Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ2+023
Ders Programı Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, okuma ve yazma süreçleri, okuma ve süreci basamaklarında kullanılmak üzere materyal geliştirilmesi, hikaye metin yapısı öğeleri, öğrencilere hikaye metin yapısını öğretmek için materyal geliştirilmesi konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Yazı yazma öğretimi için ön koşul beceriler-1,Yazı yazma öğretimi için ön koşul beceriler-2,Filizlenen okur-yazarlık-1,Filizlenen okur-yazarlık-2,Yazma ve yazma süreçleri,Yazılı anlatımın değerlendirilmesi,Okuma ve okuma süreçleri,Okumayı geliştirme stratejileri,Hikaye metin yapısı bilgisi,Hikaye öğretim tekniklerinin sınıfta uygulanması,Bilgi verici yazı metin yapısı bilgisi,Bilgi verici yazı okuma, anlama ve yazma öğretim yöntemleri,Bilgi verici yazı öğretim tekniklerinin sınıfta uygulanması,Hikaye okuma, anlama ve yazma öğretim yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, özel eğitimde Türkçe öğretimine ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Okuma ve yazma süreçlerini açıklar; 1, 2A
Okuma ve süreci basamaklarında kullanılmak üzere materyal geliştirir; 1, 2, 4A
Hikaye metin yapısı öğelerini açıklar; 1, 2, 4A
Öğrencilere hikaye metin yapısını öğretmek için materyal geliştirir.1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yazı yazma öğretimi için ön koşul beceriler-1Melekoğlu&Anılan (2021) (ed). Yazma Becerisi Öğretimi (ss.147-178)
2Yazı yazma öğretimi için ön koşul beceriler-2Melekoğlu&Anılan (2021) (ed). Yazma Becerisi Öğretimi (ss.147-178)
3Filizlenen okur-yazarlık-1 Arzu Doğanay -Bilgi, A. ; Açıkgöz, G. ; Özmen, E. R., Er; Z. Erken Okuryazarlık. Milli Eğitim Bakanlığı
4Filizlenen okur-yazarlık-2 Arzu Doğanay -Bilgi, A. ; Açıkgöz, G. ; Özmen, E. R., Er; Z. Erken Okuryazarlık. Milli Eğitim Bakanlığı
5Yazma ve yazma süreçleriMilli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 1. 2. ve 3. kademe Türkçe Ders Kitabı yazma etkinlikleri
6Yazılı anlatımın değerlendirilmesiMilli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 1. 2. ve 3. kademe Türkçe Ders Kitabı yazma etkinlikleri
7Okuma ve okuma süreçleriAkyol vd. ( 2014). Okumayı Değerlendirme ve Öğretmenler için Kolay ve Pratik bir yol. örnek metinler
8Okumayı geliştirme stratejileriAkyol vd. ( 2014). Okumayı Değerlendirme ve Öğretmenler için Kolay ve Pratik bir yol. örnek metinler
9Hikaye metin yapısı bilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 1. 2. ve 3. kademe Türkçe Ders Kitabı metin yapısı etkinlikleri
10Hikaye öğretim tekniklerinin sınıfta uygulanmasıMilli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 1. 2. ve 3. kademe Türkçe Ders Kitabı metin yapısı etkinlikleri
11Bilgi verici yazı metin yapısı bilgisiMEB, 3. kademe Türkçe ders kitabı Tanımsal M etin/Okuyorum, Anlıyorum v e Anlatıyorum, Tanımsal M etin/Dinliyorum ve Anlıyorum 124-142
12Bilgi verici yazı okuma, anlama ve yazma öğretim yöntemleriMEB, 3. kademe Türkçe ders kitabı Tanımsal M etin/Okuyorum, Anlıyorum v e Anlatıyorum, Tanımsal M etin/Dinliyorum ve Anlıyorum 124-142
13Bilgi verici yazı öğretim tekniklerinin sınıfta uygulanmasıMEB, 3. kademe Türkçe ders kitabı Tanımsal M etin/Okuyorum, Anlıyorum v e Anlatıyorum, Tanımsal M etin/Dinliyorum ve Anlıyorum 124-142
14Hikaye okuma, anlama ve yazma öğretim yöntemleriMilli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 1. 2. ve 3. kademe Türkçe Ders Kitabı hikaye yazma etkinlikleri
Kaynak
1. Melekoğlu, M. A.& Anılan, H. (2021). Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi. Eğiten. 2.Akçin, N.(2005) Zihin Engellilere Türkçe Öğretimi.Yayınlanmamış Ders Notları 3. Özmen, E. R. (2019). Türkçe Ders Kitabı, 1. 2. ve 3. KAdeme. Milli Eğitim Bakanlığı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu