Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİLBİLİMİ II 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dilbilim, öğretmenlik kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, öğrencilerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunan önemli bir alandır. Bu dersin amacı Dilbilim alanına giriş yaparak dilin bileşenlerini anlatmak ve Dilbilimi ile ilgili temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dilbilim II'ye giriş,Söylem analizi ,Söylem Analizi (kooperatif ilkeler ve zemin Bilgisi),Sinirdilbilim,Beyindeki dil alanları ,Dil ipuçları, dil sürtüşmesi ve konuşma yitimi ,Dikotik dinleme ve kritik dönem,Vize,İlk dil edinimi,İlk dil edinimi ,Hareketler ve İşaret Dili ,Yazı dili ,Dil tarihi ve değişimi ,Dilde bölgesel şiveler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; Dilbilimin konusu ve nesnesi olan dil sistemini kavrayabilecektir; Dilbilimde temel kavramları öğrenecektir; Dilin temel işlevlerini anlayıp kullanacaktır; Dillerin yapısal özelliklerini tanıyabilecktir; İngilizce'de bulunan ses kalıpları ve seslerin telaffuzlarıyle ilgili tüm detaylaı öğrenecektir; Dilbilim'de Fonetik, Fonoloji, Morfoloji, Dizimbilim, Anlambilim ve bir çok alt alanlarla ilgili bilgi sahibi olacaktır. A, C, D, E
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dilbilim II'ye giriş
2 Söylem analizi
3 Söylem Analizi (kooperatif ilkeler ve zemin Bilgisi)
4 Sinirdilbilim
5 Beyindeki dil alanları
6 Dil ipuçları, dil sürtüşmesi ve konuşma yitimi
7 Dikotik dinleme ve kritik dönem
8 Vize
9 İlk dil edinimi
10 İlk dil edinimi
11 Hareketler ve İşaret Dili
12 Yazı dili
13 Dil tarihi ve değişimi
14 Dilde bölgesel şiveler
Kaynaklar
Yule, G. (2014). The study of language (fifth edition). Cambridge University Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu