Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ : TANILAMA VE MÜDAHALE-Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında öğrencilere matematik öğrenme güçlüklüğü ile ilgili temel bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Öğrenme güçlüğü ve matematik; matematik gelişimi,Matematik güçlüğünün nedenleri, matematik güçlüğü olan çocukların özellikleri,Matematik güçlüğünün belirtileri,Matematik güçlüğü olan bireyleri tanılama modelleri,Matematik güçlüğü olan bireyleri tanılama modelleri; Müdahaleye Tepki Modeli (MTM),Matematik güçlüğünün değerlendirilmesi,Matematik güçlüğünde araştırma temelli müdahale yöntemleri,Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-1: Temel aritmetik işlemler ve akıcılık,Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-2: Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim ve Nokta Belirleme stratejileri,Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-3: Şemaya Dayalı Öğretim ve Bunu çöz! stratejisi,Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-4: Anımsatıcı stratejilerle problem çözme,Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-5: Kendini Düzenleme Stratejileri,Matematik güçlüğünde örnek uygulamalar,Matematik güçlüğünde örnek uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenme güçlüğü ve matematik öğrenme güçlüğünü tanımlar.10, 16, 9A
Öğrenme güçlüğünde matematik gelişimini ve matematik güçlüğünün nedenlerini açıklar.10, 16, 9A
Matematik öğrenme güçlüğü ile tanılanma ölçütlerini ve değerlendirme sürecini tanımlar.10, 16, 9A
Matematik öğrenme güçlüğünde araştırma temelli müdahale yöntemlerini tanımlar.15, 16, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Öğrenme güçlüğü ve matematik; matematik gelişimiMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 9, s. 239-274.
2Matematik güçlüğünün nedenleri, matematik güçlüğü olan çocukların özellikleriMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 1, s.1-32; Bölüm 9, s. 239-274; Melekoğlu (2022) Bölüm 1, s.2-19
3Matematik güçlüğünün belirtileriMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 3, s. 61-84. Melekoğlu (2022) Bölüm 2, s.22-40.
4Matematik güçlüğü olan bireyleri tanılama modelleriMelekoğlu (2022) Bölüm 3, s.44-63.
5Matematik güçlüğü olan bireyleri tanılama modelleri; Müdahaleye Tepki Modeli (MTM)Melekoğlu (2022) Bölüm 3, s.44-63. Melekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 5, s.109-132. Melekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 9, s.239-274.
6Matematik güçlüğünün değerlendirilmesiMelekoğlu (2022) Bölüm 4, s.66-97.
7Matematik güçlüğünde araştırma temelli müdahale yöntemleriMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 9, s. 239-274.
8Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-1: Temel aritmetik işlemler ve akıcılıkMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 6, s. 128-154. Özmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı IV
9Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-2: Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim ve Nokta Belirleme stratejileriMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 7, s. 158-201. Özmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı IV
10Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-3: Şemaya Dayalı Öğretim ve Bunu çöz! stratejisiMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 8, s. 201-235. Özmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı IV
11Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-4: Anımsatıcı stratejilerle problem çözmeMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 10, s.264-288. Özmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı V
12Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-5: Kendini Düzenleme StratejileriÖzmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı V
13Matematik güçlüğünde örnek uygulamalarÖzmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı V
14Matematik güçlüğünde örnek uygulamalarÖzmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı V
Kaynak
Yıkmış, A. (2005). Etkileşime Dayalı Matematik Öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık. Özmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitapları Melekoğlu, M. A ve Çakıroğlu, O. (2017). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar, Vize Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler122
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı12020
Ara Sınav ve Hazırlığı12525
Genel Sınav ve Hazırlığı12525
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)105
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(105/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ : TANILAMA VE MÜDAHALE-Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında öğrencilere matematik öğrenme güçlüklüğü ile ilgili temel bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Öğrenme güçlüğü ve matematik; matematik gelişimi,Matematik güçlüğünün nedenleri, matematik güçlüğü olan çocukların özellikleri,Matematik güçlüğünün belirtileri,Matematik güçlüğü olan bireyleri tanılama modelleri,Matematik güçlüğü olan bireyleri tanılama modelleri; Müdahaleye Tepki Modeli (MTM),Matematik güçlüğünün değerlendirilmesi,Matematik güçlüğünde araştırma temelli müdahale yöntemleri,Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-1: Temel aritmetik işlemler ve akıcılık,Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-2: Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim ve Nokta Belirleme stratejileri,Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-3: Şemaya Dayalı Öğretim ve Bunu çöz! stratejisi,Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-4: Anımsatıcı stratejilerle problem çözme,Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-5: Kendini Düzenleme Stratejileri,Matematik güçlüğünde örnek uygulamalar,Matematik güçlüğünde örnek uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenme güçlüğü ve matematik öğrenme güçlüğünü tanımlar.10, 16, 9A
Öğrenme güçlüğünde matematik gelişimini ve matematik güçlüğünün nedenlerini açıklar.10, 16, 9A
Matematik öğrenme güçlüğü ile tanılanma ölçütlerini ve değerlendirme sürecini tanımlar.10, 16, 9A
Matematik öğrenme güçlüğünde araştırma temelli müdahale yöntemlerini tanımlar.15, 16, 37, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Öğrenme güçlüğü ve matematik; matematik gelişimiMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 9, s. 239-274.
2Matematik güçlüğünün nedenleri, matematik güçlüğü olan çocukların özellikleriMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 1, s.1-32; Bölüm 9, s. 239-274; Melekoğlu (2022) Bölüm 1, s.2-19
3Matematik güçlüğünün belirtileriMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 3, s. 61-84. Melekoğlu (2022) Bölüm 2, s.22-40.
4Matematik güçlüğü olan bireyleri tanılama modelleriMelekoğlu (2022) Bölüm 3, s.44-63.
5Matematik güçlüğü olan bireyleri tanılama modelleri; Müdahaleye Tepki Modeli (MTM)Melekoğlu (2022) Bölüm 3, s.44-63. Melekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 5, s.109-132. Melekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 9, s.239-274.
6Matematik güçlüğünün değerlendirilmesiMelekoğlu (2022) Bölüm 4, s.66-97.
7Matematik güçlüğünde araştırma temelli müdahale yöntemleriMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 9, s. 239-274.
8Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-1: Temel aritmetik işlemler ve akıcılıkMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 6, s. 128-154. Özmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı IV
9Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-2: Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim ve Nokta Belirleme stratejileriMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 7, s. 158-201. Özmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı IV
10Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-3: Şemaya Dayalı Öğretim ve Bunu çöz! stratejisiMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 8, s. 201-235. Özmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı IV
11Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-4: Anımsatıcı stratejilerle problem çözmeMelekoğlu ve Çakıroğlu, (2018), Bölüm 10, s.264-288. Özmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı V
12Matematik güçlüğünde öğretim stratejileri-5: Kendini Düzenleme StratejileriÖzmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı V
13Matematik güçlüğünde örnek uygulamalarÖzmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı V
14Matematik güçlüğünde örnek uygulamalarÖzmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitabı V
Kaynak
Yıkmış, A. (2005). Etkileşime Dayalı Matematik Öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık. Özmen (ed) (2017), Öğrenme Güçlüğü Sınıf içi Destek Kitapları Melekoğlu, M. A ve Çakıroğlu, O. (2017). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar, Vize Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13