Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÇAĞDAŞ SANAT2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Mert DURMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mert DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı II.Dünya Savaşı sonrasında çeşitli çağdaş sanat söylevleri üzerinden öğrencilere çağdaş sanat eserlerini analiz edebilme ve değerlendirebilme kabiliyetlerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders tanıtımı, işleyiş ve yöntem bilgisinin verilmesi.,Savaş sonrası bağlam, avangart ve modernizm, art brut/informel, soyut dışavurumculuk, renk alanı/modern sonrası resimsi soyutlama, David Smith ve Anthony Caro, Gutai (Japonya).,Marcel Duchamp, John Cage ve Merce Cunnigham, Hadiseler, çevreler ve olaylar, neo-dadaizm.,1950 ve 1960'lı yıllarda Avrupa Avangardı: Joseph Beuys, Yves Klein ve Neo-Realistler, Lucio Fontana, Piero Manzoni.,Erken Pop-Art: Bağımsız Grup. Amerikan Pop Art: Doğu Sahili ve Batı Sahili.,Monokrom ve ızgara, minimalizm, kinetik ve optik sanat, süreç sanatı.,Olağandışı soyutlama: Eva Hesse, Louise Bourgeois, Yayoi Kusama. Arte Povera, Neo-beton.,Ara Sınav I,Yere özgü sanat/enstalasyon, toprak işi/arazi sanatı, kamusal sanat, kavramsal sanat ve fotoğrafçılık, durumculuk, enstitüsel eleştiri.,Performans sanatı ve modern dans, vücut ve kısmi obje, aktivizm.,Pictures Generation sergisi ve temsil, postmodernizm: kendileme ve simülasyon, fotogerçekçilik, postmodernizmin diğer yüzü:neo-dışavurumculuk, trans avangart, neo-geo.,Deneysel film, televizyon kültürüne tepkiler, video sanatı, dijitale dönüş, hareketli görüntüler ve müze mekanı.,Küreselleşme/göçmen artist, ekoloji/antroposen, sokak sanatı, etnografya ve arşiv.,Enstalasyon ve zaman bazlı medyaya yeni yaklaşımlar, ağlar.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1, 12, 14, 3
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders tanıtımı, işleyiş ve yöntem bilgisinin verilmesi.
2Savaş sonrası bağlam, avangart ve modernizm, art brut/informel, soyut dışavurumculuk, renk alanı/modern sonrası resimsi soyutlama, David Smith ve Anthony Caro, Gutai (Japonya).
3Marcel Duchamp, John Cage ve Merce Cunnigham, Hadiseler, çevreler ve olaylar, neo-dadaizm.
41950 ve 1960'lı yıllarda Avrupa Avangardı: Joseph Beuys, Yves Klein ve Neo-Realistler, Lucio Fontana, Piero Manzoni.
5Erken Pop-Art: Bağımsız Grup. Amerikan Pop Art: Doğu Sahili ve Batı Sahili.
6Monokrom ve ızgara, minimalizm, kinetik ve optik sanat, süreç sanatı.
7Olağandışı soyutlama: Eva Hesse, Louise Bourgeois, Yayoi Kusama. Arte Povera, Neo-beton.
8Ara Sınav I
9Yere özgü sanat/enstalasyon, toprak işi/arazi sanatı, kamusal sanat, kavramsal sanat ve fotoğrafçılık, durumculuk, enstitüsel eleştiri.
10Performans sanatı ve modern dans, vücut ve kısmi obje, aktivizm.
11Pictures Generation sergisi ve temsil, postmodernizm: kendileme ve simülasyon, fotogerçekçilik, postmodernizmin diğer yüzü:neo-dışavurumculuk, trans avangart, neo-geo.
12Deneysel film, televizyon kültürüne tepkiler, video sanatı, dijitale dönüş, hareketli görüntüler ve müze mekanı.
13Küreselleşme/göçmen artist, ekoloji/antroposen, sokak sanatı, etnografya ve arşiv.
14Enstalasyon ve zaman bazlı medyaya yeni yaklaşımlar, ağlar.
Kaynak
- Bourdon, David. “An Eccentric Body of Art,” (1973). In Gregory Battcock, ed., The Art of Performance, 183-193. New York: E. P. Dutton, 1984. - Chave, Anna C. “Minimalism and the Rhetoric of Power.” Arts Magazine 64, no. 5 (January 1990): 44-63. - Crimp, Douglas. “Appropriating Appropriation,” in Theories of Contemporary Art, ed. Richard Hertz, 157-162. New Jersey: Pearson, 1993. - Joselit, David. “No Exit: Video and the Readymade,” October 119 (Winter 2007): 37-45. - Kaprow, Allan. “The Legacy of Jackson Pollock.” Art News 57, no. 6 (October 1958): 24-26, 55-57. - Krauss, Rosalind. "Tanktotem: Welded Images." In Passages in Modern Sculpture, 147-71. Cambridge: MIT Press, 1981. - Krauss, Rosalind. “The Aesthetics of Narcissism.” October 1 (Spring 1976): 50-64. - Rosenberg, Harold. “The American Action Painters.” In The Tradition of the New, 23-39. New York: Da Capo Press, 1982. - Steinberg, Leo. “The Flatbed Picture Plane,” excerpt of “Other Criteria.” In Other Criteria: Confrontations with Twentieth-Century Art, 82-92. New York, Oxford University Press, 1972.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu