Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BRAİLLE OKUMA-YAZMA2+022
Ders Programı Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Sevgi KIRBOYUN TİPİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖzel eğitim öğretmen adaylarının bu ders sayesinde Braille alfabesi ile okuma ve yazma eğitimi konusunda yeterliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Braille yazı sistemi; Braille yazı sisteminde kullanılan araç ve gereçler; Braille alfabesiyle okuma ve yazma, tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma; kabartma matematik ve fen sembolleri.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, dersin içeriğinin tanıtımı, ders kaynaklarının açıklanması.,Braille alfabesinin tanıtımı, tarihçesi(görsel sunum ve videolar).,Braille alfabesinin tanıtımı(harfler, semboller, noktalama işaretleri v.b).,Braille yazı sisteminde kullanılan araç ve gereçler(tablet, kabartma kalem, takoz, perkıns

daktilo, teknolojik aletler v.s).,Braille yazı sisteminde kullanılan araç ve gereçler.,Braille alfabesiyle okuma ve yazma.,Braille alfabesiyle okuma ve yazma(Perkıns ve Alman daktiloları ile okuma yazma).,Tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma.,Tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma.,Tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma.,Tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma.,Kabartma matematik ve fen sembolleri.,Kabartma matematik ve fen sembolleri.,Kabartma matematik ve fen sembolleri.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Braille yazı sistemini; Braille yazı sisteminde kullanılan araç ve gereçleri; Braille alfabesiyle okuma ve yazmayı, tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okumayı, yazmayı kabartma matematik ve fen sembollerini tanır ve açıklar.1, 10, 12, 2, 3C, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, dersin içeriğinin tanıtımı, ders kaynaklarının açıklanması.Ders notlarını gözden geçirir.
2Braille alfabesinin tanıtımı, tarihçesi(görsel sunum ve videolar).Ders notlarını gözden geçirir.
3Braille alfabesinin tanıtımı(harfler, semboller, noktalama işaretleri v.b).Ders notlarını gözden geçirir.
4Braille yazı sisteminde kullanılan araç ve gereçler(tablet, kabartma kalem, takoz, perkıns

daktilo, teknolojik aletler v.s).
Ders notlarını gözden geçirir.
5Braille yazı sisteminde kullanılan araç ve gereçler.Ders notlarını gözden geçirir.
6Braille alfabesiyle okuma ve yazma.Ders notlarını gözden geçirir.
7Braille alfabesiyle okuma ve yazma(Perkıns ve Alman daktiloları ile okuma yazma).Ders notlarını gözden geçirir.
8Tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma.Ders notlarını gözden geçirir.
9Tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma.Ders notlarını gözden geçirir.
10Tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma.Ders notlarını gözden geçirir.
11Tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma.Ders notlarını gözden geçirir.
12Kabartma matematik ve fen sembolleri.Ders notlarını gözden geçirir.
13Kabartma matematik ve fen sembolleri.Ders notlarını gözden geçirir.
14Kabartma matematik ve fen sembolleri.Ders notlarını gözden geçirir.
Kaynak
Görme Engellilere Okuma Yazma Öğretimi Kılavuzu, Tuba TUNCER, 2013, MEB yayınları. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM GÖRME ENGELLİLER İÇİN BRAİL ALFABESİ (KABARTMA YAZI) Özel Eğitim Okulları İçin Braille Kabartma Yazı Klavuzu, MEB yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu