Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
OKULLARDA REHBERLİK2+023
Ders Programı Salı 10:00-10:45 Salı 11:00-11:45 Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğretmen adaylarına rehberlik hizmet alanlarını tanıtmak ve bu hizmetlerin yerine getirilmesinde öğretmenlerin rollerini işlevsel olarak yerine getirecek şekilde onları hazırlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler; Rehberliğin bir bilim dalı olduğunu bilir, Rehberliğin hizmet alanlarını bilir, bireyi tanıma tekniklerini tanır, rehberlik hizmetlerinde öğretmenin işlevlerini ayırt eder, Türk Milli Eğitim sistemi içinde rehberlikte örgütlenmeyi bilir, öğretmenin rehberlik hizmetlerindeki rolünü sıralar.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanıtımı ve ders kapsamında kullanılacak kaynakların tanıtımı,Okullarda rehberlik konusu ile ilgili temel kavramlar ve terimler,Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri,Dünyada ve Türkiye'de Rehberlik ve psikolojik danışmanın tarihsel gelişim,Gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı), Okullarda rehberliğin temel hizmetleri/müdahaleler,Sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi,RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler,Okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği,RPD plan ve programlarının nasıl hazırlandığının anlatılması ,Okul öncesi eğitimde rehberlik uygulamaları ve örnekleri ,Öğrencilerin alana yönelik plan hazırlamaları ve planlarının değerlendirilmesi - 1,Öğrencilerin alana yönelik plan hazırlamaları ve planlarının değerlendirilmesi - 2,Öğrencilerin alana yönelik plan hazırlamaları ve planlarının değerlendirilmesi - 3; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yerini öğrenir ve gerekli durumlarda gerekli aksiyonları alabilir. - Gelişimsel rehberlik modelinin felsefesini bilir - Gelişimsel rehberlik modelinin amacını ifade eder - Gelişimsel rehberlik modelinin ilkelerini uygular - Gelişimsel rehberlik modelinin kapsamlı gelişimsel RPD programına yönelik uygulamalar yapar - Gelişimsel rehberlik modelinin temel hizmetleri/müdahalelerini bilir - Sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevini ayırt eder - Okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliğini organize eder - Sınıf RPD plan ve programlarını hazırlar ve uygular 1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı ve ders kapsamında kullanılacak kaynakların tanıtımı
2Okullarda rehberlik konusu ile ilgili temel kavramlar ve terimlerDers için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
3Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeriDers için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
4Dünyada ve Türkiye'de Rehberlik ve psikolojik danışmanın tarihsel gelişimDers için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
5Gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı)Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
6 Okullarda rehberliğin temel hizmetleri/müdahalelerDers için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
7Sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işleviDers için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
8RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterliklerDers için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
9Okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliğiDers için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
10RPD plan ve programlarının nasıl hazırlandığının anlatılması Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
11Okul öncesi eğitimde rehberlik uygulamaları ve örnekleri Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
12Öğrencilerin alana yönelik plan hazırlamaları ve planlarının değerlendirilmesi - 1
13Öğrencilerin alana yönelik plan hazırlamaları ve planlarının değerlendirilmesi - 2
14Öğrencilerin alana yönelik plan hazırlamaları ve planlarının değerlendirilmesi - 3
Kaynak
Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik (SÜLEYMAN Doğan)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu