Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ2+024
Ders Programı Salı 12:00-12:45 Salı 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu giriş dersi işitme ve görme yetersizliği olan bireylerin eğitimindeki tarihsel gelişmeleri, olay ve olguları ve eğitim uygulamalarına etkilerini, nedenlerini, tanılanma ölçütlerini ve değerlendirme sürecini, bu bireylerin özelliklerini ve eğitimlerinin genel ilkelerini tanımlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; İşitme yetersisliğini tanımı ve tarihçesi,İşitme yetersizliğini tanılama süreci,İşitme yetersizliği olan bireylerin sınıflandırılması,İşitme yetersizliğinin yapısal nedenleri ve edinilmiş nedenleri,İşitme yetersizliği olan bireylerin demografik, sosyal ve öğrenme özellikleri,İşitme yetersizliği olan bireylerin psiko-sosyal, davranışsal ve fiziksel özellikleri,İşitme yetersızliği ve ilgili alanların değerlendirilmesi ve eğitsel alternatifler,Görme yetersizliğinin tanımı ve tarihçesi,Görme yetersizliğini tanılanma süreci,Görme yetersizliğinin etiyolojisi,Görme yetersizliğinin sınıflandırılması,Görme yetersizliği olan bireylerin psiko-sosyal, davranışsal ve fiziksel özellikleri,Görme yetersizliği ve ilgili alanların değerlendirilmesi,Görme yetersizliği olan bireyler için dünyada ve ülkemizdeki eğitsel alternatifler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1) İşitme ve görme yetersizliklerini tanımlar.1, 10, 14, 18, 2, 21, 3, 8A, C
2) İşitme ve görme yetersizlikleri olan bireylerin eğitimindeki tarihsel gelişmeleri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından tanımlar.1, 2, 3E
3) İşitme ve görme yetersizliklerine yol açan nedenleri tanımlar.1, 2, 4E
4) İşitme ve görme yetersizlikleri olan bireylerin özelliklerini tanımlar.1, 2E, F
5) İşitme ve görme yetersizlikleri tanılanma ölçütlerini ve değerlendirme sürecini tanımlar.15, 18, 7, 8
6) İşitme ve görme yetersizliklerini olan bireylerin eğitiminin genel ilkelerini tanımlar.1A, C
7) İşitme ve görme yetersizlikleri alanında dünyadaki uygulamaları tanımlar.1, 10, 2
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İşitme yetersisliğini tanımı ve tarihçesiGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 1. (ss. 2-34)
2İşitme yetersizliğini tanılama süreciGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 4. (ss.101-128)
3İşitme yetersizliği olan bireylerin sınıflandırılmasıGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 1. (ss. 2-34)
4İşitme yetersizliğinin yapısal nedenleri ve edinilmiş nedenleriGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 1. (ss. 2-34)
5İşitme yetersizliği olan bireylerin demografik, sosyal ve öğrenme özellikleriGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 2. (ss. 35-68)
6İşitme yetersizliği olan bireylerin psiko-sosyal, davranışsal ve fiziksel özellikleriGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 2. (ss. 35-68)
7İşitme yetersızliği ve ilgili alanların değerlendirilmesi ve eğitsel alternatiflerGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 3. (ss. 69-100)
8Görme yetersizliğinin tanımı ve tarihçesiGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 5. (ss. 129-153)
9Görme yetersizliğini tanılanma süreciGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 5. (ss. 129-153)
10Görme yetersizliğinin etiyolojisiGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 5. (ss. 129-153)
11Görme yetersizliğinin sınıflandırılmasıGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 5. (ss. 129-153)
12Görme yetersizliği olan bireylerin psiko-sosyal, davranışsal ve fiziksel özellikleriGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 6. (ss. 154-188)
13Görme yetersizliği ve ilgili alanların değerlendirilmesiGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 8. (ss. 219-241)
14Görme yetersizliği olan bireyler için dünyada ve ülkemizdeki eğitsel alternatiflerGürgür, H., & Şafak, P. (2017). (ed.) Bölüm 7. (ss. 189-218)
Kaynak
Gürgür, H. ve Şafak, P. (2017). İşitme ve Görme Yetersizliği. Ankara: Pegem Akademi. Girgin Ü. (2003). İşitme engelli çocuklar için erken dönem okuma yazma eğitimi. U.Tüfekçioğlu (Ed.), İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları., Gürgür, H. (2012). İşitme yetersizliğine sahip çocuklar. S. Vuran (Ed.), Özel eğitim (s.150-175) Ankara: Maya yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu