Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANTİKİTEDEN 20.YY'A İSTANBUL'DA MEKANLARIED3215297Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Özlem ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTarihsel süreçte İstanbul kentini ve önemli mimari yapılarını tanımak. Öğrencilerin İstanbul’a ait tarihi ve mimari önemi olan mekanlarla daha yakından tanışmaları, kent tarihini ve kentin tarihsel değişimini öğrenmeleri, kentin çeşitli dönemlerine ait önemli kentsel mekanları anlamalarını içermektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Antik İstanbul ,Bizans İstanbul’u ,Osmanlı İstanbul’u 15-18.yy ,Osmanlı İstanbul’u 19.yy ,20. yüzyıl İstanbul’u,20. yüzyıl İstanbul’u,Ara sınav ,Tarihi Yarımada (Antik- Bizans) ,Tarihi Yarımada (Osmanlı 15-18yy) ,Tarihi Yarımada (Osmanlı 15-18yy) ,Beyoğlu ve Karaköy (Osmanlı 19.yy) ,Karaköy-Ortaköy sahil hattı (Osmanlı 19.yy) ,Taksim-Nişantaşı (19.yy-20.yy),Sunumlar (ders) ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İstanbul topoğrayasını tanır. 10, 9A
Kenti oluşturan önemli mekânsal öğeleri tanır.10, 9A
Kentin tarihini ve tarihsel değişimini öğrenir. 10, 9A
Kentsel alanları ve yapıları mekânsal olarak değerlendirir. 10, 9A
Kenti oluşturan farklı tarihsel katmanları analiz etme becerisi kazanır. 10, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Antik İstanbul
2Bizans İstanbul’u
3Osmanlı İstanbul’u 15-18.yy
4Osmanlı İstanbul’u 19.yy
520. yüzyıl İstanbul’u
620. yüzyıl İstanbul’u
7Ara sınav
8Tarihi Yarımada (Antik- Bizans)
9Tarihi Yarımada (Osmanlı 15-18yy)
10Tarihi Yarımada (Osmanlı 15-18yy)
11Beyoğlu ve Karaköy (Osmanlı 19.yy)
12Karaköy-Ortaköy sahil hattı (Osmanlı 19.yy)
13Taksim-Nişantaşı (19.yy-20.yy)
14Sunumlar (ders)
Kaynak
Akın,Nur, 19.yy.'ın 2. yarısında Galata ve Pera, Literatür Yayıncılık, 1998. Ağır, Aygül, İstanbul'un eski Venedik Yerleşimi ve Dönüşümü, İstanbul 2010, Arslanoğlu, İnci, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, İstanbul 2001. Batur,Afife, Dünya Kenti: İstanbul (Habitat sergisi kataloğu), Tarih Vakfı Yayını, 1996. Batur Afife, ed., Architectural Guide to Istanbul, İstanbul 2006 Bozdoğan Sibel, Modernizm ve Ulusun İnşası, İstanbul 2002 (2008). Bozdoğan, Sibel-Akcan Esra, Turkey, Modern Architectures in History,2011. Çelik,Zeynep, Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yayını, 1996. Colonas Vasilis, Greek Architects in the Ottoman Empire, Michigan 2005. Eldem, Edhem, vd. Doğu ile Batı arasında Osmanlı Kenti, İstanbul 2003. Gülenaz, Nursel, Batılılaşma Dönemi İstanbul'unda Hanlar ve Pasajlar, İstanbul 2011. Gülenaz, Nursel-Tüysüz, İnci, Zeyrek Fatih, İstanbul 2010. Güleryüz, Naim, İstanbul Sinagogları, İstanbul 1992. Müller-Wiener,Wolfgang, İstanbul'un Tarihsel Topoğrafyası, Yapı Kredi Yayınları, 1998. Müller-Wiener,Wolfgang, İstanbul'un Limanı, Tarih Vakfı Yayını, 1998. Pervititich, Jacques., Sigorta Haritalarında İstanbul, Tarih Vakfı Yayını. Yerasimos, St., İstanbul İmparatorluklar Başkenti, Tarih Vakfı Yayını İstanbul 2000. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi Cilt 1-8, Tarih Vakfı Yayını, İstanbul 199

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler248
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı21530
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı13030
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)116
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(116/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANTİKİTEDEN 20.YY'A İSTANBUL'DA MEKANLARIED3215297Bahar Dönemi2+024
Ders Programı

Perşembe 09:00-09:45

Perşembe 10:00-10:45

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerÖğr.Gör.Dr. Özlem ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTarihsel süreçte İstanbul kentini ve önemli mimari yapılarını tanımak. Öğrencilerin İstanbul’a ait tarihi ve mimari önemi olan mekanlarla daha yakından tanışmaları, kent tarihini ve kentin tarihsel değişimini öğrenmeleri, kentin çeşitli dönemlerine ait önemli kentsel mekanları anlamalarını içermektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Antik İstanbul ,Bizans İstanbul’u ,Osmanlı İstanbul’u 15-18.yy ,Osmanlı İstanbul’u 19.yy ,20. yüzyıl İstanbul’u,20. yüzyıl İstanbul’u,Ara sınav ,Tarihi Yarımada (Antik- Bizans) ,Tarihi Yarımada (Osmanlı 15-18yy) ,Tarihi Yarımada (Osmanlı 15-18yy) ,Beyoğlu ve Karaköy (Osmanlı 19.yy) ,Karaköy-Ortaköy sahil hattı (Osmanlı 19.yy) ,Taksim-Nişantaşı (19.yy-20.yy),Sunumlar (ders) ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İstanbul topoğrayasını tanır. 10, 9A
Kenti oluşturan önemli mekânsal öğeleri tanır.10, 9A
Kentin tarihini ve tarihsel değişimini öğrenir. 10, 9A
Kentsel alanları ve yapıları mekânsal olarak değerlendirir. 10, 9A
Kenti oluşturan farklı tarihsel katmanları analiz etme becerisi kazanır. 10, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Antik İstanbul
2Bizans İstanbul’u
3Osmanlı İstanbul’u 15-18.yy
4Osmanlı İstanbul’u 19.yy
520. yüzyıl İstanbul’u
620. yüzyıl İstanbul’u
7Ara sınav
8Tarihi Yarımada (Antik- Bizans)
9Tarihi Yarımada (Osmanlı 15-18yy)
10Tarihi Yarımada (Osmanlı 15-18yy)
11Beyoğlu ve Karaköy (Osmanlı 19.yy)
12Karaköy-Ortaköy sahil hattı (Osmanlı 19.yy)
13Taksim-Nişantaşı (19.yy-20.yy)
14Sunumlar (ders)
Kaynak
Akın,Nur, 19.yy.'ın 2. yarısında Galata ve Pera, Literatür Yayıncılık, 1998. Ağır, Aygül, İstanbul'un eski Venedik Yerleşimi ve Dönüşümü, İstanbul 2010, Arslanoğlu, İnci, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, İstanbul 2001. Batur,Afife, Dünya Kenti: İstanbul (Habitat sergisi kataloğu), Tarih Vakfı Yayını, 1996. Batur Afife, ed., Architectural Guide to Istanbul, İstanbul 2006 Bozdoğan Sibel, Modernizm ve Ulusun İnşası, İstanbul 2002 (2008). Bozdoğan, Sibel-Akcan Esra, Turkey, Modern Architectures in History,2011. Çelik,Zeynep, Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yayını, 1996. Colonas Vasilis, Greek Architects in the Ottoman Empire, Michigan 2005. Eldem, Edhem, vd. Doğu ile Batı arasında Osmanlı Kenti, İstanbul 2003. Gülenaz, Nursel, Batılılaşma Dönemi İstanbul'unda Hanlar ve Pasajlar, İstanbul 2011. Gülenaz, Nursel-Tüysüz, İnci, Zeyrek Fatih, İstanbul 2010. Güleryüz, Naim, İstanbul Sinagogları, İstanbul 1992. Müller-Wiener,Wolfgang, İstanbul'un Tarihsel Topoğrafyası, Yapı Kredi Yayınları, 1998. Müller-Wiener,Wolfgang, İstanbul'un Limanı, Tarih Vakfı Yayını, 1998. Pervititich, Jacques., Sigorta Haritalarında İstanbul, Tarih Vakfı Yayını. Yerasimos, St., İstanbul İmparatorluklar Başkenti, Tarih Vakfı Yayını İstanbul 2000. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi Cilt 1-8, Tarih Vakfı Yayını, İstanbul 199

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:15Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:17