Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ3+033
Ders Programı Salı 12:45-13:30 Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, özel gereksinimi olan öğrencilere matematik beceri ve kavramların öğretimi; öğrencilerin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve belirlenen gereksinimlere göre öğretimi n planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Matematik öğretiminde içerik (öğrenme alanları) ve süreç (beceri) standartları ve Özel gereksinimi olan öğrencilerin matematik öğretimini etkileyen etmenler.,Matematik öğretiminde değerlendirme ve ölçüt bağımlı testlerin geliştirilmesi,Matematik öğretiminde işlem ve hata analizinin önemi ve yapılışı,Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Doğrudan öğretim yöntemi.,Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Basamaklandırırlmış yaklaşım.,Matematik öğretiminde kullanılan teknik ve stratejiler.,Matematik Programını Uygulama. Sayma becerileri, sayı sembolleri ve anlamlar,Matematik Programını Uygulama. Sayma becerileri, sayı sembolleri ve anlamlar,Toplama ve çıkarma becerilerinin öğretimi,Çarpma ve bölme becerilerin öğretimi,Problem çözme becerilerinin öğretimi,Temel ölçme kavram ve becerilerin geliştirilmesi: Uzunluk ölçüleri, ağırlık ölçüleri, zaman ölçüleri, para becerileri
,Geometri kavram ve becerilerin öğretimi: İki ve üç boyutlu şekiller, veri analizi, istatistik beceri ve kavramların geliştirilmesi,Kaynaştırma sınıfında matematik öğretimi için yapılabilecek uyarlamalar; matematik öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, özel eğitimde matematik öğretimine ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Matematik öğretiminin planlanması sürecini açıklar ve örneklendirir; 1, 2, 4A
Matematik beceri ve kavramların değerlendirilmesi sürecini açıklar ve örneklendirir; 1, 2, 4A
Basamaklandırılmış öğretim ve doğrudan öğretim yaklaşımlarını tanımlar; Problem çözme becerileri geliştirme, matematik programını uygulama, sayma, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinin öğretimini açıklar ve örneklendirir; 1, 2, 4A
Matematik öğretiminde hata türleri ve analizini açıklar ve örneklendirir; 1, 2, 4A
İşlevsel matematik becerilerinin öğretimini açıklar ve örneklendirir; 1, 2, 4A
Değer (para), zaman, uzunluk ve ağırlık ölçüleri, geometri kavram ve becerilerin öğretim yollarını açıklar ve örneklendirir.1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Matematik öğretiminde içerik (öğrenme alanları) ve süreç (beceri) standartları ve Özel gereksinimi olan öğrencilerin matematik öğretimini etkileyen etmenler.Gürsel (ed) (2017) 1. Bölüm, s.1-22.
2Matematik öğretiminde değerlendirme ve ölçüt bağımlı testlerin geliştirilmesiGürsel (ed) (2017) 2. Bölüm, s. 23-54.
3Matematik öğretiminde işlem ve hata analizinin önemi ve yapılışıGürsel (ed) (2017) 2. Bölüm, s. 23-54.
4Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Doğrudan öğretim yöntemi.Gürsel (ed) (2017) Part 4, s. 83-116.
5Özel gereksinimli öğrencilerin matematik öğretiminin yararlanılan yaklaşımlar: Basamaklandırırlmış yaklaşım.Yıkmış (2015) Bölüm 1, s. 7-27.
6Matematik öğretiminde kullanılan teknik ve stratejiler.Gürsel (ed) (2017) 5. Bölüm, s. 117-140.
7Matematik Programını Uygulama. Sayma becerileri, sayı sembolleri ve anlamlarGürsel (ed) (2017) 8. Bölüm, s. 207-238.
8Matematik Programını Uygulama. Sayma becerileri, sayı sembolleri ve anlamlarYıkmış (2015) Bölüm 2, s. 49-53.
9Toplama ve çıkarma becerilerinin öğretimiGürsel (ed) (2017), 9. ve 10. Bölüm, s. 239-310; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 62-85.
10Çarpma ve bölme becerilerin öğretimiGürsel (ed) (2017), 11. ve 12. Bölüm, s. 311-366; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 86-95.
11Problem çözme becerilerinin öğretimiGürsel (ed) (2017), 6. Bölüm, s. 141-165.
12Temel ölçme kavram ve becerilerin geliştirilmesi: Uzunluk ölçüleri, ağırlık ölçüleri, zaman ölçüleri, para becerileri
Gürsel (ed) (2017), 13. Bölüm, s. 367-404; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 96-104.
13Geometri kavram ve becerilerin öğretimi: İki ve üç boyutlu şekiller, veri analizi, istatistik beceri ve kavramların geliştirilmesiGürsel (ed) (2017), 14. Bölüm, s. 405-444; Yıkmış, (2015), Bölüm 2, s 44-48.
14Kaynaştırma sınıfında matematik öğretimi için yapılabilecek uyarlamalar; matematik öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar.Gürsel (ed) (2017) 5. Bölüm, s. 117-140.
Kaynak
*Altun. M.(2000) Matematik Öğretimi. 8. Baskı, Bursa, Alfa Yayınları. *Baykul, Y.(2001) İlöğretimde Matematik Öğretimi. Ankara, Elit Yayıcılık. *Baykul, Y., ve P. Aşkar. (1982). Matematik Öğretimi "Özel Öğretim Yöntemleri" Ana. Üni. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 94 Ankara, *Baykul, Yaşar. (1997). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Elit Yayıncılık, Ankara, *Baykul, Yaşar. (2001). İlköğretimde Matematik Öğretim. İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. Modül 6., MEB. Ankara, *Erdener, Sabahattin. İlkokul Matematik Kılavuzu. M.E. Basımevi, İstanbul, 1970. *Gürsel, Oğuz. (2010) Matematik Öğretimi. (Editör, İbrahim H. Diken) İlköğretimde Kaynaştırma. Pegem Akademi, Ankara. *Gürsel, Oğuz. (1993). Zihinsel Engelli Çocukların Doğal Sayıları Gerçek Nesneleri Kullanarak Eşleme, Resimleri İşaret Ederek Gösterme, Rakamlar Gösterildiğinde Söyleme Becerilerinin Gerçekleştirilmesinde Bireyselleştirilmiş Öğretim Materyalinin Basamaklandırılmış Yöntemle Sunulmasının Etkililiği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eskişehir, *Gürsel, Oğuz. (2017) Özel Gereksinimli Öğrencilere Matematik Beceri ve Kavramlarının Öğretimini Planlama ve Uygulama. (Editör, Oğuz Gürsel) İlköğretimde Kaynaştırma. Vize Yayıncılık, Ankara. *Milli Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5 Sınıflar), Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara. *Oklun, S. ve Z. Toluk. İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara, 2003. *Yıkmış, Ahmet. (2005). Etkileşime Dayalı Matematik Öğretimi. Kök Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu