1/200 -Tüm Ölçeklerde Tasarım
12RESMİ TATİL
13Tüm Ölçeklerde Tasarım
14Ön Teslim -Ön Teslimlerin Değerlendirilmesi
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 09:27Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 09:29