Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Tuncer CAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, hayat boyu öğrenmeyi kavramak ve bilgi toplumunun etkin bir üyesi olabilmek için yaşam tarzına dönüştürebilmek; yetişkinlerin öğrenme özellikleri doğrultusunda öğretim aktiviteleri düzenleyebilme bilgisi ve becerisi kazandırmaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Temel kavramlar ,Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel temelleri,Yetişkin eğitiminin temel ilkeleri,Yetişkin eğitiyle ilgili yaklaşım ve modeller,Yetişkin eğitiyle ilgili yöntem ve teknikler,Yaşam Boyu Öğrenmenin tanımı ve amacı ,Yaşam Boyu Öğrenmenin kapsamı ve ilkeleri ,Ara Sınav 1,Yaşam Boyu Öğrenmenin Türkiye’deki tarihi gelişimi ,Yaşam Boyu Öğrenmenin Türkiye’deki tarihi gelişimi ,Yaşam Boyu Öğrenme becerileri ,Yaşam Boyu Öğrenmede aile ve toplumun rolü ,Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları ,Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları ,Final; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar.
Yaşam boyu öğrenme ilkelerini örneklendirir.
Yaşam boyu öğrenmeye istekli olur.
Yaşam boyu öğrenmenin kapsamını açıklar.
Yetişkin eğitimiyle ilgili temel kavramları tanımlar.
Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini yorumlar.
Yetişkin eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kavrar.
Yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimini açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar
2 Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel temelleri
3 Yetişkin eğitiminin temel ilkeleri
4 Yetişkin eğitiyle ilgili yaklaşım ve modeller
5 Yetişkin eğitiyle ilgili yöntem ve teknikler
6 Yaşam Boyu Öğrenmenin tanımı ve amacı
7 Yaşam Boyu Öğrenmenin kapsamı ve ilkeleri
8 Ara Sınav 1
9 Yaşam Boyu Öğrenmenin Türkiye’deki tarihi gelişimi
10 Yaşam Boyu Öğrenmenin Türkiye’deki tarihi gelişimi
11 Yaşam Boyu Öğrenme becerileri
12 Yaşam Boyu Öğrenmede aile ve toplumun rolü
13 Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları
14 Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları
15 Final
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu