Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME-Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu bir giriş dersidir ve amacı özel eğitim öğretmeni adaylarını bütünleştirici eğitimin felsefesi ve temelleri hakkında bilgilendirmektir .
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, izlence anlatımı/Temel kavramlar ve tanımlar,Bütünleştirmenin tarihsel gelişimi, ilkeleri, yasal dayanaklar, görev ve sorumluluklar
Bütünleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler, evrensel tasarım ve ilkeleri,Bütünleştirmede destekleyici özel eğitim hizmetleri,Bütünleştirmede iş birliği,Eğitsel değerlendirme ve BEP programı hazırlama,Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretim,Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretim,Okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde bütünleştirme,Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ZY ve OSB),Bütünleştirmede sınıf yönetimi (İY ve GY),Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ÖG ve ÖY),Bütünleştirmede aile eğitimi,Türkiye’den ve yurt dışından örnekler,Örnek uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bütünleştirmenin dünyada ve Türkiye’deki tarihsel sürecini açıklar. 16A
Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları ve en az sınırlandırılmış eğitim ortamını açıklar.16A
Bütünleştirmede iş birliğini, iş birliğinin önemini ve türlerini açıklar. 16A
Eğitsel değerlendirme ve BEP hazırlama sürecini açıklar. 16A
Bütünleştirmede eğitsel uyarlamaları örneklendirir. 16A
Bütünleştirilmiş ortamlarda davranış ve sınıf yönetimini örneklendirir.16A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, izlence anlatımı/Temel kavramlar ve tanımlarİzlence/Haftalık belgeler
2Bütünleştirmenin tarihsel gelişimi, ilkeleri, yasal dayanaklar, görev ve sorumluluklar
Bütünleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler, evrensel tasarım ve ilkeleri
Haftalık belgeler
3Bütünleştirmede destekleyici özel eğitim hizmetleriHaftalık belgeler
4Bütünleştirmede iş birliğiHaftalık belgeler
5Eğitsel değerlendirme ve BEP programı hazırlamaHaftalık belgeler
6Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretimHaftalık belgeler
7Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretimHaftalık belgeler
8Okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde bütünleştirmeHaftalık belgeler
9Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ZY ve OSB)Haftalık belgeler
10Bütünleştirmede sınıf yönetimi (İY ve GY)Haftalık belgeler
11Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ÖG ve ÖY)Haftalık belgeler
12Bütünleştirmede aile eğitimiHaftalık belgeler
13Türkiye’den ve yurt dışından örneklerHaftalık belgeler
14Örnek uygulamalarHaftalık belgeler
Kaynak
1. Bildiren, A. ve Akyol, B. (Ed.). (2022). Özel eğitimde bütünleştirilmiş sınıf yönetimi. Pegem Akademi. 2. Çitil, M. (Ed.). (2020). Özel eğitimde bütünleştirme. Vize Akademik. 3. Ünlü, Ö. (Ed.). (2021). Özel eğitimde bütünleştirme. Eğiten Kitap.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi155
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)73
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(73/30)2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME-Güz Dönemi2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu bir giriş dersidir ve amacı özel eğitim öğretmeni adaylarını bütünleştirici eğitimin felsefesi ve temelleri hakkında bilgilendirmektir .
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, izlence anlatımı/Temel kavramlar ve tanımlar,Bütünleştirmenin tarihsel gelişimi, ilkeleri, yasal dayanaklar, görev ve sorumluluklar
Bütünleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler, evrensel tasarım ve ilkeleri,Bütünleştirmede destekleyici özel eğitim hizmetleri,Bütünleştirmede iş birliği,Eğitsel değerlendirme ve BEP programı hazırlama,Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretim,Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretim,Okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde bütünleştirme,Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ZY ve OSB),Bütünleştirmede sınıf yönetimi (İY ve GY),Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ÖG ve ÖY),Bütünleştirmede aile eğitimi,Türkiye’den ve yurt dışından örnekler,Örnek uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bütünleştirmenin dünyada ve Türkiye’deki tarihsel sürecini açıklar. 16A
Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları ve en az sınırlandırılmış eğitim ortamını açıklar.16A
Bütünleştirmede iş birliğini, iş birliğinin önemini ve türlerini açıklar. 16A
Eğitsel değerlendirme ve BEP hazırlama sürecini açıklar. 16A
Bütünleştirmede eğitsel uyarlamaları örneklendirir. 16A
Bütünleştirilmiş ortamlarda davranış ve sınıf yönetimini örneklendirir.16A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, izlence anlatımı/Temel kavramlar ve tanımlarİzlence/Haftalık belgeler
2Bütünleştirmenin tarihsel gelişimi, ilkeleri, yasal dayanaklar, görev ve sorumluluklar
Bütünleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler, evrensel tasarım ve ilkeleri
Haftalık belgeler
3Bütünleştirmede destekleyici özel eğitim hizmetleriHaftalık belgeler
4Bütünleştirmede iş birliğiHaftalık belgeler
5Eğitsel değerlendirme ve BEP programı hazırlamaHaftalık belgeler
6Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretimHaftalık belgeler
7Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretimHaftalık belgeler
8Okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde bütünleştirmeHaftalık belgeler
9Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ZY ve OSB)Haftalık belgeler
10Bütünleştirmede sınıf yönetimi (İY ve GY)Haftalık belgeler
11Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ÖG ve ÖY)Haftalık belgeler
12Bütünleştirmede aile eğitimiHaftalık belgeler
13Türkiye’den ve yurt dışından örneklerHaftalık belgeler
14Örnek uygulamalarHaftalık belgeler
Kaynak
1. Bildiren, A. ve Akyol, B. (Ed.). (2022). Özel eğitimde bütünleştirilmiş sınıf yönetimi. Pegem Akademi. 2. Çitil, M. (Ed.). (2020). Özel eğitimde bütünleştirme. Vize Akademik. 3. Ünlü, Ö. (Ed.). (2021). Özel eğitimde bütünleştirme. Eğiten Kitap.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13