Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Zeynep KILIÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Zeynep KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Eğitim programının önemi, ilkeleri ve ögeleri, Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişim süreci,Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri,3-6 yaş çocuklarının gelişim özellikleri ve kazanım-göstergeler,3-6 yaş çocuklarının gelişim özellikleri ve kazanım-göstergeler,Okul Öncesi eğitimin planlanması ve uygulanması - ortam özellikleri ve öğrenme merkezleri ,Okul Öncesi eğitimin planlanması ve uygulanması - etkinlik çeşitleri ve açıklamaları ,Okul Öncesi eğitimin planlanması ve uygulanması - öğretim yöntemleri ,Okul Öncesi eğitimin planlanması ve uygulanması - aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı, etkinlik planı ,Okul Öncesi Eğitiminin değerlendirilmesi (çocuğun, programın ve öğretmenin kendini değerlendirmesi) ,Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER) ,0-36 Aylık çocuklar için eğitim programının tanıtılması ve etkinlik örneği gösterilmesi ,Etkinlik planı ve eğitim akışı yazım çalışmaları ,Etkinlik planı ve eğitim akışı yazım çalışmaları ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eğitim programının önemi, ilkeleri ve ögeleri
2 Türkiye'de uygulanan okul öncesi eğitim programlarının tarihsel gelişim süreci
3 Türkiye'de uygulanan 3-6 yaş okul öncesi eğitim programının temel özellikleri, ilkeleri
4 3-6 yaş çocuklarının gelişim özellikleri ve kazanım-göstergeler
5 3-6 yaş çocuklarının gelişim özellikleri ve kazanım-göstergeler
6 Okul Öncesi eğitimin planlanması ve uygulanması - ortam özellikleri ve öğrenme merkezleri
7 Okul Öncesi eğitimin planlanması ve uygulanması - etkinlik çeşitleri ve açıklamaları
8 Okul Öncesi eğitimin planlanması ve uygulanması - öğretim yöntemleri
9 Okul Öncesi eğitimin planlanması ve uygulanması - aylık eğitim planı, günlük eğitim akışı, etkinlik planı
10 Okul Öncesi Eğitiminin değerlendirilmesi (çocuğun, programın ve öğretmenin kendini değerlendirmesi)
11 Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER)
12 0-36 Aylık çocuklar için eğitim programının tanıtılması ve etkinlik örneği gösterilmesi
13 Etkinlik planı ve eğitim akışı yazım çalışmaları
14 Etkinlik planı ve eğitim akışı yazım çalışmaları
Kaynaklar
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı (2013)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
X
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
X
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
X
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
X
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 12 3 36
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 3 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 2 12
Proje Sunumu / Seminer 6 3 18
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 6 2 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 6 3 18
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu