Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler sınıf içi değerlendirmeye ilişkin temel kavram ve ilkeleri tekrar edecek, dil becerilerini ve bileşenlerini ölçmek ve değerlendirmek üzere test hazırlayacak ve test sonuçlarını yorumlama ve dönüt verme ile ilgili bilgiye sahip olacaklardır. öğrenciler sınıf içi değerlendirmeye ilişkin temel kavram ve ilkeleri tekrar edecek,
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı ve temel kavramların tekrarı ,İngilizce Öğretimi için test hazırlamaya dair temel ilkeler ,Dinleme becerisi sınavı hazırlama ,Dinleme becerisi sınavı hazırlama ,Okuma becerisi sınavı ,Okuma becerisi sınavı hazırlama ,Konuşma becerisi sınavı ,Konuşma becerisi sınavı,Yama becerisi sınavı ,Yazma becerisi sınavı ,Dilbilgisi ve kelime bilgisi sınavı,Çocuklar için ölçme ve değerlendirme ,Test sonuçlarını yorumlama ve dönüt verme ,Test sonuçlarını yorumlama ve dönüt verme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler temel ölçme kavramlarını tanımlar
Öğrenciler dil becerilerini ve dil bileşenlerini test etmek üzere test hazırlar.
Öğrenciler test sonuçlarını yorumlar ve dönüt verir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve temel kavramların tekrarı
2 İngilizce Öğretimi için test hazırlamaya dair temel ilkeler
3 Dinleme becerisi sınavı hazırlama
4 Dinleme becerisi sınavı hazırlama
5 Okuma becerisi sınavı
6 Okuma becerisi sınavı hazırlama
7 Konuşma becerisi sınavı
8 Konuşma becerisi sınavı
9 Yama becerisi sınavı
10 Yazma becerisi sınavı
11 Dilbilgisi ve kelime bilgisi sınavı
12 Çocuklar için ölçme ve değerlendirme
13 Test sonuçlarını yorumlama ve dönüt verme
14 Test sonuçlarını yorumlama ve dönüt verme
Kaynaklar
Brown, H.D. (2004). Language assessment: principles and classroom practices. London: Longman. Hughes, A. (2003). Testing for language teachers. Cambridge: CUP

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 20 100
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 4 16 64
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 231
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu