Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME2+022
Ders Programı Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu bir giriş dersidir ve amacı özel eğiitim öğretmeni adaylarını bütünleştirici eğitimin felsefesi ve temelleri hakkında bilglendirmektir .
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, izlence anlatımı/Temel kavramlar ve tanımlar,Bütünleştirmenin tarihsel gelişimi, ilkeleri, yasal dayanaklar, görev ve sorumluluklar
Bütünleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler, evrensel tasarım ve ilkeleri,Bütünleştirmede destekleyici özel eğitim hizmetleri,Bütünleştirmede iş birliği,Eğitsel değerlendirme ve BEP programı hazırlama,Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretim,Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretim,Vize,Okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde bütünleştirme,Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ZY ve OSB),Bütünleştirmede sınıf yönetimi (İY ve GY),Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ÖG ve ÖY),Bütünleştirmede aile eğitimi,Türkiye’den ve yurt dışından örnekler,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Temel kavramlar ve kavramlar arasındaki farklılıkları açıklar.1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
2. Bütünleştirmenin dünyada ve Türkiye’deki tarihsel sürecini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
3. Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları ve en az sınırlandırılmış eğitim ortamını açıklar.1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
4. Bütünleştirmede işbirliğini, işbirliğinin önemini ve türlerini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
5. Eğitsel değerlendirme ve BEP hazırlama sürecini açıklar ve uygular. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
6. Bütünleştirmede eğitsel uyarlamaları açıklar ve örneklendirir. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
7. Farklılaştırılmış öğretimi açıklar ve örneklendirir. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
8. Bütünleştirilmiş ortamlarda davranış ve sınıf yönetimini açıklar ve örneklendirir.1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, izlence anlatımı/Temel kavramlar ve tanımlar-
2Bütünleştirmenin tarihsel gelişimi, ilkeleri, yasal dayanaklar, görev ve sorumluluklar
Bütünleştirme uygulamalarının başarısını etkileyen faktörler, evrensel tasarım ve ilkeleri
Haftalık belgeler
3Bütünleştirmede destekleyici özel eğitim hizmetleriHaftalık belgeler
4Bütünleştirmede iş birliğiHaftalık belgeler
5Eğitsel değerlendirme ve BEP programı hazırlamaHaftalık belgeler
6Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretimHaftalık belgeler
7Etkili bütünleştirme uygulamaları ve farklılaştırılmış öğretimHaftalık belgeler
8Vize-
9Okul öncesinde, ilköğretimde ve ortaöğretimde bütünleştirmeHaftalık belgeler
10Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ZY ve OSB)Haftalık belgeler
11Bütünleştirmede sınıf yönetimi (İY ve GY)Haftalık belgeler
12Bütünleştirmede sınıf yönetimi (ÖG ve ÖY)Haftalık belgeler
13Bütünleştirmede aile eğitimiHaftalık belgeler
14Türkiye’den ve yurt dışından örneklerHaftalık belgeler
15Genel tekrar-
Kaynak
● Bildiren, A. ve Akyok, B. (Ed.). (2022). Özel eğitimde bütünleştirilmiş sınıf yönetimi. Pegem Akademi. ● Çitil, M. (Ed.). Özel eğitimde bütünleştirme. Vize Akademik. ● Ünlü, Ö. (Ed.). (2021). Özel eğitimde bütünleştirme. Eğiten Kitap. ● Winzer, M. A. (2009). From integration to inclusion: A history of special education in the 20th century. Gallaudet University.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu