Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sinem DEMİROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında okul öncesi öğretmen adaylarının, eğitici dramanın kuramsal temellerinin bilgisini edinmesi, eğitici dramanın yararlarını kavraması, eğitici drama örneklerini uygulama becerisi kazanması, okul öncesi eğitimi için eğitici drama örnekleri geliştirmesi ve uygulaması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Eğitici dramanın tanımı ve anlamı.,Günümüzde eğitici dramanın önemini artıran gelişmeler,Eğitici drama öğretmeninin nitelik ve özellikleri,Okul Öncesinde eğitici dramanın önemi, drama ile öğrenme yöntemleri.,Eğitici drama ile derin öğrenme. Eğitici drama ile zihinde canlandırma ve rahatlama etkinlikleri.,Eğitici dramada tartışma yöntemi ve farklı soru sorma biçimleri,Eğitici dramanın değerlendirilmesi,Gerçek ortamda drama. ,Müzede drama çalışmaları.,Yaratıcılığın desteklenmesi için eğitici drama örnekleri,Yeni eğitici drama örneklerinin geliştirilmesi.,İletişim becerilerinin kazanılmasında ve geliştirilmesinde eğitici drama.,Değerler eğitiminde eğitici drama etkinliklerinin rolü,Sorun çözmede eğitici drama aktivitelerinin rolü; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Okulöncesi eğitimi için eğitici drama örnekleri geliştirir. 2. Eğitici drama örneklerini uygulama becerisi kazanır. 3. Eğitici dramanın yararlarını kavrar. 4. Eğitici drama etkinliklerini uygulamada dikkat edilecek hususların bilgisini edinir. 5. Eğitici dramanın kuramsal temellerinin bilgisini edinir. 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 B, C, F
Öğretim Yöntemleri: 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eğitici dramanın tanımı ve anlamı.
2 Günümüzde eğitici dramanın önemini artıran gelişmeler
3 Eğitici drama öğretmeninin nitelik ve özellikleri
4 Okul Öncesinde eğitici dramanın önemi, drama ile öğrenme yöntemleri.
5 Eğitici drama ile derin öğrenme. Eğitici drama ile zihinde canlandırma ve rahatlama etkinlikleri.
6 Eğitici dramada tartışma yöntemi ve farklı soru sorma biçimleri
7 Eğitici dramanın değerlendirilmesi
8 Gerçek ortamda drama.
9 Müzede drama çalışmaları.
10 Yaratıcılığın desteklenmesi için eğitici drama örnekleri
11 Yeni eğitici drama örneklerinin geliştirilmesi.
12 İletişim becerilerinin kazanılmasında ve geliştirilmesinde eğitici drama.
13 Değerler eğitiminde eğitici drama etkinliklerinin rolü
14 Sorun çözmede eğitici drama aktivitelerinin rolü
Kaynaklar
Önder, A. (2003). Yaşayarak Öğrenmek İçin Eğitici Drama, İstanbul: Epsilon Yay. San, I. (1994). Drama Öğretim Bilgisi, Çağdaş Drama Derneği: Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
X
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
X
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
X
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
X
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
X
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
X
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
X
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
X
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 9 1 9
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 3 6
Proje Sunumu / Seminer 3 2 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Performans Görevi, Bakım Planı 3 2 6
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu