Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKUMA BECERİLERİ I 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenci şunları yapabilecek: Ana fikirleri, destekleyici detayları ve mantıksal veya anlatı dizilerini tanımlayarak bir pasajın anlamını tespit etme. Yazılı bir çalışmanın altında yatan örtülü varsayımları ve değerleri tanıma. Bir metinde sunulan fikirleri, onların mantıksal geçerliliğini, etkilerini ve metnin ötesinde fikirlerle olan ilişkilerini belirleyerek değerlendirme. Bir metinde sunulan fikirleri okuyucuları ikna etmek için kullanılan retorik yapıları belirleyerek değerlendirme. Bir metindeki gerçekler ve görüşler arasındaki farkı ayırt etme. Dilsel özelliklerinin ve edebi araçlarının analizi yoluyla edebi metnin tonunu, modunu ve sesini tanımlama. Bir edebi metnin temasını ve biçimsel unsurlar tarafından somutlaşan biçimlerini tanımlama. Anlatım, anlamlandırma ve konuşma şekilleri gibi genel anlamsal özellikleri tanımlama ve analiz etme. Yabancı kelimeleri tanımlama. Gerçekleri bulma ve bir metnin ayrıntılarını ayırt etme. Bir metinden belirli bilgileri ve detayları saklama.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş, ders programı, beklentiler ve Quizlet üzerine grup oluşturma Okuma Parçası 1: Motorcars,Okuma Parçası 2: Right and left-handedness in humans Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma,Okuma Parçası 3: Land of the rising sun Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma,Okuma Parçası 4: Classroom Noise Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma,Okuma Parçası 5: Moles happy as moles go underground Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma,Okuma Parçası 6: Gifted children and learning Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma,Quizlet üzerinde paylaşılan kelemelerin Tekrarı Kahoot oyunu,Yarıyıl Sınavı,Okuma Parçası 7: Educating Psyche Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma,Okuma Parçası 8: How to think differently Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma,Okuma Parçası 9: Serendipity - accidental discoveries in science Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma,Okuma Parçası 10: The meaning and power of smell Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma,Okuma Parçası 11: Telepathy Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma,Quizlet üzerinde paylaşılan kelemelerin Tekrarı, Kahoot oyunu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
İleri Düzey Okuma 1 dersi öğrencilerin eleştirel okuma ve düşünme becerilerini iyileştirmek, analitik, çıkarımsal ve değerlendirmeci kavrayışlarını arttırmak, kelime becerilerini genişletmek ve akademik disiplinlerarası kullanmak üzere etkili çalışma stratejileri edinmeleri için tasarlanmıştır. A
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, ders programı, beklentiler ve Quizlet üzerine grup oluşturma Okuma Parçası 1: Motorcars -
2 Okuma Parçası 2: Right and left-handedness in humans Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma -
3 Okuma Parçası 3: Land of the rising sun Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma
4 Okuma Parçası 4: Classroom Noise Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma
5 Okuma Parçası 5: Moles happy as moles go underground Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma
6 Okuma Parçası 6: Gifted children and learning Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma
7 Quizlet üzerinde paylaşılan kelemelerin Tekrarı Kahoot oyunu
8 Yarıyıl Sınavı
9 Okuma Parçası 7: Educating Psyche Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma
10 Okuma Parçası 8: How to think differently Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma
11 Okuma Parçası 9: Serendipity - accidental discoveries in science Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma
12 Okuma Parçası 10: The meaning and power of smell Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma
13 Okuma Parçası 11: Telepathy Anlama, Kelime Kontrolü, Eleştirel Düşünme, Tartışma
14 Quizlet üzerinde paylaşılan kelemelerin Tekrarı, Kahoot oyunu
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 2 6
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Performans Görevi, Bakım Planı 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 30
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu