Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TASARIMDA İNSAN FAKTÖRÜIED2268560Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tolga KILIÇ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tolga KILIÇ, Öğr.Gör. İpek BANKEROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDerste, farklı boyutta, cinsiyette, yaşta ve yetenekte olmanın yanı sıra farklı engellere sahip tüm insanların aynı haklardan yararlanmaları için eşit erişilebilir ve kullanılabilir çevre, mekân, yapı elemanı, ekipman ve ürün kullanılması amaçlanır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tasarımda insan faktörü tanımı, işlenecek konular, yöntem ve ödev hakkında genel bilgilerin verilmesi. ,İnsan ölçüleri, antropometri kavramı ve tasarımda uygulamaları. Ergonomi ,Tasarımda insan faktörü ve mevzuatlar ,Evrensel tasarım prensipleri ,Yürüme engelli, tekerlekli sandalye kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. ,İşitme ve Görme engelli kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. Mekanların bir işitme ve görme engelli kullanıcı için uygun hale dönüştürülebilmesi. ,Ara sınav ,0-6 yaş grubu kullacıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. Yaşlı kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. ,Tasarımda insan ve mimari mekan arasındaki psikolojik ilişki ,Kamusal mekan ve tasarım prensipleri ,Barınma amaçlı yapılarda herkes için tasarım örneklerinin incelenmesi ,Gelecekte mimari tasarımda insan faktörünü konu alan gelişmeler yenilikler, İyileştiren mimari ,Mobil cihazlarla yapılı çevrede erişibilirlik ,Akıllı binalar- Bilgisayar arayüzlerinin erişilebilirlikte kullanımı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
14, 18, 9A, E, G
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tasarımda insan faktörü tanımı, işlenecek konular, yöntem ve ödev hakkında genel bilgilerin verilmesi.
2İnsan ölçüleri, antropometri kavramı ve tasarımda uygulamaları. Ergonomi
3Tasarımda insan faktörü ve mevzuatlar
4Evrensel tasarım prensipleri
5Yürüme engelli, tekerlekli sandalye kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması.
6İşitme ve Görme engelli kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. Mekanların bir işitme ve görme engelli kullanıcı için uygun hale dönüştürülebilmesi.
7Ara sınav
80-6 yaş grubu kullacıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. Yaşlı kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması.
9Tasarımda insan ve mimari mekan arasındaki psikolojik ilişki
10Kamusal mekan ve tasarım prensipleri
11Barınma amaçlı yapılarda herkes için tasarım örneklerinin incelenmesi
12Gelecekte mimari tasarımda insan faktörünü konu alan gelişmeler yenilikler, İyileştiren mimari
13Mobil cihazlarla yapılı çevrede erişibilirlik
14Akıllı binalar- Bilgisayar arayüzlerinin erişilebilirlikte kullanımı
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Human Factors Design Handbook, Wesley E. Woodson, Peggy Tillman, and Barry Tillman Introduction to Ergonomics, Third Edition, R.S. Bridger The Green Imperative, Victor Papanek, Story, M. F., Mueller, J.L., Mace, R.L. 1998. “The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities". NC State University, The Center for Universal Design. 128 s. Sürmen, Ş. 1995. Özürlüler ve Yaşlılarla İlgili Mimari Ölçüler, Standartlar, Uygulamalar. İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul. 61 s. Sürmen, Ş. 2004. Ben Sakatlandım... : Sakatlık, Özürlülük Üzerine Yazılar. Nüans Yayınevi, Ankara. 309 s. Tasarım ve Özgürlük: Engelli İnsanlar ve Herkes için Tasarım, 2007, TMMOB, Ankara Şubesi, Bülten 46, Dosya 04, Ocak. Tasarım Rehberi, Engelsiz Kent org. WHO (Dünya Sağlık Örgütü). 2001. International Classification of Functioning Disability and Health (çev. Kabakçı, E. ve Göğüş, A., İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması: ICF, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, 148 s.) Wijk, M.(ed.).1995. European Manual for Accessibility, Draft Revision 1, CCPT, Hollanda, 97 s. World Report on Disability, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
X
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
X
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati000
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TASARIMDA İNSAN FAKTÖRÜIED2268560Bahar Dönemi2+022
Ders Programı

Pazartesi 15:30-16:15

Pazartesi 16:30-17:15

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Tolga KILIÇ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Tolga KILIÇ, Öğr.Gör. İpek BANKEROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDerste, farklı boyutta, cinsiyette, yaşta ve yetenekte olmanın yanı sıra farklı engellere sahip tüm insanların aynı haklardan yararlanmaları için eşit erişilebilir ve kullanılabilir çevre, mekân, yapı elemanı, ekipman ve ürün kullanılması amaçlanır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tasarımda insan faktörü tanımı, işlenecek konular, yöntem ve ödev hakkında genel bilgilerin verilmesi. ,İnsan ölçüleri, antropometri kavramı ve tasarımda uygulamaları. Ergonomi ,Tasarımda insan faktörü ve mevzuatlar ,Evrensel tasarım prensipleri ,Yürüme engelli, tekerlekli sandalye kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. ,İşitme ve Görme engelli kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. Mekanların bir işitme ve görme engelli kullanıcı için uygun hale dönüştürülebilmesi. ,Ara sınav ,0-6 yaş grubu kullacıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. Yaşlı kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. ,Tasarımda insan ve mimari mekan arasındaki psikolojik ilişki ,Kamusal mekan ve tasarım prensipleri ,Barınma amaçlı yapılarda herkes için tasarım örneklerinin incelenmesi ,Gelecekte mimari tasarımda insan faktörünü konu alan gelişmeler yenilikler, İyileştiren mimari ,Mobil cihazlarla yapılı çevrede erişibilirlik ,Akıllı binalar- Bilgisayar arayüzlerinin erişilebilirlikte kullanımı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
14, 18, 9A, E, G
Öğretim Yöntemleri:14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 18: Mikro Öğretim Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, G: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tasarımda insan faktörü tanımı, işlenecek konular, yöntem ve ödev hakkında genel bilgilerin verilmesi.
2İnsan ölçüleri, antropometri kavramı ve tasarımda uygulamaları. Ergonomi
3Tasarımda insan faktörü ve mevzuatlar
4Evrensel tasarım prensipleri
5Yürüme engelli, tekerlekli sandalye kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması.
6İşitme ve Görme engelli kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. Mekanların bir işitme ve görme engelli kullanıcı için uygun hale dönüştürülebilmesi.
7Ara sınav
80-6 yaş grubu kullacıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması. Yaşlı kullanıcıların ergonomik gereksinimleri ile tasarım ölçütlerinin aktarılması.
9Tasarımda insan ve mimari mekan arasındaki psikolojik ilişki
10Kamusal mekan ve tasarım prensipleri
11Barınma amaçlı yapılarda herkes için tasarım örneklerinin incelenmesi
12Gelecekte mimari tasarımda insan faktörünü konu alan gelişmeler yenilikler, İyileştiren mimari
13Mobil cihazlarla yapılı çevrede erişibilirlik
14Akıllı binalar- Bilgisayar arayüzlerinin erişilebilirlikte kullanımı
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Human Factors Design Handbook, Wesley E. Woodson, Peggy Tillman, and Barry Tillman Introduction to Ergonomics, Third Edition, R.S. Bridger The Green Imperative, Victor Papanek, Story, M. F., Mueller, J.L., Mace, R.L. 1998. “The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities". NC State University, The Center for Universal Design. 128 s. Sürmen, Ş. 1995. Özürlüler ve Yaşlılarla İlgili Mimari Ölçüler, Standartlar, Uygulamalar. İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İstanbul. 61 s. Sürmen, Ş. 2004. Ben Sakatlandım... : Sakatlık, Özürlülük Üzerine Yazılar. Nüans Yayınevi, Ankara. 309 s. Tasarım ve Özgürlük: Engelli İnsanlar ve Herkes için Tasarım, 2007, TMMOB, Ankara Şubesi, Bülten 46, Dosya 04, Ocak. Tasarım Rehberi, Engelsiz Kent org. WHO (Dünya Sağlık Örgütü). 2001. International Classification of Functioning Disability and Health (çev. Kabakçı, E. ve Göğüş, A., İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması: ICF, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, 148 s.) Wijk, M.(ed.).1995. European Manual for Accessibility, Draft Revision 1, CCPT, Hollanda, 97 s. World Report on Disability, 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
X
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
X
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:15Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:17