Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİTOLOJİ VE SANATIED2115481Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gözde ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, insanın kültürel evriminde ve uygarlığın gelişiminde önemli rol oynayan iki ana unsur olarak sanat ve mitoloji arasındaki ilişki ele alınacaktır. Antik dönemden itibaren Mısır, Anadolu, Yunan ve Roma uygarlıklarında mitolojinin incelenmesi, antik dönemden 20.yy.’a dek Batı sanat akımlarının sanat ve mitoloji arasındaki ilişki üzerinden analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, mitoloji nedir? Mitoloji ve sanat ilişkisi,Sümer ve Asur uygarlıklarında sanat ve mitoloji ilişkisi, temel kişilikler ve efsaneler, sanatsal yansımalar ,Antik Mısır uygarlığında mitoloji, temel kişilikler ve efsaneler, sanatsal yansımalar,Antik Yunan döneminde mitoloji, Olimpos tanrıları ve efsaneler
,Antik Yunan döneminde mitoloji, kahramanlar, diğer kişilikler, yaratıklar ve efsaneler
,ARA SINAV,Antik Yunan döneminde mitoloji, Homeros’un İlyada ve Odysseia eserlerinde temel karakterler, Anadolu Mitolojileri
,Antik Yunan’da sanatsal dönemler, Helenistik dönemde sanat ve mitoloji: heykel ve vazolarda mitolojik konulu betimlemeler
,Antik Roma döneminde mitoloji, temel kişilikler ve efsaneler ,Antik Roma döneminde sanat, heykel ve duvar resimlerinde mitolojik betimlemeler
,Rönesans sanatı, temel özellikler, önde gelen sanatçılar, Manyerizm, temel özellikler, önde gelen sanatçılar
,Rönesans ve Manyerizm’de Antik Yunan Mitolojisinin Etkisi
,Barok Sanat, Rokoko, önde gelen sanatçılar, Barok ve Rokoko’da mitolojik konulu eserler,18.-19. yy. Batı Sanat Akımlarında Klasik Mitoloji: Neoklasizm, Romantizm, Pre-Rafaelcilik, Sembolizm ve mitolojik konulu eserler
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, mitoloji nedir? Mitoloji ve sanat ilişkisi
2Sümer ve Asur uygarlıklarında sanat ve mitoloji ilişkisi, temel kişilikler ve efsaneler, sanatsal yansımalar
3Antik Mısır uygarlığında mitoloji, temel kişilikler ve efsaneler, sanatsal yansımalar
4Antik Yunan döneminde mitoloji, Olimpos tanrıları ve efsaneler
5Antik Yunan döneminde mitoloji, kahramanlar, diğer kişilikler, yaratıklar ve efsaneler
6ARA SINAV
7Antik Yunan döneminde mitoloji, Homeros’un İlyada ve Odysseia eserlerinde temel karakterler, Anadolu Mitolojileri
8Antik Yunan’da sanatsal dönemler, Helenistik dönemde sanat ve mitoloji: heykel ve vazolarda mitolojik konulu betimlemeler
9Antik Roma döneminde mitoloji, temel kişilikler ve efsaneler
10Antik Roma döneminde sanat, heykel ve duvar resimlerinde mitolojik betimlemeler
11Rönesans sanatı, temel özellikler, önde gelen sanatçılar, Manyerizm, temel özellikler, önde gelen sanatçılar
12Rönesans ve Manyerizm’de Antik Yunan Mitolojisinin Etkisi
13Barok Sanat, Rokoko, önde gelen sanatçılar, Barok ve Rokoko’da mitolojik konulu eserler
1418.-19. yy. Batı Sanat Akımlarında Klasik Mitoloji: Neoklasizm, Romantizm, Pre-Rafaelcilik, Sembolizm ve mitolojik konulu eserler
Kaynak
1. Bulfinch, T., Myths of Greece and Rome, Penguin Books, London, 1981. 2. Buxton, R., Yunan Mitolojisi, çev. Ahmet Fethi Yıldırım, Alfa, 2016. 3. Can, Ş., Klasik Yunan Mitolojisi, Ötüken, 2014. 4. Carpenter, T. H., Art and Myth in Ancient Greece: A Handbook, Thames Hudson, World of Art, New York, 1991. 5. Carpenter, T. H., Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, çev. Bensen B.M. Ünlüoğlu, Homer Kitabevi, 2016. 6. Carr-Gomm, S., Sanat: Sanatın Gizli Dili, çev. Lizet Deadato, İnkılap, 2014. 7. Carvalho de Magalhaes, R., Antikçağ'dan Günümüze Sanatta Mitoloji, çev. Yiğit Değer Bengi, Alfa, 2007. 8. Cömert, B., Mitoloji ve İkonografi, De Ki, 2006. 9. Davidson, R. J., The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300- 1990s, Oxford University Press, ABD, 1993. 10. Erhat, A., Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011. 11. Fink, G., Antik Mitolojide Kim Kimdir, Kabalcı, 1995. 12. Gombrich, E.H., The Story of Art, Phaidon, 2003. 13. Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, çev. Ömer Erduran, Erol Erduran, Remzi Kitabevi, 2007. 14. Hamilton, E., Mitologya, Varlık, 1998. 15. Homeros, Odysseia, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, çev. Azra Erhat, A. Kadir, İstanbul, 2014. 16. Homeros, İlyada, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, çev. Azra Erhat, A. Kadir, İstanbul, 2014. 17. İrgin, S., Sanat ve Mitoloji Terimleri Sözlüğü, Sokak Yay, 2018. 18. Kollektif, Mitoloji, NTV, 2012. 19. Leeming, D. A., A’dan Z’ye Dünya Mitolojisi, çev. Nurdan Soysal, Say, 2018. 20. Little, S., …izmler, Sanatı Anlamak, YEM, 2008. 21. Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge, 1998. 22. Sadık, C., Uygarlığın Ayak İzleri, Batı Resim Sanatında Mitoloji, Epsilon, 2022. 23. Sözen, M. ve Tanyeli, U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi, 2010. 24. Vernant, J. P., Evren, Tanrılar, İnsanlar, Dost Kitabevi, Ankara, 2001. 25. Wilkinson, P., Myths & Legends, DK, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler2816
Proje Sunumu / Seminer21020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı11010
Toplam İş Yükü (Saat)114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(114/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MİTOLOJİ VE SANATIED2115481Güz Dönemi2+024
Ders Programı

Çarşamba 11:00-11:45

Çarşamba 12:00-12:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gözde ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, insanın kültürel evriminde ve uygarlığın gelişiminde önemli rol oynayan iki ana unsur olarak sanat ve mitoloji arasındaki ilişki ele alınacaktır. Antik dönemden itibaren Mısır, Anadolu, Yunan ve Roma uygarlıklarında mitolojinin incelenmesi, antik dönemden 20.yy.’a dek Batı sanat akımlarının sanat ve mitoloji arasındaki ilişki üzerinden analiz edilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Giriş, mitoloji nedir? Mitoloji ve sanat ilişkisi,Sümer ve Asur uygarlıklarında sanat ve mitoloji ilişkisi, temel kişilikler ve efsaneler, sanatsal yansımalar ,Antik Mısır uygarlığında mitoloji, temel kişilikler ve efsaneler, sanatsal yansımalar,Antik Yunan döneminde mitoloji, Olimpos tanrıları ve efsaneler
,Antik Yunan döneminde mitoloji, kahramanlar, diğer kişilikler, yaratıklar ve efsaneler
,ARA SINAV,Antik Yunan döneminde mitoloji, Homeros’un İlyada ve Odysseia eserlerinde temel karakterler, Anadolu Mitolojileri
,Antik Yunan’da sanatsal dönemler, Helenistik dönemde sanat ve mitoloji: heykel ve vazolarda mitolojik konulu betimlemeler
,Antik Roma döneminde mitoloji, temel kişilikler ve efsaneler ,Antik Roma döneminde sanat, heykel ve duvar resimlerinde mitolojik betimlemeler
,Rönesans sanatı, temel özellikler, önde gelen sanatçılar, Manyerizm, temel özellikler, önde gelen sanatçılar
,Rönesans ve Manyerizm’de Antik Yunan Mitolojisinin Etkisi
,Barok Sanat, Rokoko, önde gelen sanatçılar, Barok ve Rokoko’da mitolojik konulu eserler,18.-19. yy. Batı Sanat Akımlarında Klasik Mitoloji: Neoklasizm, Romantizm, Pre-Rafaelcilik, Sembolizm ve mitolojik konulu eserler
; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Giriş, mitoloji nedir? Mitoloji ve sanat ilişkisi
2Sümer ve Asur uygarlıklarında sanat ve mitoloji ilişkisi, temel kişilikler ve efsaneler, sanatsal yansımalar
3Antik Mısır uygarlığında mitoloji, temel kişilikler ve efsaneler, sanatsal yansımalar
4Antik Yunan döneminde mitoloji, Olimpos tanrıları ve efsaneler
5Antik Yunan döneminde mitoloji, kahramanlar, diğer kişilikler, yaratıklar ve efsaneler
6ARA SINAV
7Antik Yunan döneminde mitoloji, Homeros’un İlyada ve Odysseia eserlerinde temel karakterler, Anadolu Mitolojileri
8Antik Yunan’da sanatsal dönemler, Helenistik dönemde sanat ve mitoloji: heykel ve vazolarda mitolojik konulu betimlemeler
9Antik Roma döneminde mitoloji, temel kişilikler ve efsaneler
10Antik Roma döneminde sanat, heykel ve duvar resimlerinde mitolojik betimlemeler
11Rönesans sanatı, temel özellikler, önde gelen sanatçılar, Manyerizm, temel özellikler, önde gelen sanatçılar
12Rönesans ve Manyerizm’de Antik Yunan Mitolojisinin Etkisi
13Barok Sanat, Rokoko, önde gelen sanatçılar, Barok ve Rokoko’da mitolojik konulu eserler
1418.-19. yy. Batı Sanat Akımlarında Klasik Mitoloji: Neoklasizm, Romantizm, Pre-Rafaelcilik, Sembolizm ve mitolojik konulu eserler
Kaynak
1. Bulfinch, T., Myths of Greece and Rome, Penguin Books, London, 1981. 2. Buxton, R., Yunan Mitolojisi, çev. Ahmet Fethi Yıldırım, Alfa, 2016. 3. Can, Ş., Klasik Yunan Mitolojisi, Ötüken, 2014. 4. Carpenter, T. H., Art and Myth in Ancient Greece: A Handbook, Thames Hudson, World of Art, New York, 1991. 5. Carpenter, T. H., Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, çev. Bensen B.M. Ünlüoğlu, Homer Kitabevi, 2016. 6. Carr-Gomm, S., Sanat: Sanatın Gizli Dili, çev. Lizet Deadato, İnkılap, 2014. 7. Carvalho de Magalhaes, R., Antikçağ'dan Günümüze Sanatta Mitoloji, çev. Yiğit Değer Bengi, Alfa, 2007. 8. Cömert, B., Mitoloji ve İkonografi, De Ki, 2006. 9. Davidson, R. J., The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300- 1990s, Oxford University Press, ABD, 1993. 10. Erhat, A., Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011. 11. Fink, G., Antik Mitolojide Kim Kimdir, Kabalcı, 1995. 12. Gombrich, E.H., The Story of Art, Phaidon, 2003. 13. Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, çev. Ömer Erduran, Erol Erduran, Remzi Kitabevi, 2007. 14. Hamilton, E., Mitologya, Varlık, 1998. 15. Homeros, Odysseia, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, çev. Azra Erhat, A. Kadir, İstanbul, 2014. 16. Homeros, İlyada, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, çev. Azra Erhat, A. Kadir, İstanbul, 2014. 17. İrgin, S., Sanat ve Mitoloji Terimleri Sözlüğü, Sokak Yay, 2018. 18. Kollektif, Mitoloji, NTV, 2012. 19. Leeming, D. A., A’dan Z’ye Dünya Mitolojisi, çev. Nurdan Soysal, Say, 2018. 20. Little, S., …izmler, Sanatı Anlamak, YEM, 2008. 21. Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge, 1998. 22. Sadık, C., Uygarlığın Ayak İzleri, Batı Resim Sanatında Mitoloji, Epsilon, 2022. 23. Sözen, M. ve Tanyeli, U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi, 2010. 24. Vernant, J. P., Evren, Tanrılar, İnsanlar, Dost Kitabevi, Ankara, 2001. 25. Wilkinson, P., Myths & Legends, DK, 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:15Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:17