Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere ders kitabı analiz ve değerlendirmesinin temel prensiplerini tanıtmayı ve ders kitabı analiz ve değerlendirme sürecinde güncel çerçevelerle tanıştırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş Malzeme Geliştirme - Brian Tomlinson,EFL ders kitaplarındaki görsel öğeler- David A. Hill,İngilizce ders kitaplarında görsel öğelerin pratik uygulaması,Yetişkin ders kitapları- Brian Tomlinson ve Hitomi Masuhara ,Yetişkin ders kitapları- Brian Tomlinson ve Hitomi Masuhara,Ders kitabının bireysel ihtiyaçlara yönelik değiştirme- Brian Tomlinson,Ders kitabının bireysel ihtiyaçlara yönelik değiştirme- Brian Tomlinson ,MEB kitaplarının değerlendirici ve analitik değerlendirilmesi,İngilizce materyallerini değerlendirme - Brian Tomlinson,İnigilizce materyallerini değerlendirme - Brian Tomlinson,Ders Materyallerinin Uyarlaması- Brian Tomlinson,Ders Materyalleri adaptasyonunun pratik uygulaması,Eğitim Materyallerinde İnsanların Temsili - Ian McGrath,MEB kitaplarının değerlendirici ve analitik değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dersin sonunda öğrenciler -ders kitabı analiz ve değerlendirme arasındaki farkı bilir, - değerlendirme ve analiz ilkelerini öğrenir, - İç ve dış değerlendirme ve evrensel kriterler gibi farklı değerlendirme ve analiz, çerçevelerine aşina olur, Kullanacağı materyallerin içeriğini eleştirel bir şekilde analiz edip, değerlendirir, - ve kullanacağı ders kaynakları bireysel ihtiyaçlara göre tasarlayabilir 8 D
Öğretim Yöntemleri: 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Malzeme Geliştirme - Brian Tomlinson
2 EFL ders kitaplarındaki görsel öğeler- David A. Hill
3 İngilizce ders kitaplarında görsel öğelerin pratik uygulaması
4 Yetişkin ders kitapları- Brian Tomlinson ve Hitomi Masuhara
5 Yetişkin ders kitapları- Brian Tomlinson ve Hitomi Masuhara
6 Ders kitabının bireysel ihtiyaçlara yönelik değiştirme- Brian Tomlinson
7 Ders kitabının bireysel ihtiyaçlara yönelik değiştirme- Brian Tomlinson
8 MEB kitaplarının değerlendirici ve analitik değerlendirilmesi
9 İngilizce materyallerini değerlendirme - Brian Tomlinson
10 İnigilizce materyallerini değerlendirme - Brian Tomlinson
11 Ders Materyallerinin Uyarlaması- Brian Tomlinson
12 Ders Materyalleri adaptasyonunun pratik uygulaması
13 Eğitim Materyallerinde İnsanların Temsili - Ian McGrath
14 MEB kitaplarının değerlendirici ve analitik değerlendirilmesi
Kaynaklar
Tomlinson, B. (2013). Developing materials for language teaching (2nd edition). New York: Bloomsbury Publishing Plc. McDonough, J., Shaw, C., & Masuhara, H. (2013). Materials and methods in ELT (3rd edition). UK: Blackwell Publishing Ltd. İzlenecek bir kaç video

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu