Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEKNİK RESİM II-Bahar Dönemi2+235
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gizem CAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. İkbal Ece POSTALCI, Öğr.Gör. Çiğdem TÜRK, Öğr.Gör. Ayşen GÜMRÜKÇÜ ÇETİNER
Dersin YardımcılarıArş.Gör. Bengisu Öten
Dersin AmacıTeknik resim, öğrencilerin ayrıntılı ve doğru mimari çizimleri yetkin bir şekilde okumalarını, oluşturmalarını ve bu çizimleri oluşturmak için çizim tekniklerini geliştirecek zihinsel beceri kazanmalarını hedefler. El çizimi kullanılarak el ve zihin koordinasyonunun sağlanması sağlanır. Nihayetinde amaç, öğrencileri yüksek kaliteli çizimler üretme ve mimari projelere etkili bir şekilde katkıda bulunma yetenekleriyle güçlendirmektir. Teknik Resim 2 dersi temel olarak uygulama projelerinin çizim standartlarının öğrenciye aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu derste, öğrencilere 1/50 ve 1/20 ölçekte oluşturulan uygulama çizimlerine ait çizim tekniğinin anlaşılarak, bu ölçeklerde mimari proje setlerinin (plan, kesit, görünüş gibi)oluşturma becerisinin kazandırılması hedeflemektedir. Teknik Resim 1 dersinin devam niteliğinde olan bu ders, 1/200 ölçekte vaziyet planının çizimini ve tekniklerinin anlaşılmasını da kapsamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ölçek kavramı ve mimari proje setleri ile olan ilişkisinin aktarılması,1/50 ölçeğinde çizim tekniğinin gerekli standartlarının öğrenilmesi ve 1/50 ölçeğinde mimari proje üzerinden kat planının okunması, anlaşılması ve çizilmesi
(aks çizgileri, taşıyıcı sistem, iç ve dış duvarlar, boyutlar, yükseklikler, taramalar, bölge adları) & Geri Bildirimler,1/50 ölçeğinde çizim tekniğinin gerekli standartlarının öğrenilmesi ve 1/50 ölçeğinde mimari proje üzerinden kat planının okunması, anlaşılması ve çizilmesi
(aks çizgileri, taşıyıcı sistem, iç ve dış duvarlar, boyutlar, yükseklikler, taramalar, bölge adları) & Geri Bildirimler ,1/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli kesit çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler ,1/50 ölçekte merdiven çizim tekniği ve 1/50 ölçekte mimari projede merdiven planı çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler ,1/50 ölçekli merdiven çizim tekniği ve 1/50 ölçekli mimari projede merdiven kesiti çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi & Geribildirimler ,1/50 ölçekli çatı çizim tekniği ve 1/50 ölçekli mimari projede çatı planı çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler ,1/50 ölçekte plan, kesit proje çalışmasının yapılması ,1/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli kesit çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler ,1/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli cephe çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler ,1/20 ölçeğinde mimari projede gerekli olan çizim tekniği standartlarının ve 1/20 ölçeğinde mutfak plan çizimi-çizim tekniklerinin öğrenilmesi (Kısımlar pencere-kapıdan çizilecektir) &Geribildirimler ,1/20 ölçeğinde mimari projede gerekli olan çizim tekniği standartlarının ve 1/20 ölçeğinde mutfak kesit çizimi-çizim tekniklerinin öğrenilmesi (Kısımlar pencere-kapıdan çizilecektir) &Geribildirimler ,1/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarına uygun vaziyet planının çizilmesi &Geribildirimler ,1/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarına uygun vaziyet kesit ve görünüşlerinin çizilmesi &Geribildirimler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Uygulama projelerine ait 1/50 ve 1/20 ölçekte plan, kesit ve görünüş çizer.6, 9E
2.Temel, çatı, merdiven gibi temel yapı elemanlarına ait bilgileri öğrenip çizer.6, 9E
3.Temel, çatı, merdiven gibi temel yapı elemanlarına ait bilgileri öğrenip çizer.6, 9E
4.Ölçek kavramının mimari projelerdeki anlamını ve detay seviyesini öğrenir ve kullanır.6, 9E
5.Vaziyet planının mimari projelerdeki önemini ve yerini anlar.6, 9E
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ölçek kavramı ve mimari proje setleri ile olan ilişkisinin aktarılması
21/50 ölçeğinde çizim tekniğinin gerekli standartlarının öğrenilmesi ve 1/50 ölçeğinde mimari proje üzerinden kat planının okunması, anlaşılması ve çizilmesi
(aks çizgileri, taşıyıcı sistem, iç ve dış duvarlar, boyutlar, yükseklikler, taramalar, bölge adları) & Geri Bildirimler
31/50 ölçeğinde çizim tekniğinin gerekli standartlarının öğrenilmesi ve 1/50 ölçeğinde mimari proje üzerinden kat planının okunması, anlaşılması ve çizilmesi
(aks çizgileri, taşıyıcı sistem, iç ve dış duvarlar, boyutlar, yükseklikler, taramalar, bölge adları) & Geri Bildirimler
41/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli kesit çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler
51/50 ölçekte merdiven çizim tekniği ve 1/50 ölçekte mimari projede merdiven planı çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler
61/50 ölçekli merdiven çizim tekniği ve 1/50 ölçekli mimari projede merdiven kesiti çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi & Geribildirimler
71/50 ölçekli çatı çizim tekniği ve 1/50 ölçekli mimari projede çatı planı çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler
81/50 ölçekte plan, kesit proje çalışmasının yapılması
91/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli kesit çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler
101/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli cephe çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler
111/20 ölçeğinde mimari projede gerekli olan çizim tekniği standartlarının ve 1/20 ölçeğinde mutfak plan çizimi-çizim tekniklerinin öğrenilmesi (Kısımlar pencere-kapıdan çizilecektir) &Geribildirimler
121/20 ölçeğinde mimari projede gerekli olan çizim tekniği standartlarının ve 1/20 ölçeğinde mutfak kesit çizimi-çizim tekniklerinin öğrenilmesi (Kısımlar pencere-kapıdan çizilecektir) &Geribildirimler
131/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarına uygun vaziyet planının çizilmesi &Geribildirimler
141/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarına uygun vaziyet kesit ve görünüşlerinin çizilmesi &Geribildirimler
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.
1.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim I, Eğitim Matbaası, İstanbul 2.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim II, Eğitim Matbaası, İstanbul 3.Ching, F.D.K. (1996). Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold, New York 4.Ching, F.D.K. (2010). Design Drawing, John Wiley & Sons, Inc. New York 5.Gürer, L. (2000). Perspektif ve Gölge, Birsen yay. İstanbul 6.Hotan, H. (2000). Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul 7.Onat, E. (2010). Perspektif ve Perspektifde Gölge Çizimi, Efil yay. İstanbul 8.Şahinler, O. (1990). Mimarlıkta Teknik Resim, Yay, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
X
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme12784
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı000
Genel Sınav ve Hazırlığı000
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEKNİK RESİM II-Bahar Dönemi2+235
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gizem CAN
Dersi VerenlerDoç.Dr. İkbal Ece POSTALCI, Öğr.Gör. Çiğdem TÜRK, Öğr.Gör. Ayşen GÜMRÜKÇÜ ÇETİNER
Dersin YardımcılarıArş.Gör. Bengisu Öten
Dersin AmacıTeknik resim, öğrencilerin ayrıntılı ve doğru mimari çizimleri yetkin bir şekilde okumalarını, oluşturmalarını ve bu çizimleri oluşturmak için çizim tekniklerini geliştirecek zihinsel beceri kazanmalarını hedefler. El çizimi kullanılarak el ve zihin koordinasyonunun sağlanması sağlanır. Nihayetinde amaç, öğrencileri yüksek kaliteli çizimler üretme ve mimari projelere etkili bir şekilde katkıda bulunma yetenekleriyle güçlendirmektir. Teknik Resim 2 dersi temel olarak uygulama projelerinin çizim standartlarının öğrenciye aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu derste, öğrencilere 1/50 ve 1/20 ölçekte oluşturulan uygulama çizimlerine ait çizim tekniğinin anlaşılarak, bu ölçeklerde mimari proje setlerinin (plan, kesit, görünüş gibi)oluşturma becerisinin kazandırılması hedeflemektedir. Teknik Resim 1 dersinin devam niteliğinde olan bu ders, 1/200 ölçekte vaziyet planının çizimini ve tekniklerinin anlaşılmasını da kapsamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ölçek kavramı ve mimari proje setleri ile olan ilişkisinin aktarılması,1/50 ölçeğinde çizim tekniğinin gerekli standartlarının öğrenilmesi ve 1/50 ölçeğinde mimari proje üzerinden kat planının okunması, anlaşılması ve çizilmesi
(aks çizgileri, taşıyıcı sistem, iç ve dış duvarlar, boyutlar, yükseklikler, taramalar, bölge adları) & Geri Bildirimler,1/50 ölçeğinde çizim tekniğinin gerekli standartlarının öğrenilmesi ve 1/50 ölçeğinde mimari proje üzerinden kat planının okunması, anlaşılması ve çizilmesi
(aks çizgileri, taşıyıcı sistem, iç ve dış duvarlar, boyutlar, yükseklikler, taramalar, bölge adları) & Geri Bildirimler ,1/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli kesit çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler ,1/50 ölçekte merdiven çizim tekniği ve 1/50 ölçekte mimari projede merdiven planı çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler ,1/50 ölçekli merdiven çizim tekniği ve 1/50 ölçekli mimari projede merdiven kesiti çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi & Geribildirimler ,1/50 ölçekli çatı çizim tekniği ve 1/50 ölçekli mimari projede çatı planı çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler ,1/50 ölçekte plan, kesit proje çalışmasının yapılması ,1/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli kesit çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler ,1/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli cephe çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler ,1/20 ölçeğinde mimari projede gerekli olan çizim tekniği standartlarının ve 1/20 ölçeğinde mutfak plan çizimi-çizim tekniklerinin öğrenilmesi (Kısımlar pencere-kapıdan çizilecektir) &Geribildirimler ,1/20 ölçeğinde mimari projede gerekli olan çizim tekniği standartlarının ve 1/20 ölçeğinde mutfak kesit çizimi-çizim tekniklerinin öğrenilmesi (Kısımlar pencere-kapıdan çizilecektir) &Geribildirimler ,1/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarına uygun vaziyet planının çizilmesi &Geribildirimler ,1/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarına uygun vaziyet kesit ve görünüşlerinin çizilmesi &Geribildirimler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Uygulama projelerine ait 1/50 ve 1/20 ölçekte plan, kesit ve görünüş çizer.6, 9E
2.Temel, çatı, merdiven gibi temel yapı elemanlarına ait bilgileri öğrenip çizer.6, 9E
3.Temel, çatı, merdiven gibi temel yapı elemanlarına ait bilgileri öğrenip çizer.6, 9E
4.Ölçek kavramının mimari projelerdeki anlamını ve detay seviyesini öğrenir ve kullanır.6, 9E
5.Vaziyet planının mimari projelerdeki önemini ve yerini anlar.6, 9E
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ölçek kavramı ve mimari proje setleri ile olan ilişkisinin aktarılması
21/50 ölçeğinde çizim tekniğinin gerekli standartlarının öğrenilmesi ve 1/50 ölçeğinde mimari proje üzerinden kat planının okunması, anlaşılması ve çizilmesi
(aks çizgileri, taşıyıcı sistem, iç ve dış duvarlar, boyutlar, yükseklikler, taramalar, bölge adları) & Geri Bildirimler
31/50 ölçeğinde çizim tekniğinin gerekli standartlarının öğrenilmesi ve 1/50 ölçeğinde mimari proje üzerinden kat planının okunması, anlaşılması ve çizilmesi
(aks çizgileri, taşıyıcı sistem, iç ve dış duvarlar, boyutlar, yükseklikler, taramalar, bölge adları) & Geri Bildirimler
41/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli kesit çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler
51/50 ölçekte merdiven çizim tekniği ve 1/50 ölçekte mimari projede merdiven planı çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler
61/50 ölçekli merdiven çizim tekniği ve 1/50 ölçekli mimari projede merdiven kesiti çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi & Geribildirimler
71/50 ölçekli çatı çizim tekniği ve 1/50 ölçekli mimari projede çatı planı çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler
81/50 ölçekte plan, kesit proje çalışmasının yapılması
91/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli kesit çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler
101/50 ölçekli mimari projede çizim tekniği ve 1/50 ölçekli cephe çizim-çizim tekniklerinin gerekli standartlarının öğrenilmesi &Geribildirimler
111/20 ölçeğinde mimari projede gerekli olan çizim tekniği standartlarının ve 1/20 ölçeğinde mutfak plan çizimi-çizim tekniklerinin öğrenilmesi (Kısımlar pencere-kapıdan çizilecektir) &Geribildirimler
121/20 ölçeğinde mimari projede gerekli olan çizim tekniği standartlarının ve 1/20 ölçeğinde mutfak kesit çizimi-çizim tekniklerinin öğrenilmesi (Kısımlar pencere-kapıdan çizilecektir) &Geribildirimler
131/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarına uygun vaziyet planının çizilmesi &Geribildirimler
141/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarına uygun vaziyet kesit ve görünüşlerinin çizilmesi &Geribildirimler
Kaynak
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.
1.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim I, Eğitim Matbaası, İstanbul 2.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim II, Eğitim Matbaası, İstanbul 3.Ching, F.D.K. (1996). Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold, New York 4.Ching, F.D.K. (2010). Design Drawing, John Wiley & Sons, Inc. New York 5.Gürer, L. (2000). Perspektif ve Gölge, Birsen yay. İstanbul 6.Hotan, H. (2000). Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul 7.Onat, E. (2010). Perspektif ve Perspektifde Gölge Çizimi, Efil yay. İstanbul 8.Şahinler, O. (1990). Mimarlıkta Teknik Resim, Yay, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
X
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:15Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:17