Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ-Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, öğrencilerin özel eğitime gereksinim duyan bireylerin okuma ve yazma becerilerini değerlendirmesi, bu değerlendirme sonucunda ön koşul becerilerin öğretimini yapmaları, okuma yazma öğretim yöntemlerini sistematik kullanarak okuma-yazmayı öğretmeleri, gerekli uyarlamaları yapmaları ve materyal hazırlamaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, izlence anlatımı/Okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasının amacı ve önemi (genel),Okuma-yazma öğretiminin tarihsel gelişimi/ilkeleri/Geleneksel yaklaşımlar ve günümüz yaklaşımları/Okuma-yazmaya etki eden faktörler/Okumaya hazırlık çalışmaları,Yazmaya hazırlık çalışmaları/Okuma-yazmada değerlendirme,Yöntemler (1. Bölüm) -Sentez yöntemi (Harf, Ses, Hece)/Örnekler,Yöntemler (2. Bölüm) -Analiz yöntemi (Sözcük, Cümle, Öykü, İşlevsel okuma)/ Örnekler,Yaşanan okuma sorunları nelerdir?/Yaşanan yazma sorunları nelerdir? (genel) (örnekler)/Ses Temelli/Esaslı Cümle Yöntemi/Türkçe Programı (1-8. Sınıf) inceleme/Özel gereksinimli bireylere okuma-yazma becerilerinin kazandırılmasının önemi/Özel Eğitim Türkçe Programı inceleme
,Zihin yetersizliği olan/Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.
,Görme yetersizliği olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.,İşitme yetersizliği olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.,Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar,Özel yetenekli olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar,Okuma-yazma öğretiminde teknoloji kullanımı,Okuma-yazma öğretiminde aile ve akran katılımı,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Özel gereksinimli bireylerin okuma-yazma özelliklerini açıklar.16A
Özel gereksinimli bireylere okuma becerilerinin öğretim sürecini açıklar. 16A
Özel gereksinimli bireylere yazma becerilerinin öğretim sürecini açıklar. 16A
Özel gereksinimli bireylere dil bilgisi ve imla kurallarının öğretim sürecini açıklar.16A
Okuma-yazma öğretimi için ders planı geliştirir.16A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, izlence anlatımı/Okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasının amacı ve önemi (genel)İzlence/Haftalık belgeler
2Okuma-yazma öğretiminin tarihsel gelişimi/ilkeleri/Geleneksel yaklaşımlar ve günümüz yaklaşımları/Okuma-yazmaya etki eden faktörler/Okumaya hazırlık çalışmalarıHaftalık belgeler
3Yazmaya hazırlık çalışmaları/Okuma-yazmada değerlendirmeHaftalık belgeler
4Yöntemler (1. Bölüm) -Sentez yöntemi (Harf, Ses, Hece)/ÖrneklerHaftalık belgeler
5Yöntemler (2. Bölüm) -Analiz yöntemi (Sözcük, Cümle, Öykü, İşlevsel okuma)/ ÖrneklerHaftalık belgeler
6Yaşanan okuma sorunları nelerdir?/Yaşanan yazma sorunları nelerdir? (genel) (örnekler)/Ses Temelli/Esaslı Cümle Yöntemi/Türkçe Programı (1-8. Sınıf) inceleme/Özel gereksinimli bireylere okuma-yazma becerilerinin kazandırılmasının önemi/Özel Eğitim Türkçe Programı inceleme
Haftalık belgeler
7Zihin yetersizliği olan/Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.
Haftalık belgeler
8Görme yetersizliği olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.Haftalık belgeler
9İşitme yetersizliği olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.Haftalık belgeler
10Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalarHaftalık belgeler
11Özel yetenekli olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalarHaftalık belgeler
12Okuma-yazma öğretiminde teknoloji kullanımıHaftalık belgeler
13Okuma-yazma öğretiminde aile ve akran katılımıHaftalık belgeler
14Genel tekrarHaftalık belgeler
Kaynak
1. Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap. 2. Kırmızı, F. S. ve Ünal, E. (Ed.) (2017). İlk okuma yazma öğretimi (2. Basım). Anı Yayıncılık. 3. Sarı, H. ve Gökdağ, H. (2021). Özel gereksinimli çocuklara okuma yazma öğretimi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme2510
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi3515
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(107/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ-Güz Dönemi3+034
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, öğrencilerin özel eğitime gereksinim duyan bireylerin okuma ve yazma becerilerini değerlendirmesi, bu değerlendirme sonucunda ön koşul becerilerin öğretimini yapmaları, okuma yazma öğretim yöntemlerini sistematik kullanarak okuma-yazmayı öğretmeleri, gerekli uyarlamaları yapmaları ve materyal hazırlamaları hedeflenmektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, izlence anlatımı/Okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasının amacı ve önemi (genel),Okuma-yazma öğretiminin tarihsel gelişimi/ilkeleri/Geleneksel yaklaşımlar ve günümüz yaklaşımları/Okuma-yazmaya etki eden faktörler/Okumaya hazırlık çalışmaları,Yazmaya hazırlık çalışmaları/Okuma-yazmada değerlendirme,Yöntemler (1. Bölüm) -Sentez yöntemi (Harf, Ses, Hece)/Örnekler,Yöntemler (2. Bölüm) -Analiz yöntemi (Sözcük, Cümle, Öykü, İşlevsel okuma)/ Örnekler,Yaşanan okuma sorunları nelerdir?/Yaşanan yazma sorunları nelerdir? (genel) (örnekler)/Ses Temelli/Esaslı Cümle Yöntemi/Türkçe Programı (1-8. Sınıf) inceleme/Özel gereksinimli bireylere okuma-yazma becerilerinin kazandırılmasının önemi/Özel Eğitim Türkçe Programı inceleme
,Zihin yetersizliği olan/Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.
,Görme yetersizliği olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.,İşitme yetersizliği olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.,Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar,Özel yetenekli olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar,Okuma-yazma öğretiminde teknoloji kullanımı,Okuma-yazma öğretiminde aile ve akran katılımı,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Özel gereksinimli bireylerin okuma-yazma özelliklerini açıklar.16A
Özel gereksinimli bireylere okuma becerilerinin öğretim sürecini açıklar. 16A
Özel gereksinimli bireylere yazma becerilerinin öğretim sürecini açıklar. 16A
Özel gereksinimli bireylere dil bilgisi ve imla kurallarının öğretim sürecini açıklar.16A
Okuma-yazma öğretimi için ders planı geliştirir.16A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, izlence anlatımı/Okuma ve yazma becerilerinin kazandırılmasının amacı ve önemi (genel)İzlence/Haftalık belgeler
2Okuma-yazma öğretiminin tarihsel gelişimi/ilkeleri/Geleneksel yaklaşımlar ve günümüz yaklaşımları/Okuma-yazmaya etki eden faktörler/Okumaya hazırlık çalışmalarıHaftalık belgeler
3Yazmaya hazırlık çalışmaları/Okuma-yazmada değerlendirmeHaftalık belgeler
4Yöntemler (1. Bölüm) -Sentez yöntemi (Harf, Ses, Hece)/ÖrneklerHaftalık belgeler
5Yöntemler (2. Bölüm) -Analiz yöntemi (Sözcük, Cümle, Öykü, İşlevsel okuma)/ ÖrneklerHaftalık belgeler
6Yaşanan okuma sorunları nelerdir?/Yaşanan yazma sorunları nelerdir? (genel) (örnekler)/Ses Temelli/Esaslı Cümle Yöntemi/Türkçe Programı (1-8. Sınıf) inceleme/Özel gereksinimli bireylere okuma-yazma becerilerinin kazandırılmasının önemi/Özel Eğitim Türkçe Programı inceleme
Haftalık belgeler
7Zihin yetersizliği olan/Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.
Haftalık belgeler
8Görme yetersizliği olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.Haftalık belgeler
9İşitme yetersizliği olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalar.Haftalık belgeler
10Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalarHaftalık belgeler
11Özel yetenekli olan öğrencilere okuma-yazma öğretimi ve örnek uygulamalarHaftalık belgeler
12Okuma-yazma öğretiminde teknoloji kullanımıHaftalık belgeler
13Okuma-yazma öğretiminde aile ve akran katılımıHaftalık belgeler
14Genel tekrarHaftalık belgeler
Kaynak
1. Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap. 2. Kırmızı, F. S. ve Ünal, E. (Ed.) (2017). İlk okuma yazma öğretimi (2. Basım). Anı Yayıncılık. 3. Sarı, H. ve Gökdağ, H. (2021). Özel gereksinimli çocuklara okuma yazma öğretimi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13