Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM-Bahar Dönemi1+435
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ, Dr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında; gözlem yapılan okulun, okul içerisindeki eğitim-öğretim süreci ile öğretmen ve öğrencilerin gözlenmesi, gözlemlerin raporlaştırılmaası amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Okulun tarihçesi, içinde bulunduğu çevre (sosyo-ekonomik özellikleri), öğrenci
profili, öğrenci sayısı, fiziksel koşulları, varsa okulun fiziki koşullarında yapılan
uyarlamalar, okulun örgüt yapısı ve personeli hakkında bilgi alınması.,Gözlem yapılan okulda kullanılan eğitim modeli/modelleri ve bu modeli/modelleri
uygulamaya geçirmekte kullanılan araç-gereçler, bilişim-iletişim teknolojileri,
yardımcı teknolojiler, materyal ve kaynakların incelenmesi ve belgelenmesi.,Okulda uygulanan müfredat programı ve nasıl uyarlandığının incelenmesi.,‘Okulda bir gün’ başlığı altında öğretmenlerin mesai saatleri içindeki görev ve
sorumluluklarının gözlemlenmesi.,‘Okulda bir gün’ başlığı altında öğrencilerin okuldaki bir günlerinin nasıl geçtiğinin
gözlemlenmesi.,Okulun özel gereksinimli öğrenciyi/öğrencileri değerlendirme politikasının incelenmesi ve belgelenmesi.,Gözlem yapılan sınıfın genel atmosferinin gözlemlenmesi. Sınıfın fiziki koşullarının özel eğitime uygunluğunun gözlemlenmesi, varsa sınıfın fiziki koşullarında yapılan uyarlamaların belirlenmesi.,Gözlem yapılan sınıftaki özel gereksinimli öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP), Bireyselleştirilmiş Öğretim Programlarının (BÖP) ve Bireyselleştirilmiş Aile Eğitim Programlarının (BAP) incelenmesi ve belgelenmesi.
,Öğretmen tarafından kullanılan eğitsel yöntemler ve stratejilerinin (büyük-küçük grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, özel teknikler (PECS, UDA vb.)) ve varsa yapılan öğretimsel uyarlamaların gözlemlenmesi.,Öğretmenin öğrencilerle iletişim ve etkileşiminin gözlemlenmesi (bedel dili, fiziksel mesafe vb.).,Kurum gözlemi sürecinde özel eğitim öğretmeninin uyması gereken etik kural ve yasaların öğrenilmesi ve belgelenmesi.,Okul- aile ve öğretmen aile-işbirliğinin yönetsel düzenlemeler bağlamında gözlemlenmesi ve belgelenmesi.,Kurum içi ve kurumlar arası işbirliğinin gözlemlenmesi ve belgelenmesi. ,Öğrencinin geçişine ilişkin çalışma yönetmeliklerin incelenmesi ve belgelenmesi.,Gerekli görüldüğünde öğrencinin başka kurumlara yönlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, özel eğitim kurumlarında gözleme ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Gözlem yapılan okulun tarihçesi, içinde bulunduğu çevre (sosyo-ekonomik özellikleri), öğrenci profili, öğrenci sayısı, fiziksel koşulları, varsa okulun fiziki koşullarında yapılan uyarlamalar, okulun örgüt yapısı ve personeli hakkında bilgileri sunar/açıklar; 16A
Gözlem yapılan okulda kullanılan eğitim modeli/modelleri ve bu modeli/modelleri uygulamaya geçirmekte kullanılan araç-gereçler, bilişim-iletişim teknolojileri, yardımcı teknolojiler, materyal ve kaynaklarını belgeler ve açıklar; 16A
Okulda uygulanan müfredat programını ve nasıl uyarlandığını açıklar/örneklendirir; 16, 6, 9A
'Okulda bir gün’ başlığı altında öğretmenlerin mesai saatleri içindeki görev ve sorumluluklarının gözlemler ve örneklendirir; 16, 6, 9A
‘Okulda bir gün’ başlığı altında öğrencilerin okuldaki bir günlerinin nasıl geçtiğinin gözlemler ve örneklendirir;16, 6, 9A
Okulun özel gereksinimli öğrenciyi/öğrencileri değerlendirme politikasını açıklar ve örneklendirir; Gözlem yapılan sınıfın genel atmosferini gözlemler ve örneklendirir; 16, 6, 9A
Sınıftaki özel gereksinimli öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP), Bireyselleştirilmiş Öğretim Programlarının (BÖP) ve Bireyselleştirilmiş Aile Eğitim Programlarının (BAP) inceler ve belgelendirir; 16, 6, 9A
Öğretmen tarafından kullanılan eğitsel yöntemler ve stratejilerinin (büyük-küçük grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, özel teknikler (PECS, UDA vb.) ve varsa yapılan öğretimsel uyarlamaları gözlemler ve açıklar; 10, 16, 6A
Öğretmenin öğrencilerle iletişim ve etkileşiminin gözlemler ve açıklar (bedel dili, fiziksel mesafe vb.); 16, 6, 9A
Kurum gözlemi sürecinde özel eğitim öğretmeninin uyması gereken etik kural ve yasaları açıklar ve örneklendirir; 10, 16, 9A
Okul- aile ve öğretmen aile-işbirliğinin yönetsel düzenlemeler bağlamında gözlemler ve örneklendirir; 16, 6, 9A
Kurum içi ve kurumlar arası işbirliğini gözlemler ve örneklendirir; 16, 6, 9A
Öğrencinin geçişine ilişkin çalışma yönetmelikleri inceler ve örneklendirir; 16, 6, 9A
Gerekli görüldüğünde öğrencinin başka kurumlara yönlendirilmesini gözlemler ve açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Okulun tarihçesi, içinde bulunduğu çevre (sosyo-ekonomik özellikleri), öğrenci
profili, öğrenci sayısı, fiziksel koşulları, varsa okulun fiziki koşullarında yapılan
uyarlamalar, okulun örgüt yapısı ve personeli hakkında bilgi alınması.
ders izlencesinin incelenmesi, ilgili basamağın takip edilmesi
2Gözlem yapılan okulda kullanılan eğitim modeli/modelleri ve bu modeli/modelleri
uygulamaya geçirmekte kullanılan araç-gereçler, bilişim-iletişim teknolojileri,
yardımcı teknolojiler, materyal ve kaynakların incelenmesi ve belgelenmesi.
Ders notları
3Okulda uygulanan müfredat programı ve nasıl uyarlandığının incelenmesi.gözlem yapılan okulun müfredatının incelenmesi
4‘Okulda bir gün’ başlığı altında öğretmenlerin mesai saatleri içindeki görev ve
sorumluluklarının gözlemlenmesi.
okulda gözlem
5‘Okulda bir gün’ başlığı altında öğrencilerin okuldaki bir günlerinin nasıl geçtiğinin
gözlemlenmesi.
okulda gözlem
6Okulun özel gereksinimli öğrenciyi/öğrencileri değerlendirme politikasının incelenmesi ve belgelenmesi.BEP formlarının incelenmesi
7Gözlem yapılan sınıfın genel atmosferinin gözlemlenmesi. Sınıfın fiziki koşullarının özel eğitime uygunluğunun gözlemlenmesi, varsa sınıfın fiziki koşullarında yapılan uyarlamaların belirlenmesi.sınıf içi gözlem
8Gözlem yapılan sınıftaki özel gereksinimli öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP), Bireyselleştirilmiş Öğretim Programlarının (BÖP) ve Bireyselleştirilmiş Aile Eğitim Programlarının (BAP) incelenmesi ve belgelenmesi.
BEP örnekleri inceleme
9Öğretmen tarafından kullanılan eğitsel yöntemler ve stratejilerinin (büyük-küçük grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, özel teknikler (PECS, UDA vb.)) ve varsa yapılan öğretimsel uyarlamaların gözlemlenmesi.gözlem ve uygulama öğretmeni ile görüşme
10Öğretmenin öğrencilerle iletişim ve etkileşiminin gözlemlenmesi (bedel dili, fiziksel mesafe vb.).gözlem ve öğretmen ile görüşme
11Kurum gözlemi sürecinde özel eğitim öğretmeninin uyması gereken etik kural ve yasaların öğrenilmesi ve belgelenmesi.Çalışma notları
12Okul- aile ve öğretmen aile-işbirliğinin yönetsel düzenlemeler bağlamında gözlemlenmesi ve belgelenmesi.rehberlik servisi ile görüşme
13Kurum içi ve kurumlar arası işbirliğinin gözlemlenmesi ve belgelenmesi. Çalışma notları
13Öğrencinin geçişine ilişkin çalışma yönetmeliklerin incelenmesi ve belgelenmesi.BEP planlarının incelenmesi
14Gerekli görüldüğünde öğrencinin başka kurumlara yönlendirilmesiÇalışma notları
Kaynak
Öğrenciler için dersin koordinatörü ve öğretim elemanları tarafından hazırlanmış ayrıntılı ders kılavuzu. Özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikler. Özel eğitim okullarının MEB tarafından geliştirilmiş müfredatları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14570
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11444
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı11515
Genel Sınav ve Hazırlığı11515
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)144
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(144/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM-Bahar Dönemi1+435
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU, Dr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ, Dr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında; gözlem yapılan okulun, okul içerisindeki eğitim-öğretim süreci ile öğretmen ve öğrencilerin gözlenmesi, gözlemlerin raporlaştırılmaası amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Okulun tarihçesi, içinde bulunduğu çevre (sosyo-ekonomik özellikleri), öğrenci
profili, öğrenci sayısı, fiziksel koşulları, varsa okulun fiziki koşullarında yapılan
uyarlamalar, okulun örgüt yapısı ve personeli hakkında bilgi alınması.,Gözlem yapılan okulda kullanılan eğitim modeli/modelleri ve bu modeli/modelleri
uygulamaya geçirmekte kullanılan araç-gereçler, bilişim-iletişim teknolojileri,
yardımcı teknolojiler, materyal ve kaynakların incelenmesi ve belgelenmesi.,Okulda uygulanan müfredat programı ve nasıl uyarlandığının incelenmesi.,‘Okulda bir gün’ başlığı altında öğretmenlerin mesai saatleri içindeki görev ve
sorumluluklarının gözlemlenmesi.,‘Okulda bir gün’ başlığı altında öğrencilerin okuldaki bir günlerinin nasıl geçtiğinin
gözlemlenmesi.,Okulun özel gereksinimli öğrenciyi/öğrencileri değerlendirme politikasının incelenmesi ve belgelenmesi.,Gözlem yapılan sınıfın genel atmosferinin gözlemlenmesi. Sınıfın fiziki koşullarının özel eğitime uygunluğunun gözlemlenmesi, varsa sınıfın fiziki koşullarında yapılan uyarlamaların belirlenmesi.,Gözlem yapılan sınıftaki özel gereksinimli öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP), Bireyselleştirilmiş Öğretim Programlarının (BÖP) ve Bireyselleştirilmiş Aile Eğitim Programlarının (BAP) incelenmesi ve belgelenmesi.
,Öğretmen tarafından kullanılan eğitsel yöntemler ve stratejilerinin (büyük-küçük grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, özel teknikler (PECS, UDA vb.)) ve varsa yapılan öğretimsel uyarlamaların gözlemlenmesi.,Öğretmenin öğrencilerle iletişim ve etkileşiminin gözlemlenmesi (bedel dili, fiziksel mesafe vb.).,Kurum gözlemi sürecinde özel eğitim öğretmeninin uyması gereken etik kural ve yasaların öğrenilmesi ve belgelenmesi.,Okul- aile ve öğretmen aile-işbirliğinin yönetsel düzenlemeler bağlamında gözlemlenmesi ve belgelenmesi.,Kurum içi ve kurumlar arası işbirliğinin gözlemlenmesi ve belgelenmesi. ,Öğrencinin geçişine ilişkin çalışma yönetmeliklerin incelenmesi ve belgelenmesi.,Gerekli görüldüğünde öğrencinin başka kurumlara yönlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, özel eğitim kurumlarında gözleme ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Gözlem yapılan okulun tarihçesi, içinde bulunduğu çevre (sosyo-ekonomik özellikleri), öğrenci profili, öğrenci sayısı, fiziksel koşulları, varsa okulun fiziki koşullarında yapılan uyarlamalar, okulun örgüt yapısı ve personeli hakkında bilgileri sunar/açıklar; 16A
Gözlem yapılan okulda kullanılan eğitim modeli/modelleri ve bu modeli/modelleri uygulamaya geçirmekte kullanılan araç-gereçler, bilişim-iletişim teknolojileri, yardımcı teknolojiler, materyal ve kaynaklarını belgeler ve açıklar; 16A
Okulda uygulanan müfredat programını ve nasıl uyarlandığını açıklar/örneklendirir; 16, 6, 9A
'Okulda bir gün’ başlığı altında öğretmenlerin mesai saatleri içindeki görev ve sorumluluklarının gözlemler ve örneklendirir; 16, 6, 9A
‘Okulda bir gün’ başlığı altında öğrencilerin okuldaki bir günlerinin nasıl geçtiğinin gözlemler ve örneklendirir;16, 6, 9A
Okulun özel gereksinimli öğrenciyi/öğrencileri değerlendirme politikasını açıklar ve örneklendirir; Gözlem yapılan sınıfın genel atmosferini gözlemler ve örneklendirir; 16, 6, 9A
Sınıftaki özel gereksinimli öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP), Bireyselleştirilmiş Öğretim Programlarının (BÖP) ve Bireyselleştirilmiş Aile Eğitim Programlarının (BAP) inceler ve belgelendirir; 16, 6, 9A
Öğretmen tarafından kullanılan eğitsel yöntemler ve stratejilerinin (büyük-küçük grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, özel teknikler (PECS, UDA vb.) ve varsa yapılan öğretimsel uyarlamaları gözlemler ve açıklar; 10, 16, 6A
Öğretmenin öğrencilerle iletişim ve etkileşiminin gözlemler ve açıklar (bedel dili, fiziksel mesafe vb.); 16, 6, 9A
Kurum gözlemi sürecinde özel eğitim öğretmeninin uyması gereken etik kural ve yasaları açıklar ve örneklendirir; 10, 16, 9A
Okul- aile ve öğretmen aile-işbirliğinin yönetsel düzenlemeler bağlamında gözlemler ve örneklendirir; 16, 6, 9A
Kurum içi ve kurumlar arası işbirliğini gözlemler ve örneklendirir; 16, 6, 9A
Öğrencinin geçişine ilişkin çalışma yönetmelikleri inceler ve örneklendirir; 16, 6, 9A
Gerekli görüldüğünde öğrencinin başka kurumlara yönlendirilmesini gözlemler ve açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Okulun tarihçesi, içinde bulunduğu çevre (sosyo-ekonomik özellikleri), öğrenci
profili, öğrenci sayısı, fiziksel koşulları, varsa okulun fiziki koşullarında yapılan
uyarlamalar, okulun örgüt yapısı ve personeli hakkında bilgi alınması.
ders izlencesinin incelenmesi, ilgili basamağın takip edilmesi
2Gözlem yapılan okulda kullanılan eğitim modeli/modelleri ve bu modeli/modelleri
uygulamaya geçirmekte kullanılan araç-gereçler, bilişim-iletişim teknolojileri,
yardımcı teknolojiler, materyal ve kaynakların incelenmesi ve belgelenmesi.
Ders notları
3Okulda uygulanan müfredat programı ve nasıl uyarlandığının incelenmesi.gözlem yapılan okulun müfredatının incelenmesi
4‘Okulda bir gün’ başlığı altında öğretmenlerin mesai saatleri içindeki görev ve
sorumluluklarının gözlemlenmesi.
okulda gözlem
5‘Okulda bir gün’ başlığı altında öğrencilerin okuldaki bir günlerinin nasıl geçtiğinin
gözlemlenmesi.
okulda gözlem
6Okulun özel gereksinimli öğrenciyi/öğrencileri değerlendirme politikasının incelenmesi ve belgelenmesi.BEP formlarının incelenmesi
7Gözlem yapılan sınıfın genel atmosferinin gözlemlenmesi. Sınıfın fiziki koşullarının özel eğitime uygunluğunun gözlemlenmesi, varsa sınıfın fiziki koşullarında yapılan uyarlamaların belirlenmesi.sınıf içi gözlem
8Gözlem yapılan sınıftaki özel gereksinimli öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının (BEP), Bireyselleştirilmiş Öğretim Programlarının (BÖP) ve Bireyselleştirilmiş Aile Eğitim Programlarının (BAP) incelenmesi ve belgelenmesi.
BEP örnekleri inceleme
9Öğretmen tarafından kullanılan eğitsel yöntemler ve stratejilerinin (büyük-küçük grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, özel teknikler (PECS, UDA vb.)) ve varsa yapılan öğretimsel uyarlamaların gözlemlenmesi.gözlem ve uygulama öğretmeni ile görüşme
10Öğretmenin öğrencilerle iletişim ve etkileşiminin gözlemlenmesi (bedel dili, fiziksel mesafe vb.).gözlem ve öğretmen ile görüşme
11Kurum gözlemi sürecinde özel eğitim öğretmeninin uyması gereken etik kural ve yasaların öğrenilmesi ve belgelenmesi.Çalışma notları
12Okul- aile ve öğretmen aile-işbirliğinin yönetsel düzenlemeler bağlamında gözlemlenmesi ve belgelenmesi.rehberlik servisi ile görüşme
13Kurum içi ve kurumlar arası işbirliğinin gözlemlenmesi ve belgelenmesi. Çalışma notları
13Öğrencinin geçişine ilişkin çalışma yönetmeliklerin incelenmesi ve belgelenmesi.BEP planlarının incelenmesi
14Gerekli görüldüğünde öğrencinin başka kurumlara yönlendirilmesiÇalışma notları
Kaynak
Öğrenciler için dersin koordinatörü ve öğretim elemanları tarafından hazırlanmış ayrıntılı ders kılavuzu. Özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikler. Özel eğitim okullarının MEB tarafından geliştirilmiş müfredatları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13