Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ-Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, özel gereksinimi olan öğrencilere matematik beceri ve kavramların öğretimi; öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve belirlenen gereksinimlere göre öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Matematik öğretiminde içerik (öğrenme alanları) ve süreç (beceri) standartları ve Özel gereksinimi olan öğrencilerin matematik öğretimini etkileyen etmenler.,Matematik öğretiminde değerlendirme ve ölçüt bağımlı testlerin geliştirilmesi,Matematik öğretiminde işlem ve hata analizinin önemi ve yapılışı,Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Doğrudan öğretim yöntemi ve Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisi.,Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Basamaklandırırlmış yaklaşım.,Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Nokta Belirleme Tekniği,Özel gereksinimli öğrencilere sayı öncesi kavramların öğretimi,Özel gereksinimli öğrencilere sayı kavramı ve sayma becerilerinin öğretimi,Özel gereksinimli bireylere basamak değeri kavramının öğretimi,Özel gereksinimli bireylere toplama ve çıkarma işleminin öğretimi,Özel gereksinimli bireylere toplama ve çıkarma işleminin öğretimi,Özel gereksinimli bireylere çarpma ve bölme işleminin öğretimi
,Özel gereksinimli bireylere çarpma ve bölme işleminin öğretimi,Kaynaştırma sınıfında matematik öğretimi için yapılabilecek uyarlamalar; matematik öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Matematiğin temel kavramlarını, dersin gerekliliğini, kapsamını, amaç ve ilkelerini betimler.10, 16, 9A
Özel gereksinimli öğrencilerin matematik kavram ve becerilerinin değerlendirilmesine ilişkin değerlendirme yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A
Özel gereksinimli öğrencilere matematik öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri tanımlar.15, 16, 37, 6, 9A
Özel gereksinimli öğrenciler için matematik öğrenme alanlarındaki konuların öğretimine ilişkin öğretim planı tasarlar.15, 16, 37, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Matematik öğretiminde içerik (öğrenme alanları) ve süreç (beceri) standartları ve Özel gereksinimi olan öğrencilerin matematik öğretimini etkileyen etmenler.Gürsel (ed) (2017) 1. Bölüm, s.1-22.
2Matematik öğretiminde değerlendirme ve ölçüt bağımlı testlerin geliştirilmesiGürsel (ed) (2017) 2. Bölüm, s. 23-54.
3Matematik öğretiminde işlem ve hata analizinin önemi ve yapılışıGürsel (ed) (2017) 2. Bölüm, s. 23-54.
4Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Doğrudan öğretim yöntemi ve Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisi.Gürsel (ed) (2017) Part 4, s. 83-116.
5Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Basamaklandırırlmış yaklaşım.Yıkmış (2015) Bölüm 1, s. 7-27.
6Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Nokta Belirleme TekniğiGürsel (ed) (2017) 5. Bölüm, s. 117-140.
7Özel gereksinimli öğrencilere sayı öncesi kavramların öğretimiGürsel (ed) (2017) 8. Bölüm, s. 207-238.
8Özel gereksinimli öğrencilere sayı kavramı ve sayma becerilerinin öğretimiYıkmış (2015) Bölüm 2, s. 49-53.
9Özel gereksinimli bireylere basamak değeri kavramının öğretimiGürsel (ed) (2017), 9. ve 10. Bölüm, s. 239-310; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 62-85.
10Özel gereksinimli bireylere toplama ve çıkarma işleminin öğretimiGürsel (ed) (2017), 11. ve 12. Bölüm, s. 311-366; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 86-95.
11Özel gereksinimli bireylere toplama ve çıkarma işleminin öğretimiGürsel (ed) (2017), 6. Bölüm, s. 141-165.
12Özel gereksinimli bireylere çarpma ve bölme işleminin öğretimi
Gürsel (ed) (2017), 13. Bölüm, s. 367-404; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 96-104.
13Özel gereksinimli bireylere çarpma ve bölme işleminin öğretimiGürsel (ed) (2017), 14. Bölüm, s. 405-444; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 44-48.
14Kaynaştırma sınıfında matematik öğretimi için yapılabilecek uyarlamalar; matematik öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar.Gürsel (ed) (2017) 5. Bölüm, s. 117-140.
Kaynak
*Altun. M.(2000) Matematik Öğretimi. 8. Baskı, Bursa, Alfa Yayınları. *Baykul, Y.(2001) İlöğretimde Matematik Öğretimi. Ankara, Elit Yayıcılık. *Baykul, Y., ve P. Aşkar. (1982). Matematik Öğretimi "Özel Öğretim Yöntemleri" Ana. Üni. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 94 Ankara, *Baykul, Yaşar. (1997). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Elit Yayıncılık, Ankara, *Baykul, Yaşar. (2001). İlköğretimde Matematik Öğretim. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. Modül 6., MEB. Ankara, *Erdener, Sabahattin. İlkokul Matematik Kılavuzu. M.E. Basımevi, İstanbul, 1970. *Gürsel, Oğuz. (2010) Matematik Öğretimi. (Editör, İbrahim H. Diken) İlköğretimde Kaynaştırma. Pegem Akademi, Ankara. *Gürsel, Oğuz. (1993). Zihinsel Engelli Çocukların Doğal Sayıları Gerçek Nesneleri Kullanarak Eşleme, Resimleri İşaret Ederek Gösterme, Rakamlar Gösterildiğinde Söyleme Becerilerinin Gerçekleştirilmesinde Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyalinin Basamaklandırılmış Yöntemle Sunulmasının Etkililiği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir, *Gürsel, Oğuz. (2017) Özel Gereksinimli Öğrencilere Matematik Beceri ve Kavramlarının Öğretimini Planlama ve Uygulama. (Editör, Oğuz Gürsel) İlköğretimde Kaynaştırma. Vize Yayıncılık, Ankara. *Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5 Sınıflar), Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara. *Oklun, S. ve Z. Toluk. İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara, 2003. *Yıkmış, Ahmet. (2005). Etkileşime Dayalı Matematik Öğretimi. Kök Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14342
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler122
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)89
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(89/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ-Güz Dönemi3+033
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, özel gereksinimi olan öğrencilere matematik beceri ve kavramların öğretimi; öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve belirlenen gereksinimlere göre öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Matematik öğretiminde içerik (öğrenme alanları) ve süreç (beceri) standartları ve Özel gereksinimi olan öğrencilerin matematik öğretimini etkileyen etmenler.,Matematik öğretiminde değerlendirme ve ölçüt bağımlı testlerin geliştirilmesi,Matematik öğretiminde işlem ve hata analizinin önemi ve yapılışı,Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Doğrudan öğretim yöntemi ve Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisi.,Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Basamaklandırırlmış yaklaşım.,Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Nokta Belirleme Tekniği,Özel gereksinimli öğrencilere sayı öncesi kavramların öğretimi,Özel gereksinimli öğrencilere sayı kavramı ve sayma becerilerinin öğretimi,Özel gereksinimli bireylere basamak değeri kavramının öğretimi,Özel gereksinimli bireylere toplama ve çıkarma işleminin öğretimi,Özel gereksinimli bireylere toplama ve çıkarma işleminin öğretimi,Özel gereksinimli bireylere çarpma ve bölme işleminin öğretimi
,Özel gereksinimli bireylere çarpma ve bölme işleminin öğretimi,Kaynaştırma sınıfında matematik öğretimi için yapılabilecek uyarlamalar; matematik öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Matematiğin temel kavramlarını, dersin gerekliliğini, kapsamını, amaç ve ilkelerini betimler.10, 16, 9A
Özel gereksinimli öğrencilerin matematik kavram ve becerilerinin değerlendirilmesine ilişkin değerlendirme yöntemlerini açıklar.10, 16, 9A
Özel gereksinimli öğrencilere matematik öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri tanımlar.15, 16, 37, 6, 9A
Özel gereksinimli öğrenciler için matematik öğrenme alanlarındaki konuların öğretimine ilişkin öğretim planı tasarlar.15, 16, 37, 6, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Matematik öğretiminde içerik (öğrenme alanları) ve süreç (beceri) standartları ve Özel gereksinimi olan öğrencilerin matematik öğretimini etkileyen etmenler.Gürsel (ed) (2017) 1. Bölüm, s.1-22.
2Matematik öğretiminde değerlendirme ve ölçüt bağımlı testlerin geliştirilmesiGürsel (ed) (2017) 2. Bölüm, s. 23-54.
3Matematik öğretiminde işlem ve hata analizinin önemi ve yapılışıGürsel (ed) (2017) 2. Bölüm, s. 23-54.
4Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Doğrudan öğretim yöntemi ve Somut-Yarı Somut-Soyut Öğretim Stratejisi.Gürsel (ed) (2017) Part 4, s. 83-116.
5Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Basamaklandırırlmış yaklaşım.Yıkmış (2015) Bölüm 1, s. 7-27.
6Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Nokta Belirleme TekniğiGürsel (ed) (2017) 5. Bölüm, s. 117-140.
7Özel gereksinimli öğrencilere sayı öncesi kavramların öğretimiGürsel (ed) (2017) 8. Bölüm, s. 207-238.
8Özel gereksinimli öğrencilere sayı kavramı ve sayma becerilerinin öğretimiYıkmış (2015) Bölüm 2, s. 49-53.
9Özel gereksinimli bireylere basamak değeri kavramının öğretimiGürsel (ed) (2017), 9. ve 10. Bölüm, s. 239-310; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 62-85.
10Özel gereksinimli bireylere toplama ve çıkarma işleminin öğretimiGürsel (ed) (2017), 11. ve 12. Bölüm, s. 311-366; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 86-95.
11Özel gereksinimli bireylere toplama ve çıkarma işleminin öğretimiGürsel (ed) (2017), 6. Bölüm, s. 141-165.
12Özel gereksinimli bireylere çarpma ve bölme işleminin öğretimi
Gürsel (ed) (2017), 13. Bölüm, s. 367-404; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 96-104.
13Özel gereksinimli bireylere çarpma ve bölme işleminin öğretimiGürsel (ed) (2017), 14. Bölüm, s. 405-444; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 44-48.
14Kaynaştırma sınıfında matematik öğretimi için yapılabilecek uyarlamalar; matematik öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar.Gürsel (ed) (2017) 5. Bölüm, s. 117-140.
Kaynak
*Altun. M.(2000) Matematik Öğretimi. 8. Baskı, Bursa, Alfa Yayınları. *Baykul, Y.(2001) İlöğretimde Matematik Öğretimi. Ankara, Elit Yayıcılık. *Baykul, Y., ve P. Aşkar. (1982). Matematik Öğretimi "Özel Öğretim Yöntemleri" Ana. Üni. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 94 Ankara, *Baykul, Yaşar. (1997). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Elit Yayıncılık, Ankara, *Baykul, Yaşar. (2001). İlköğretimde Matematik Öğretim. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. Modül 6., MEB. Ankara, *Erdener, Sabahattin. İlkokul Matematik Kılavuzu. M.E. Basımevi, İstanbul, 1970. *Gürsel, Oğuz. (2010) Matematik Öğretimi. (Editör, İbrahim H. Diken) İlköğretimde Kaynaştırma. Pegem Akademi, Ankara. *Gürsel, Oğuz. (1993). Zihinsel Engelli Çocukların Doğal Sayıları Gerçek Nesneleri Kullanarak Eşleme, Resimleri İşaret Ederek Gösterme, Rakamlar Gösterildiğinde Söyleme Becerilerinin Gerçekleştirilmesinde Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyalinin Basamaklandırılmış Yöntemle Sunulmasının Etkililiği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir, *Gürsel, Oğuz. (2017) Özel Gereksinimli Öğrencilere Matematik Beceri ve Kavramlarının Öğretimini Planlama ve Uygulama. (Editör, Oğuz Gürsel) İlköğretimde Kaynaştırma. Vize Yayıncılık, Ankara. *Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5 Sınıflar), Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara. *Oklun, S. ve Z. Toluk. İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara, 2003. *Yıkmış, Ahmet. (2005). Etkileşime Dayalı Matematik Öğretimi. Kök Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13