Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Özlem ERKEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğretmen adaylarını ölçme ve değerlendirme temel kavramları, ölçme araçlarının çeşitleri, ölçme aracı geliştirme/değerlendirme, güvenirlik ve geçerlilik, bazı istatistiksel hesaplamalar yapma ve kazanımlar doğrultusunda öğrenmenin değerlendirilmesi konularında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders içeriği ve kaynakların Tanıtımı,Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi ve Temel Kavramlar,Ölçülebilir Öğrenme Kazanımlarının Oluşturulması,Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin planlanması. Belirtke Tablosu,Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler,Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler,Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler,Geçerlilik,Güvenilirlik,Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleri,Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleri,Not verme ve Sınıf İçi Değerlendirme,Test ve Madde Analizi,Proje Sonuçları Paylaşımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yerini ve önemini açıklar
Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilir,
Ders kazanımlarını ve öğrenme çıktılarını belirleyebilir
İyi bir ölçme aracında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık) açıklar.
Ölçme ve değerlendirme için yapılması gereken istatistiksel analizleri yapar
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriği ve kaynakların Tanıtımı
2 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi ve Temel Kavramlar
3 Ölçülebilir Öğrenme Kazanımlarının Oluşturulması
4 Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin planlanması. Belirtke Tablosu
5 Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler
6 Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler
7 Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler
8 Geçerlilik
9 Güvenilirlik
10 Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleri
11 Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleri
12 Not verme ve Sınıf İçi Değerlendirme
13 Test ve Madde Analizi
14 Proje Sonuçları Paylaşımı
Kaynaklar
Ölçme ve değerlendirme. Editör: Emin Karip. Pegem Akademi Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu