Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ-Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTemel kavramlar: işitme yetersizliği olan bireyler, işitmenin doğası; görme yetersizliği olan bireyler, görmenin doğası; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve iş birliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; işitme yetersizliği olan bireye, görme yetersizliği olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar, ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
Dersin İçeriğiBu ders; İzlence,İşitme nedir? İşitme yetersizliği (tanım, sınıflama, nedenler ve yaygınlık)/İşitme yetersizliğinde tarama, tanı ve değerlendirme/İşitme testleri/İşitme cihazı türleri,İşitme yetersizliği olan bireylerin özellikleri/İşitme yetersizliğinin etkileri/Erken dil gelişimi,İşitme yetersizliği olan bireyler için sınıf ortamlarının düzenlenmesi/bireysel ve grup eğitimi/İletişim yaklaşımları/Okuryazarlık,Etkinlik örnekleri,Görme nedir? Görme yetersizliği (tanım, sınıflama, nedenler ve yaygınlık)/ Görme yetersizliğinde tarama, tanı ve değerlendirme,Görme yetersizliği olan bireylerin özellikleri/Görme yetersizliğinin etkileri/Yönelim ve bağımsız hareket becerileri,Görme yetersizliği olan bireyler için sınıf ortamlarının düzenlenmesi/Okuryazarlık,Etkinlik örnekleri,Körsağır (Görmeyen işitmeyen) bireyler ve eğitimleri,Yasal düzenlemeler/İşitme ve görme yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşama katılımı,Yasal düzenlemeler/İşitme ve görme yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşama katılımı,İşitme ve göme yetersizliği olan bireylerin aileleri,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşitme ve görme yetersizliklerini tanımlar.16A
İşitme ve görme yetersizlikleri olan bireylerin eğitimindeki tarihsel gelişmeleri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından tanımlar.16A
İşitme ve görme yetersizliklerine yol açan nedenleri açıklar.16A
İşitme ve görme yetersizlikleri olan bireylerin özelliklerini açıklar.16A
İşitme ve görme yetersizlikleri tanılanma ölçütlerini ve değerlendirme sürecini tanımlar.16A
İşitme ve görme yetersizliklerini olan bireylerin eğitiminin genel ilkelerini tanımlar.16A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İzlenceİzlence
2İşitme nedir? İşitme yetersizliği (tanım, sınıflama, nedenler ve yaygınlık)/İşitme yetersizliğinde tarama, tanı ve değerlendirme/İşitme testleri/İşitme cihazı türleri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
3İşitme yetersizliği olan bireylerin özellikleri/İşitme yetersizliğinin etkileri/Erken dil gelişimi● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
4İşitme yetersizliği olan bireyler için sınıf ortamlarının düzenlenmesi/bireysel ve grup eğitimi/İletişim yaklaşımları/Okuryazarlık● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
5Etkinlik örnekleri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
6Görme nedir? Görme yetersizliği (tanım, sınıflama, nedenler ve yaygınlık)/ Görme yetersizliğinde tarama, tanı ve değerlendirme● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
7Görme yetersizliği olan bireylerin özellikleri/Görme yetersizliğinin etkileri/Yönelim ve bağımsız hareket becerileri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
8Görme yetersizliği olan bireyler için sınıf ortamlarının düzenlenmesi/Okuryazarlık● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
9Etkinlik örnekleri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
10Körsağır (Görmeyen işitmeyen) bireyler ve eğitimleri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
11Yasal düzenlemeler/İşitme ve görme yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşama katılımı● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
12Yasal düzenlemeler/İşitme ve görme yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşama katılımı● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
13İşitme ve göme yetersizliği olan bireylerin aileleri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
14Genel tekrarHaftalık belgeler
Kaynak
1. Altunay-Arslantekin, B. (2018). Görme yetersizliği olan öğrenciler. A. Cavkaytar ve D. T. Ersan (Ed.), Özel eğitim ve kaynaştırma (ss. 141-179). Eğiten Kitap. 2. Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi. 3. Karabulut, R. (Ed.). (2022). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim. Eğiten Kitap. 4. Selvi, H. H. (Ed.). (2020). Uygulamalarla işitme engellilerin eğitimi ve öğretimi. Eğiten Kitap.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme4520
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi4520
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı12020
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(108/30)4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ-Bahar Dönemi2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıTemel kavramlar: işitme yetersizliği olan bireyler, işitmenin doğası; görme yetersizliği olan bireyler, görmenin doğası; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve iş birliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; işitme yetersizliği olan bireye, görme yetersizliği olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar, ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.
Dersin İçeriğiBu ders; İzlence,İşitme nedir? İşitme yetersizliği (tanım, sınıflama, nedenler ve yaygınlık)/İşitme yetersizliğinde tarama, tanı ve değerlendirme/İşitme testleri/İşitme cihazı türleri,İşitme yetersizliği olan bireylerin özellikleri/İşitme yetersizliğinin etkileri/Erken dil gelişimi,İşitme yetersizliği olan bireyler için sınıf ortamlarının düzenlenmesi/bireysel ve grup eğitimi/İletişim yaklaşımları/Okuryazarlık,Etkinlik örnekleri,Görme nedir? Görme yetersizliği (tanım, sınıflama, nedenler ve yaygınlık)/ Görme yetersizliğinde tarama, tanı ve değerlendirme,Görme yetersizliği olan bireylerin özellikleri/Görme yetersizliğinin etkileri/Yönelim ve bağımsız hareket becerileri,Görme yetersizliği olan bireyler için sınıf ortamlarının düzenlenmesi/Okuryazarlık,Etkinlik örnekleri,Körsağır (Görmeyen işitmeyen) bireyler ve eğitimleri,Yasal düzenlemeler/İşitme ve görme yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşama katılımı,Yasal düzenlemeler/İşitme ve görme yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşama katılımı,İşitme ve göme yetersizliği olan bireylerin aileleri,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
İşitme ve görme yetersizliklerini tanımlar.16A
İşitme ve görme yetersizlikleri olan bireylerin eğitimindeki tarihsel gelişmeleri, olay ve olguları eğitim uygulamalarına etkileri açısından tanımlar.16A
İşitme ve görme yetersizliklerine yol açan nedenleri açıklar.16A
İşitme ve görme yetersizlikleri olan bireylerin özelliklerini açıklar.16A
İşitme ve görme yetersizlikleri tanılanma ölçütlerini ve değerlendirme sürecini tanımlar.16A
İşitme ve görme yetersizliklerini olan bireylerin eğitiminin genel ilkelerini tanımlar.16A
Öğretim Yöntemleri:16: Soru - Cevap Tekniği
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İzlenceİzlence
2İşitme nedir? İşitme yetersizliği (tanım, sınıflama, nedenler ve yaygınlık)/İşitme yetersizliğinde tarama, tanı ve değerlendirme/İşitme testleri/İşitme cihazı türleri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
3İşitme yetersizliği olan bireylerin özellikleri/İşitme yetersizliğinin etkileri/Erken dil gelişimi● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
4İşitme yetersizliği olan bireyler için sınıf ortamlarının düzenlenmesi/bireysel ve grup eğitimi/İletişim yaklaşımları/Okuryazarlık● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
5Etkinlik örnekleri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
6Görme nedir? Görme yetersizliği (tanım, sınıflama, nedenler ve yaygınlık)/ Görme yetersizliğinde tarama, tanı ve değerlendirme● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
7Görme yetersizliği olan bireylerin özellikleri/Görme yetersizliğinin etkileri/Yönelim ve bağımsız hareket becerileri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
8Görme yetersizliği olan bireyler için sınıf ortamlarının düzenlenmesi/Okuryazarlık● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
9Etkinlik örnekleri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
10Körsağır (Görmeyen işitmeyen) bireyler ve eğitimleri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
11Yasal düzenlemeler/İşitme ve görme yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşama katılımı● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
12Yasal düzenlemeler/İşitme ve görme yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşama katılımı● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
13İşitme ve göme yetersizliği olan bireylerin aileleri● Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi.
14Genel tekrarHaftalık belgeler
Kaynak
1. Altunay-Arslantekin, B. (2018). Görme yetersizliği olan öğrenciler. A. Cavkaytar ve D. T. Ersan (Ed.), Özel eğitim ve kaynaştırma (ss. 141-179). Eğiten Kitap. 2. Gürgür, H. ve Şafak, P. (Ed.). (2017). İşitme ve görme yetersizliği. Pegem Akademi. 3. Karabulut, R. (Ed.). (2022). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim. Eğiten Kitap. 4. Selvi, H. H. (Ed.). (2020). Uygulamalarla işitme engellilerin eğitimi ve öğretimi. Eğiten Kitap.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13