Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Serap TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı bireyselles?tirme kavramı ve eg?itimdeki o?nemi; bireyselles?tirme ic?in yapılması gerekenler ve okullardaki uygulamalarını o?g?renmektir
Dersin İçeriği Bu ders; Bireyselles?tirme kavramı ve eg?itimdeki o?nemi ,Bireyselles?tirme ic?in yapılması gerekenler ,Mu?fredata dayalı deg?erlendirme ,Kaba deg?erlendirme ,O?lc?u?t bag?ımlı o?lc?me aracı hazırlama ,Değerlendirmede uyulması gereken kurallar ,Uzun do?nemli ve kısa do?nemli o?g?retim amac?ları belirleme,Kaynas?tırma/ bu?tu?nles?tirme ic?in sınıf ve okullarda yapılabilecek du?zenlemeler,Öğretimi uyarlama ,Kaynas?tırma/ bu?tu?nles?tirme sınıflarında bireyselles?tirme ve uyarlama o?rnekleri 1,Kaynaştırma/Bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapabilecek düzenlemeler 2,Bireyselleştirme konusunda dünya nerede, nasıl örnekler var?,Bireyselleştirme konusunda dünya nerede, nasıl örnekler var?,Örnek planların incelenmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi sahibi olur 1, 10, 12
2. Avrupa Birliği süreci ve Uluslar arası eğitimdeki gelişmeler hakkında farkındalığı artar. 1, 10, 12
3. Türkiye ve diğer işlenen ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırır. 1, 10, 12
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bireyselles?tirme kavramı ve eg?itimdeki o?nemi
2 Bireyselles?tirme ic?in yapılması gerekenler
3 Mu?fredata dayalı deg?erlendirme
4 Kaba deg?erlendirme
5 O?lc?u?t bag?ımlı o?lc?me aracı hazırlama
6 Değerlendirmede uyulması gereken kurallar
7 Uzun do?nemli ve kısa do?nemli o?g?retim amac?ları belirleme
8 Kaynas?tırma/ bu?tu?nles?tirme ic?in sınıf ve okullarda yapılabilecek du?zenlemeler
9 Öğretimi uyarlama
10 Kaynas?tırma/ bu?tu?nles?tirme sınıflarında bireyselles?tirme ve uyarlama o?rnekleri 1
11 Kaynaştırma/Bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapabilecek düzenlemeler 2
12 Bireyselleştirme konusunda dünya nerede, nasıl örnekler var?
13 Bireyselleştirme konusunda dünya nerede, nasıl örnekler var?
14 Örnek planların incelenmesi
Kaynaklar
Gagne?, R. M. (1967). Learning and individual differences. Columbus, OH. Gu?rsel, O. (2000). Bireyselles?mis? Eg?itim Programlarının Gelis?tirilmesi. Anadolu U?niversitesi, Eskis?ehir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu