Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİSİPLİNLERARASI STÜDYO IIED2140790Güz Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Yazgı AKSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Hüseyin Atilla DİKBAŞ, Dr.Öğr.Üye. Fahrettin Ersin ALACA, Dr.Öğr.Üye. Zübeyde Gözde KUTLU, Öğr.Gör. Zeynep YILMAZ, Öğr.Gör. İrem ÇATAY, Öğr.Gör.Dr. Özlem ÖZCAN, Öğr.Gör.Dr. Mahmut Çağdaş DURMAZOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Şehnaz CENANİ DURMAZOĞLU
Dersin YardımcılarıAr. Gör.Özcan Ernur Aktaş
Dersin AmacıBu dersin amacı Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinin kendi disiplinleri ile ilgili yaklaşımlarıyla tasarım odaklı düşünme metodolojisini kullanarak problem tanımlayıp çözebilme becerilerini geliştirmeleridir. Verilen konu başlıkları altında öğrencilerin ortaklaşa araştırma ve tasarım yapabilme becerilerini kazanmaları hedeflenmiştir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin amaç, işleyiş ve çıktılarının açıklanması, grup yürütücülerinin tanıtılması, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tanıtılması, Sürdürülebilir kentler, Erişilebilirlik, Akıllı Tarım ve Afetler ve Deprem konularının kısa sunumları,Öğrencilerin belirlenen grup yürütücüleriyle tanışması, konuların dağıtılması, grup yürütücüsü tarafından konu föyünün tanıtılması, açıklanması - Seminer: Sürdürülülebilirlik,Öğrenciye verilen kaynaklarla ilgili yaptığı araştırmanın bireysel sunumu,Öğrencinin bireysel yaptığı araştırmanın sunumu,Öğrencinin bireysel yaptığı araştırmanın sunumu,Tespit edilen sorunların ve özgün fikirlerin tartışılması ve yürütücüden kritik alınması,1. JÜRİ: Veri Toplama+ Problem tanımı+ Analiz+ Sentez Çalışmaları ve Bireysel Fikir Projelerinin Puanlanması ve Ortak geliştirilecek projelere karar verilmesi - Yazılı, Sözlü, Görsel anlatım (diyagram/grafik sunuş),Jüri Değerlendirmesi ve Öğrenci Grupların oluşumu (Farklı disiplinden 3 öğrenciden oluşmalı),Grup çalışması- Tespit edilen sorunların ve proje-sistem önerilerinin grupça gelişimlerinin değerlendirilmesi,Grup çalışması- Tespit edilen sorunların ve proje-sistem önerilerinin grupça gelişimlerinin değerlendirilmesi,2. JÜRİ: Fikir projelerinin farklı yürütücüler tarafından değerlendirilmesi
Yazılı, Sözlü, Görsel anlatım (diyagram/grafik sunuş/animasyon/ model),Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu,Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu,Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tasarım araştırması yapma ve rapor şeklinde sunma konusunda temel hususlara hakimdir,
2. Stüdyo ortamında grup çalışması yapma alışkanlığı geliştirir
3. İnterdisipliner projelerde çalışma alışkanlığı geliştirir
4. Farklı tasarım disiplinlerinin kendine özgü çalışma metodlarını bilir ve uygulayabilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç, işleyiş ve çıktılarının açıklanması, grup yürütücülerinin tanıtılması, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tanıtılması, Sürdürülebilir kentler, Erişilebilirlik, Akıllı Tarım ve Afetler ve Deprem konularının kısa sunumları
2Öğrencilerin belirlenen grup yürütücüleriyle tanışması, konuların dağıtılması, grup yürütücüsü tarafından konu föyünün tanıtılması, açıklanması - Seminer: Sürdürülülebilirlik
3Öğrenciye verilen kaynaklarla ilgili yaptığı araştırmanın bireysel sunumu
4Öğrencinin bireysel yaptığı araştırmanın sunumu
5Öğrencinin bireysel yaptığı araştırmanın sunumu
6Tespit edilen sorunların ve özgün fikirlerin tartışılması ve yürütücüden kritik alınması
71. JÜRİ: Veri Toplama+ Problem tanımı+ Analiz+ Sentez Çalışmaları ve Bireysel Fikir Projelerinin Puanlanması ve Ortak geliştirilecek projelere karar verilmesi - Yazılı, Sözlü, Görsel anlatım (diyagram/grafik sunuş)
8Jüri Değerlendirmesi ve Öğrenci Grupların oluşumu (Farklı disiplinden 3 öğrenciden oluşmalı)
9Grup çalışması- Tespit edilen sorunların ve proje-sistem önerilerinin grupça gelişimlerinin değerlendirilmesi
10Grup çalışması- Tespit edilen sorunların ve proje-sistem önerilerinin grupça gelişimlerinin değerlendirilmesi
112. JÜRİ: Fikir projelerinin farklı yürütücüler tarafından değerlendirilmesi
Yazılı, Sözlü, Görsel anlatım (diyagram/grafik sunuş/animasyon/ model)
12Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu
13Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu
14Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır Sürdürülebilirlik için Akademik Araştırmalar I-II-II-IV, Editör:Dr.Cengiz Kahraman Farklı Disiplinlerde SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, Editör: Şükran Karaca Tasarım Odaklı Düşünce, Emrah Kozan, Abaküs Kitap,20211 https://www.globalgoals.org/ https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/307113 https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/covid19-rapor.pdf https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/32_pandemi.pdf https://www.researchgate.net/publication/342412340_Pandemi_surecinin_evrensel_tasarim_ilkelerine_etkileri https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/650468 http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/First-Aid-2016-Guidelines_EN.pdf http://www.redcross.org/prepare/location/home-family/get-kit/anatomy http://www.omerh.com/c-thru#2 http://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/firstaidtoolkit/2016/07/14/results-visualized http://bettershelter.org http://mts.sosyalarastirmalar.com/Makaleler/856470ef-5ac8-48d6-92da-c46314e299b8.pdf https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2020/04/Cevre_ve_DogalKaynaklarinSurdurulebilirYonetimiCalismaGrubuRaporu.pdf https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/287214 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/288084
* https://www.globalgoals.org/ * https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/307113 * https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/covid19-rapor.pdf *https://www.researchgate.net/publication/342421034_Spektrum_01_Pandemide_Kentsel_Sistem_Yasama_Calisma_ve_Sosyallesme_Mekanlarinda_Yeni_Standartlara_Dogru * https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/32_pandemi.pdf *https://www.researchgate.net/publication/342412340_Pandemi_surecinin_evrensel_tasarim_ilkelerine_etkileri * https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/650468 * http://mts.sosyalarastirmalar.com/Makaleler/856470ef-5ac8-48d6-92da-c46314e299b8.pdf *http://suyonetimi.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/88/2019/10/%C4%B0klim%C4%B0N-Projesi-E%C4%9Fitim-Serisi-Mod%C3%BCl-8.pdf *https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/Cevre_ve_DogalKaynaklarinSurdurulebilirYonetimiCalismaGrubuRaporu.pdf *https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/287214 * http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/First-Aid-2016-Guidelines_EN.pdf * http://www.redcross.org/prepare/location/home-family/get-kit/anatomy * C-Thru: http://www.omerh.com/c-thru#2 * http://www.mimarlarodasiankara.org/dosya/dosya38.pdf * http://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/firstaidtoolkit/2016/07/14/results-visualized/ *https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/file/03/7.pdf *http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/Adiguzel%20Yusuf%20G%C3%B6%C3%A7%20Sosyolojisi%202016.pdf * http://bettershelter.org

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme6212
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi21020
Okul Dışı Diğer Faaliyetler2510
Proje Sunumu / Seminer224
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı12424
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(126/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİSİPLİNLERARASI STÜDYO IIED2140790Güz Dönemi2+234
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Yazgı AKSOY
Dersi VerenlerProf.Dr. Hüseyin Atilla DİKBAŞ, Dr.Öğr.Üye. Fahrettin Ersin ALACA, Dr.Öğr.Üye. Zübeyde Gözde KUTLU, Öğr.Gör. Zeynep YILMAZ, Öğr.Gör. İrem ÇATAY, Öğr.Gör.Dr. Özlem ÖZCAN, Öğr.Gör.Dr. Mahmut Çağdaş DURMAZOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Şehnaz CENANİ DURMAZOĞLU
Dersin YardımcılarıAr. Gör.Özcan Ernur Aktaş
Dersin AmacıBu dersin amacı Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinin kendi disiplinleri ile ilgili yaklaşımlarıyla tasarım odaklı düşünme metodolojisini kullanarak problem tanımlayıp çözebilme becerilerini geliştirmeleridir. Verilen konu başlıkları altında öğrencilerin ortaklaşa araştırma ve tasarım yapabilme becerilerini kazanmaları hedeflenmiştir.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin amaç, işleyiş ve çıktılarının açıklanması, grup yürütücülerinin tanıtılması, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tanıtılması, Sürdürülebilir kentler, Erişilebilirlik, Akıllı Tarım ve Afetler ve Deprem konularının kısa sunumları,Öğrencilerin belirlenen grup yürütücüleriyle tanışması, konuların dağıtılması, grup yürütücüsü tarafından konu föyünün tanıtılması, açıklanması - Seminer: Sürdürülülebilirlik,Öğrenciye verilen kaynaklarla ilgili yaptığı araştırmanın bireysel sunumu,Öğrencinin bireysel yaptığı araştırmanın sunumu,Öğrencinin bireysel yaptığı araştırmanın sunumu,Tespit edilen sorunların ve özgün fikirlerin tartışılması ve yürütücüden kritik alınması,1. JÜRİ: Veri Toplama+ Problem tanımı+ Analiz+ Sentez Çalışmaları ve Bireysel Fikir Projelerinin Puanlanması ve Ortak geliştirilecek projelere karar verilmesi - Yazılı, Sözlü, Görsel anlatım (diyagram/grafik sunuş),Jüri Değerlendirmesi ve Öğrenci Grupların oluşumu (Farklı disiplinden 3 öğrenciden oluşmalı),Grup çalışması- Tespit edilen sorunların ve proje-sistem önerilerinin grupça gelişimlerinin değerlendirilmesi,Grup çalışması- Tespit edilen sorunların ve proje-sistem önerilerinin grupça gelişimlerinin değerlendirilmesi,2. JÜRİ: Fikir projelerinin farklı yürütücüler tarafından değerlendirilmesi
Yazılı, Sözlü, Görsel anlatım (diyagram/grafik sunuş/animasyon/ model),Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu,Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu,Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Tasarım araştırması yapma ve rapor şeklinde sunma konusunda temel hususlara hakimdir,
2. Stüdyo ortamında grup çalışması yapma alışkanlığı geliştirir
3. İnterdisipliner projelerde çalışma alışkanlığı geliştirir
4. Farklı tasarım disiplinlerinin kendine özgü çalışma metodlarını bilir ve uygulayabilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin amaç, işleyiş ve çıktılarının açıklanması, grup yürütücülerinin tanıtılması, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tanıtılması, Sürdürülebilir kentler, Erişilebilirlik, Akıllı Tarım ve Afetler ve Deprem konularının kısa sunumları
2Öğrencilerin belirlenen grup yürütücüleriyle tanışması, konuların dağıtılması, grup yürütücüsü tarafından konu föyünün tanıtılması, açıklanması - Seminer: Sürdürülülebilirlik
3Öğrenciye verilen kaynaklarla ilgili yaptığı araştırmanın bireysel sunumu
4Öğrencinin bireysel yaptığı araştırmanın sunumu
5Öğrencinin bireysel yaptığı araştırmanın sunumu
6Tespit edilen sorunların ve özgün fikirlerin tartışılması ve yürütücüden kritik alınması
71. JÜRİ: Veri Toplama+ Problem tanımı+ Analiz+ Sentez Çalışmaları ve Bireysel Fikir Projelerinin Puanlanması ve Ortak geliştirilecek projelere karar verilmesi - Yazılı, Sözlü, Görsel anlatım (diyagram/grafik sunuş)
8Jüri Değerlendirmesi ve Öğrenci Grupların oluşumu (Farklı disiplinden 3 öğrenciden oluşmalı)
9Grup çalışması- Tespit edilen sorunların ve proje-sistem önerilerinin grupça gelişimlerinin değerlendirilmesi
10Grup çalışması- Tespit edilen sorunların ve proje-sistem önerilerinin grupça gelişimlerinin değerlendirilmesi
112. JÜRİ: Fikir projelerinin farklı yürütücüler tarafından değerlendirilmesi
Yazılı, Sözlü, Görsel anlatım (diyagram/grafik sunuş/animasyon/ model)
12Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu
13Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu
14Grup Çalışması- Özgün fikirlerin/prototiplerin grupça geliştirilmesi ve sunumu
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır Sürdürülebilirlik için Akademik Araştırmalar I-II-II-IV, Editör:Dr.Cengiz Kahraman Farklı Disiplinlerde SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, Editör: Şükran Karaca Tasarım Odaklı Düşünce, Emrah Kozan, Abaküs Kitap,20211 https://www.globalgoals.org/ https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/307113 https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/covid19-rapor.pdf https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/32_pandemi.pdf https://www.researchgate.net/publication/342412340_Pandemi_surecinin_evrensel_tasarim_ilkelerine_etkileri https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/650468 http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/First-Aid-2016-Guidelines_EN.pdf http://www.redcross.org/prepare/location/home-family/get-kit/anatomy http://www.omerh.com/c-thru#2 http://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/firstaidtoolkit/2016/07/14/results-visualized http://bettershelter.org http://mts.sosyalarastirmalar.com/Makaleler/856470ef-5ac8-48d6-92da-c46314e299b8.pdf https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2020/04/Cevre_ve_DogalKaynaklarinSurdurulebilirYonetimiCalismaGrubuRaporu.pdf https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/287214 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/288084
* https://www.globalgoals.org/ * https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/307113 * https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/covid19-rapor.pdf *https://www.researchgate.net/publication/342421034_Spektrum_01_Pandemide_Kentsel_Sistem_Yasama_Calisma_ve_Sosyallesme_Mekanlarinda_Yeni_Standartlara_Dogru * https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/32_pandemi.pdf *https://www.researchgate.net/publication/342412340_Pandemi_surecinin_evrensel_tasarim_ilkelerine_etkileri * https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/650468 * http://mts.sosyalarastirmalar.com/Makaleler/856470ef-5ac8-48d6-92da-c46314e299b8.pdf *http://suyonetimi.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/88/2019/10/%C4%B0klim%C4%B0N-Projesi-E%C4%9Fitim-Serisi-Mod%C3%BCl-8.pdf *https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/Cevre_ve_DogalKaynaklarinSurdurulebilirYonetimiCalismaGrubuRaporu.pdf *https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/287214 * http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/First-Aid-2016-Guidelines_EN.pdf * http://www.redcross.org/prepare/location/home-family/get-kit/anatomy * C-Thru: http://www.omerh.com/c-thru#2 * http://www.mimarlarodasiankara.org/dosya/dosya38.pdf * http://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/firstaidtoolkit/2016/07/14/results-visualized/ *https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/file/03/7.pdf *http://dep.manas.edu.kg/img/files/11/Adiguzel%20Yusuf%20G%C3%B6%C3%A7%20Sosyolojisi%202016.pdf * http://bettershelter.org

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:15Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:17