Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem ERKEK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Serap TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kişisel ve meslek yaşamında ahlai ve etik bilince sahip olma ve etik ikilemlerle başa çıkabilme konularında öğrencilerin gerekli duyarlılığı kazanmalarını sağlamayı amaçlar. Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranış gibi konuları içerir. Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmenin rolü gibi konuları içerir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ahlak ve etik kavramı ve bu iki kavram arasındaki ilişki,Ahlak ve etik ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar,Kişisel ve mesleki değerler ve etik bilinç,Meslek ahlakı ve etiği,Ahlaki ve etik açıdan öğretmenlik mesleği,Mesleki kimlik ve etik,Öğretmenlik mesleğinde etik ilke ve kodlar,Okulda etik kültürün oluşturulması,Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yolları,Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yolları,Türkiye’de kamu yönetiminde etik ile ilgili yasal düzenlemeler,Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan etik işle ilgili yasal düzenlemeler,Etik liderlik,Okulda ahlak ve etik eğitimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Etik ve ahlak kavramlarını bilir.
Etik ve ahlâk arasındaki farkı bilir ve izah eder.
Kişisel ve mesleki davranışlarında ahlaki ve etik bilince sahip olur.
Etik ikilemler karşısında nasıl hareket edeceğini bilir.
Kişisel ve mesleki davranışlarında etik hareket eder.
Etik dışı davranışlar karşısında duracak etik cesarete sahip olur.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ahlak ve etik kavramı ve bu iki kavram arasındaki ilişki Ders kitabında İlgili bölüm
2 Ahlak ve etik ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar Ders kitabında İlgili bölüm
3 Kişisel ve mesleki değerler ve etik bilinç Ders kitabında İlgili bölüm
4 Meslek ahlakı ve etiği Ders kitabında İlgili bölüm
5 Ahlaki ve etik açıdan öğretmenlik mesleği Ders kitabında İlgili bölüm
6 Mesleki kimlik ve etik Ders kitabında İlgili bölüm
7 Öğretmenlik mesleğinde etik ilke ve kodlar Ders kitabında İlgili bölüm
8 Okulda etik kültürün oluşturulması Ders kitabında İlgili bölüm
9 Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yolları Ders kitabında İlgili bölüm
10 Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yolları Ders kitabında İlgili bölüm
11 Türkiye’de kamu yönetiminde etik ile ilgili yasal düzenlemeler Ders kitabında İlgili bölüm
12 Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan etik işle ilgili yasal düzenlemeler Ders kitabında İlgili bölüm
13 Etik liderlik Ders kitabında İlgili bölüm
14 Okulda ahlak ve etik eğitimi Ders kitabında İlgili bölüm
Kaynaklar
Kitap: Eğitimde Ahlak ve Etik, Esra Tekel , Engin Karadağ , Mehmet Koçyiğit , Nobel Yayınları, 2018.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu