Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞIED2215228Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerProf.Dr. Ayşin SEV
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere çevre bilinci kazandırmak, sürdürülebilir bir yapılı çevre yaratma ve aynı zamanda doğal çevrenin de sürdürülebilirliğini korumaya yönelik olarak, gelecekteki mesleki faaliyetlerinde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu, çevresel sorunlara ve doğal kaynak tüketimine duyarlı tasarımlar, uygulamalar ve ürünler ortaya koyabilmesi için gerekli teorik bilgiyi kazandırmaktır. Dünya genelinde ve Türkiye’de sürdürülebilir mimarlık uygulamalarının tanıtılmasıyla, mesleki uygulamaya yönelik bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; GİRİŞ / Dersin amacı, kapsamı ve yürütülüş biçimi, Çevre kavramının tanımı, Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kalkınma Tanımı ve Yapı Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü,Sürdürülebilir Kalkınmanın Tarihsel Geçmişi Endüstri Devrimi Öncesi ve Sonrasında İnsan Faaliyetleri ve Yapı Sektörünün Gelişimi, Anlatım Tartışma, Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri I – Kaynakların etkin kullanımı (Enerji, su, malzeme tasarrufuna ilişkin önlemler) Anlatım Tartışma ,Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri II – Yaşam Döngüsü Yaklaşımı, Anlatım Tartışma,Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri III – İnsan için tasarım ve yapım Evrensel tasarım ilkeleri, Anlatım Tartışma ,Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Seçme Kriterleri Eko-etiketler, Anlatım Tartışma ,Yapılarda Pasif Güneş Tasarımı İlkeleri ve Uygulama Örnekleri, Anlatım Tartışma ,Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Yapılarda Kullanımı, Anlatım Tartışma , California Bilim Müzesi (Renzo Piano) film gösterimi, Anlatım Tartışma,Yeşil Bina Değerlendirme Metotları ve Dünyada Uygulanan Sertifika Sistemlerinin Tanıtımı (LEED, BREEAM, CASBEE; GSBCS…), Anlatım Tartışma , Yıl içi sınavı ,Konuyla ilgili kanun ve yönetmelikler (Enerji Performans Yönetmeliği, Enerji Kimlik Belgesinin Tanıtımı) Anlatım ,Dünyadan Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri, Anlatım – video izleme,Türkiye’den Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri, Anlatım – video izleme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sürdürülebilir yapı teknolojilerini tasarımla bütünleştirir. Sürdürülebilir mimarlık ilke, strateji ve yöntemlerini bilir. Çevre koruma ve sürdürülebilir yapılı çevre tasarlama ilkelerini tanımlar. Çevre ve sürdürülebilir tasarım kavramını açıklar. Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik ile ilgili yasa ve yönetmelikleri bilir. Dünya çapındaki yeşil bina değerlendirme araç ve yöntemlerini bilir. Yaşam döngüsü tasarım ilkelerini uygular. Bina entegre tasarım sürecini bilir. 10, 14, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GİRİŞ / Dersin amacı, kapsamı ve yürütülüş biçimi, Çevre kavramının tanımı, Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kalkınma Tanımı ve Yapı Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü
2Sürdürülebilir Kalkınmanın Tarihsel Geçmişi Endüstri Devrimi Öncesi ve Sonrasında İnsan Faaliyetleri ve Yapı Sektörünün Gelişimi, Anlatım Tartışma
3 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri I – Kaynakların etkin kullanımı (Enerji, su, malzeme tasarrufuna ilişkin önlemler) Anlatım Tartışma
4Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri II – Yaşam Döngüsü Yaklaşımı, Anlatım Tartışma
5Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri III – İnsan için tasarım ve yapım Evrensel tasarım ilkeleri, Anlatım Tartışma
6Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Seçme Kriterleri Eko-etiketler, Anlatım Tartışma
7Yapılarda Pasif Güneş Tasarımı İlkeleri ve Uygulama Örnekleri, Anlatım Tartışma
8Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Yapılarda Kullanımı, Anlatım Tartışma
9 California Bilim Müzesi (Renzo Piano) film gösterimi, Anlatım Tartışma
10Yeşil Bina Değerlendirme Metotları ve Dünyada Uygulanan Sertifika Sistemlerinin Tanıtımı (LEED, BREEAM, CASBEE; GSBCS…), Anlatım Tartışma
11 Yıl içi sınavı
12Konuyla ilgili kanun ve yönetmelikler (Enerji Performans Yönetmeliği, Enerji Kimlik Belgesinin Tanıtımı) Anlatım
13Dünyadan Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri, Anlatım – video izleme
14Türkiye’den Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri, Anlatım – video izleme
Kaynak
Ders Notları. Ayşin Sev (2009), Sürdürülebilir Mimarlık, YEM Yayın, İstanbul. Sev, A., (2011), “A comparative analysis of building environmental assessment tools and suggestions for regional adaptations”, Civil Engineering and Environmental Systems, 28 (3), 231-245. Sev, A. (2009), “How Can the Construction Industry Contribute to Sustainable Development? A Conceptual Framework,” Sustainable Development, 17 (3), 161-173, (2009). Sev, A., (2013). Sürdürülebilir mimarlığı doğru mu algılıyoruz? Ege Mimarlık, 2013/1 (83), 16-19. Gissen, D., (2002). Big & Green: Towards Sustainable Architecture in the 21st Century, Princeton Architectural Press, New York. Yeang, K. (2008). Ecodesign: A manual for Ecological Design, Wiley, New York. Jones, D. L., (1998). Architecture and the Environment: Bioclimatic Building Design, Laurence King Publishing, London. Mimarlık alanında türkçe yayın yapan güncel süreli dergiler. Uluslararası indekslerde taranan süreli dergilerde yayımlanan güncel bilimsel makaleler National Geographic; Pearl River Tower. (video) National Geographic; One Bryant Park. (video) National Geographic, California Science Museum. (video)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati13226
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi10110
Okul Dışı Diğer Faaliyetler21020
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı11515
Performans Görevi, Bakım Planı21020
Toplam İş Yükü (Saat)106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞIED2215228Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerProf.Dr. Ayşin SEV
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere çevre bilinci kazandırmak, sürdürülebilir bir yapılı çevre yaratma ve aynı zamanda doğal çevrenin de sürdürülebilirliğini korumaya yönelik olarak, gelecekteki mesleki faaliyetlerinde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu, çevresel sorunlara ve doğal kaynak tüketimine duyarlı tasarımlar, uygulamalar ve ürünler ortaya koyabilmesi için gerekli teorik bilgiyi kazandırmaktır. Dünya genelinde ve Türkiye’de sürdürülebilir mimarlık uygulamalarının tanıtılmasıyla, mesleki uygulamaya yönelik bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; GİRİŞ / Dersin amacı, kapsamı ve yürütülüş biçimi, Çevre kavramının tanımı, Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kalkınma Tanımı ve Yapı Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü,Sürdürülebilir Kalkınmanın Tarihsel Geçmişi Endüstri Devrimi Öncesi ve Sonrasında İnsan Faaliyetleri ve Yapı Sektörünün Gelişimi, Anlatım Tartışma, Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri I – Kaynakların etkin kullanımı (Enerji, su, malzeme tasarrufuna ilişkin önlemler) Anlatım Tartışma ,Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri II – Yaşam Döngüsü Yaklaşımı, Anlatım Tartışma,Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri III – İnsan için tasarım ve yapım Evrensel tasarım ilkeleri, Anlatım Tartışma ,Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Seçme Kriterleri Eko-etiketler, Anlatım Tartışma ,Yapılarda Pasif Güneş Tasarımı İlkeleri ve Uygulama Örnekleri, Anlatım Tartışma ,Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Yapılarda Kullanımı, Anlatım Tartışma , California Bilim Müzesi (Renzo Piano) film gösterimi, Anlatım Tartışma,Yeşil Bina Değerlendirme Metotları ve Dünyada Uygulanan Sertifika Sistemlerinin Tanıtımı (LEED, BREEAM, CASBEE; GSBCS…), Anlatım Tartışma , Yıl içi sınavı ,Konuyla ilgili kanun ve yönetmelikler (Enerji Performans Yönetmeliği, Enerji Kimlik Belgesinin Tanıtımı) Anlatım ,Dünyadan Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri, Anlatım – video izleme,Türkiye’den Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri, Anlatım – video izleme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sürdürülebilir yapı teknolojilerini tasarımla bütünleştirir. Sürdürülebilir mimarlık ilke, strateji ve yöntemlerini bilir. Çevre koruma ve sürdürülebilir yapılı çevre tasarlama ilkelerini tanımlar. Çevre ve sürdürülebilir tasarım kavramını açıklar. Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik ile ilgili yasa ve yönetmelikleri bilir. Dünya çapındaki yeşil bina değerlendirme araç ve yöntemlerini bilir. Yaşam döngüsü tasarım ilkelerini uygular. Bina entegre tasarım sürecini bilir. 10, 14, 9A, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1GİRİŞ / Dersin amacı, kapsamı ve yürütülüş biçimi, Çevre kavramının tanımı, Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kalkınma Tanımı ve Yapı Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü
2Sürdürülebilir Kalkınmanın Tarihsel Geçmişi Endüstri Devrimi Öncesi ve Sonrasında İnsan Faaliyetleri ve Yapı Sektörünün Gelişimi, Anlatım Tartışma
3 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri I – Kaynakların etkin kullanımı (Enerji, su, malzeme tasarrufuna ilişkin önlemler) Anlatım Tartışma
4Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri II – Yaşam Döngüsü Yaklaşımı, Anlatım Tartışma
5Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri III – İnsan için tasarım ve yapım Evrensel tasarım ilkeleri, Anlatım Tartışma
6Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Seçme Kriterleri Eko-etiketler, Anlatım Tartışma
7Yapılarda Pasif Güneş Tasarımı İlkeleri ve Uygulama Örnekleri, Anlatım Tartışma
8Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Yapılarda Kullanımı, Anlatım Tartışma
9 California Bilim Müzesi (Renzo Piano) film gösterimi, Anlatım Tartışma
10Yeşil Bina Değerlendirme Metotları ve Dünyada Uygulanan Sertifika Sistemlerinin Tanıtımı (LEED, BREEAM, CASBEE; GSBCS…), Anlatım Tartışma
11 Yıl içi sınavı
12Konuyla ilgili kanun ve yönetmelikler (Enerji Performans Yönetmeliği, Enerji Kimlik Belgesinin Tanıtımı) Anlatım
13Dünyadan Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri, Anlatım – video izleme
14Türkiye’den Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri, Anlatım – video izleme
Kaynak
Ders Notları. Ayşin Sev (2009), Sürdürülebilir Mimarlık, YEM Yayın, İstanbul. Sev, A., (2011), “A comparative analysis of building environmental assessment tools and suggestions for regional adaptations”, Civil Engineering and Environmental Systems, 28 (3), 231-245. Sev, A. (2009), “How Can the Construction Industry Contribute to Sustainable Development? A Conceptual Framework,” Sustainable Development, 17 (3), 161-173, (2009). Sev, A., (2013). Sürdürülebilir mimarlığı doğru mu algılıyoruz? Ege Mimarlık, 2013/1 (83), 16-19. Gissen, D., (2002). Big & Green: Towards Sustainable Architecture in the 21st Century, Princeton Architectural Press, New York. Yeang, K. (2008). Ecodesign: A manual for Ecological Design, Wiley, New York. Jones, D. L., (1998). Architecture and the Environment: Bioclimatic Building Design, Laurence King Publishing, London. Mimarlık alanında türkçe yayın yapan güncel süreli dergiler. Uluslararası indekslerde taranan süreli dergilerde yayımlanan güncel bilimsel makaleler National Geographic; Pearl River Tower. (video) National Geographic; One Bryant Park. (video) National Geographic, California Science Museum. (video)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:15Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:17