Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ZY'DE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ-Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bora AKDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, sosyal beceriyi tanımlama; sosyal becerilerin önemi; sosyal becerilerin yararları; sosyal becerinin öğrenilmesi; sosyal beceri öğretiminin unsurları; sosyal beceri öğretiminde dikkat edilecek noktalar; sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler; sosyal beceri öğretimine hazırlık; sosyal beceri öğretimi planlama; sosyal beceri öğretimi taslağı hazırlama; sosyal beceri öğretimini uygulama konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal beceriyi tanımalama, sosyal becerinin bileşenleri ,Sosyal becerilerin değerlendirilmesi ,Sosyal Beceri Öğrenimi Kuramları,Sosyal Beceri öğretiminde kullanılan yöntemler,Sosyal Beceri öğretiminde kullanılan yöntemler,Video Modelle Öğretim,Etkinlik Temelli Öğretim Uygulamaları,Sosyal Öyküler,Fırsat Öğretimi ,Gömülü Öğretim,Alternatif Yöntemler,Sosyal Becerilerde Kalıcılık ve Genelleme,Sosyal Becerilerde Kalıcılık ve Genelleme,Sosyal Becerilerin Geliştirilmesinde Etkinlik Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, ZY'de sosyal beceri öğretimine ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Sosyal beceriyi tanımlar; Sosyal becerilerin önemi ve yararlarını açıklar; 16, 6, 9A
Sosyal beceri öğretiminin unsurlarını açıklar; Sosyal beceri öğretiminde dikkat edilecek noktaları açıklar; 16, 6, 9A
Sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemleri açıklar ve örneklendirir; 16, 6, 9A
Sosyal beceri öğretimine hazırlık, planlama, öğretim taslağı hazırlama ve uygulamayı tanımlar ve örneklendirir.16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal beceriyi tanımalama, sosyal becerinin bileşenleri Vuran, S. (2017). (ed) Bölüm 1 (ss. 3-29)
2Sosyal becerilerin değerlendirilmesi Vuran, S. (2017). (ed) Bölüm 3 (ss. 53-80)
3Sosyal Beceri Öğrenimi KuramlarıVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 2 (ss. 30-52)
4Sosyal Beceri öğretiminde kullanılan yöntemlerVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 4 (ss. 81-106)
5Sosyal Beceri öğretiminde kullanılan yöntemlerVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 4 (ss. 81-106)
6Video Modelle ÖğretimVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 5 (ss. 123-154)
7Etkinlik Temelli Öğretim UygulamalarıVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 6 (ss. 123-154)
8Sosyal ÖykülerVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 7 (ss. 155-174)
9Fırsat Öğretimi Vuran, S. (2017). (ed) Bölüm 8 (ss. 175-192)
10Gömülü ÖğretimVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 9 (ss. 193-214)
11Alternatif YöntemlerVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 10 (ss. 215-236)
12Sosyal Becerilerde Kalıcılık ve GenellemeVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 11 (ss. 237-258)
13Sosyal Becerilerde Kalıcılık ve GenellemeVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 11 (ss. 237-258)
14Sosyal Becerilerin Geliştirilmesinde Etkinlik ÖrnekleriVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 13 (ss. 275-299)
Kaynak
Vuran, S. (2017). (ed). Sosyal Beceri Yetersizliği Gösteren Çocuklar için Sosyal Yeterliklerin Geliştirilmesi. Vize

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler122
Proje Sunumu / Seminer12020
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı11515
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(110/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ZY'DE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ-Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bora AKDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, sosyal beceriyi tanımlama; sosyal becerilerin önemi; sosyal becerilerin yararları; sosyal becerinin öğrenilmesi; sosyal beceri öğretiminin unsurları; sosyal beceri öğretiminde dikkat edilecek noktalar; sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler; sosyal beceri öğretimine hazırlık; sosyal beceri öğretimi planlama; sosyal beceri öğretimi taslağı hazırlama; sosyal beceri öğretimini uygulama konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal beceriyi tanımalama, sosyal becerinin bileşenleri ,Sosyal becerilerin değerlendirilmesi ,Sosyal Beceri Öğrenimi Kuramları,Sosyal Beceri öğretiminde kullanılan yöntemler,Sosyal Beceri öğretiminde kullanılan yöntemler,Video Modelle Öğretim,Etkinlik Temelli Öğretim Uygulamaları,Sosyal Öyküler,Fırsat Öğretimi ,Gömülü Öğretim,Alternatif Yöntemler,Sosyal Becerilerde Kalıcılık ve Genelleme,Sosyal Becerilerde Kalıcılık ve Genelleme,Sosyal Becerilerin Geliştirilmesinde Etkinlik Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, ZY'de sosyal beceri öğretimine ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Sosyal beceriyi tanımlar; Sosyal becerilerin önemi ve yararlarını açıklar; 16, 6, 9A
Sosyal beceri öğretiminin unsurlarını açıklar; Sosyal beceri öğretiminde dikkat edilecek noktaları açıklar; 16, 6, 9A
Sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemleri açıklar ve örneklendirir; 16, 6, 9A
Sosyal beceri öğretimine hazırlık, planlama, öğretim taslağı hazırlama ve uygulamayı tanımlar ve örneklendirir.16, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal beceriyi tanımalama, sosyal becerinin bileşenleri Vuran, S. (2017). (ed) Bölüm 1 (ss. 3-29)
2Sosyal becerilerin değerlendirilmesi Vuran, S. (2017). (ed) Bölüm 3 (ss. 53-80)
3Sosyal Beceri Öğrenimi KuramlarıVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 2 (ss. 30-52)
4Sosyal Beceri öğretiminde kullanılan yöntemlerVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 4 (ss. 81-106)
5Sosyal Beceri öğretiminde kullanılan yöntemlerVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 4 (ss. 81-106)
6Video Modelle ÖğretimVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 5 (ss. 123-154)
7Etkinlik Temelli Öğretim UygulamalarıVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 6 (ss. 123-154)
8Sosyal ÖykülerVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 7 (ss. 155-174)
9Fırsat Öğretimi Vuran, S. (2017). (ed) Bölüm 8 (ss. 175-192)
10Gömülü ÖğretimVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 9 (ss. 193-214)
11Alternatif YöntemlerVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 10 (ss. 215-236)
12Sosyal Becerilerde Kalıcılık ve GenellemeVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 11 (ss. 237-258)
13Sosyal Becerilerde Kalıcılık ve GenellemeVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 11 (ss. 237-258)
14Sosyal Becerilerin Geliştirilmesinde Etkinlik ÖrnekleriVuran, S. (2017). (ed) Bölüm 13 (ss. 275-299)
Kaynak
Vuran, S. (2017). (ed). Sosyal Beceri Yetersizliği Gösteren Çocuklar için Sosyal Yeterliklerin Geliştirilmesi. Vize

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13