Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖzel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okuma-yazma gelişimini ve okumanın değerini anlamaya ilişkin etkinlikler; sözcük dağarcığını geliştirme; dil bilgisi öğretimi; yazma süreci, yazılı metin türleri, yazılı ifade becerilerine ilişkin etkinlik hazırlama; okuma becerileri ve stratejilerinin tanımı, metin incelemede beceri ve stratejilerin uygulanması; bireyselleştirilmiş okuma öğretiminin önemi: uygulanması ve değerlendirilmesi; eleştirel okuma; yaratıcı yazma; okuma metni analiz yöntemleri; dinleme becerilerini geliştirici çalışmalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazmayı geliştirici teknikler/stratejiler
Dersin İçeriğiBu ders; İzlence anlatımı,Giriş: Özel eğitimde Türkçe dersi öğretim programı/strateji öğretimi,Türkçe dersinde ölçme ve değerlendirme,Özel eğitimde dinleme becerisinin öğretimi/Örnekler,Özel eğitimde konuşma becerisinin öğretimi/Örnekler,Özel eğitimde okuma becerisinin öğretimi/Örnekler,Özel eğitimde yazma becerisinin öğretimi/Örnekler,Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı,Görsel okuma/dil bilgisi öğretimi,Sunumlar/Makaleler,Sunumlar/Makaleler,Sunumlar/Makaleler,Sunumlar/Makaleler,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Okuma ve yazma süreçlerini açıklar.16A
Okuma becerilerinin öğretimi için öğretim planları geliştirir.16A
Yazma becerilerinin öğretimi için öğretim planları geliştirir.16A
Geliştirilen öğretim planlarını sınıf içinde uygular. 6
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İzlence anlatımıİzlence
2Giriş: Özel eğitimde Türkçe dersi öğretim programı/strateji öğretimi● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap. ● Avcıoğlu, H. (2016). Özel gereksinimli olan bireylerin değerlendirilmesi. Vize Yayıncılık. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
3Türkçe dersinde ölçme ve değerlendirme● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap.● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
4Özel eğitimde dinleme becerisinin öğretimi/Örnekler● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap.● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
5Özel eğitimde konuşma becerisinin öğretimi/Örnekler● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap.● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
6Özel eğitimde okuma becerisinin öğretimi/Örnekler● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap.● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
7Özel eğitimde yazma becerisinin öğretimi/Örnekler● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
8Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
9Görsel okuma/dil bilgisi öğretimi● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap. ● Avcıoğlu, H. (2016). Özel gereksinimli olan bireylerin değerlendirilmesi. Vize Yayıncılık.
10Sunumlar/MakalelerHaftalık belgeler
11Sunumlar/MakalelerHaftalık belgeler
12Sunumlar/MakalelerHaftalık belgeler
13Sunumlar/MakalelerHaftalık belgeler
14Genel tekrarHaftalık belgeler
Kaynak
1. Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık. 2. Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. 3. Sarı, H. ve Gökdağ, H. (2021). Özel gereksinimli çocuklara okuma yazma öğretimi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme2510
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(78/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖzel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okuma-yazma gelişimini ve okumanın değerini anlamaya ilişkin etkinlikler; sözcük dağarcığını geliştirme; dil bilgisi öğretimi; yazma süreci, yazılı metin türleri, yazılı ifade becerilerine ilişkin etkinlik hazırlama; okuma becerileri ve stratejilerinin tanımı, metin incelemede beceri ve stratejilerin uygulanması; bireyselleştirilmiş okuma öğretiminin önemi: uygulanması ve değerlendirilmesi; eleştirel okuma; yaratıcı yazma; okuma metni analiz yöntemleri; dinleme becerilerini geliştirici çalışmalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazmayı geliştirici teknikler/stratejiler
Dersin İçeriğiBu ders; İzlence anlatımı,Giriş: Özel eğitimde Türkçe dersi öğretim programı/strateji öğretimi,Türkçe dersinde ölçme ve değerlendirme,Özel eğitimde dinleme becerisinin öğretimi/Örnekler,Özel eğitimde konuşma becerisinin öğretimi/Örnekler,Özel eğitimde okuma becerisinin öğretimi/Örnekler,Özel eğitimde yazma becerisinin öğretimi/Örnekler,Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı,Görsel okuma/dil bilgisi öğretimi,Sunumlar/Makaleler,Sunumlar/Makaleler,Sunumlar/Makaleler,Sunumlar/Makaleler,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Okuma ve yazma süreçlerini açıklar.16A
Okuma becerilerinin öğretimi için öğretim planları geliştirir.16A
Yazma becerilerinin öğretimi için öğretim planları geliştirir.16A
Geliştirilen öğretim planlarını sınıf içinde uygular. 6
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İzlence anlatımıİzlence
2Giriş: Özel eğitimde Türkçe dersi öğretim programı/strateji öğretimi● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap. ● Avcıoğlu, H. (2016). Özel gereksinimli olan bireylerin değerlendirilmesi. Vize Yayıncılık. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
3Türkçe dersinde ölçme ve değerlendirme● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap.● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
4Özel eğitimde dinleme becerisinin öğretimi/Örnekler● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap.● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
5Özel eğitimde konuşma becerisinin öğretimi/Örnekler● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap.● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
6Özel eğitimde okuma becerisinin öğretimi/Örnekler● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap.● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
7Özel eğitimde yazma becerisinin öğretimi/Örnekler● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
8Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. ● Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık.
9Görsel okuma/dil bilgisi öğretimi● Avcıoğlu, H. (2016). Özel eğitimde okuma-yazma öğretimi. Eğiten Kitap. ● Avcıoğlu, H. (2016). Özel gereksinimli olan bireylerin değerlendirilmesi. Vize Yayıncılık.
10Sunumlar/MakalelerHaftalık belgeler
11Sunumlar/MakalelerHaftalık belgeler
12Sunumlar/MakalelerHaftalık belgeler
13Sunumlar/MakalelerHaftalık belgeler
14Genel tekrarHaftalık belgeler
Kaynak
1. Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde ilk okuma yazma öğretimi. Vize Yayıncılık. 2. Melekoğlu, M. A. ve Anılan, H. (2021). Özel eğitimde Türkçe öğretimi. Eğiten Kitap. 3. Sarı, H. ve Gökdağ, H. (2021). Özel gereksinimli çocuklara okuma yazma öğretimi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13