Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ZY'DE KAVRAM ÖĞRETİMİ2+024
Ders Programı Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, kavramı tanımlama; kavram çeşitleri; kavramların yararları; çocukların kavramı öğrenmesi; kavram öğretiminin unsurları; kavram öğretiminde dikkat edilecek noktalar; kavram öğretiminde kullanılan yöntemler; doğrudan öğretim modeli; yanlışsız öğretim; eş zamanlı ipucuyla öğretim; kavram öğretiminde değerlendirme ve planlama; kavram öğretimini uygulama konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Kavramı tanımlama; kavram çeşitleri; kavram öğretiminin yararları; çocukların kavram öğrenmesi,Kavram öğretiminin unsurları; kavram öğretiminde dikkat edilecek noktalar,Kavram öğretiminde kullanılan yöntemler, doğrudan öğretim yöntemi,Kavram öğretiminde kullanılan yöntemler, doğrudan öğretim yöntemi,Yanlışsız öğretim yöntemi,Yanlışsız öğretim yöntemi,Eşzamanlı ipucuyla öğretim, ders notları,Eşzamanlı ipucuyla öğretim,Doğrudan öğretim ve eşzamanlı ipucuyla öğretime ilişkin yapılan araştırmalar,Kavram Öğretiminin Planlanması ve Uygulanması (Basamaklar, Önkoşul davranışlar, tanımlama, ilişkili ve ilişkisiz nitelikler, uzun ve kısa dönemli amaçlar, olumlu ve olumsuz örnekler, araç setleri hazırlama, doğru ve yanlış tepkileri tanımlama, etkili pekiştireç belirleme ve kullanma, öğretim yöntemine karar verme),Kavram Öğretiminin Planlanması ve Uygulanması (Doğrudan öğretim yöntemi -öğretim ve öğretim sonu değerlendirme, veri kayıt formları),Kavram Öğretiminin Planlanması ve Uygulanması (Eşzmamanlı ipucuyla öğretim yöntemi -öğretim ve öğretim sonu değerlendirme, veri kayıt formları),Kavram Öğretimi Modülleri,Kavram Öğretimi Modülleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, ZY'de kavram öğretimine ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Kavramı ve kavram çeşitlerini tanımlar; Kavramların yararlarını açıklar; 2A
Çocukların kavramı öğrenme süreçlerimi açıklar; 2A
Kavram öğretiminin unsurlarını açıklar; Kavram öğretiminde dikkat edilecek noktaları açıklar; Kavram öğretiminde kullanılan yöntemleri açıklar;2A
Doğrudan öğretim modeli; yanlışsız öğretim; 2A
Eş zamanlı ipucuyla öğretimi açıklar; 2A
Kavram öğretiminde değerlendirme ve planlama ile kavram öğretimini uygulamayı açıklar.2A
Öğretim Yöntemleri:2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kavramı tanımlama; kavram çeşitleri; kavram öğretiminin yararları; çocukların kavram öğrenmesiVuran ve Çelik (Ed) (2008), 1. Bölüm, s.13-16
2Kavram öğretiminin unsurları; kavram öğretiminde dikkat edilecek noktalarVuran ve Çelik (Ed) (2008), 1. Bölüm, s.16-19
3Kavram öğretiminde kullanılan yöntemler, doğrudan öğretim yöntemiVuran ve Çelik (Ed) (2008), 1. Bölüm, s.19-26
4Kavram öğretiminde kullanılan yöntemler, doğrudan öğretim yöntemiVuran ve Çelik (Ed) (2008), 1. Bölüm, s.19-26
5Yanlışsız öğretim yöntemiVuran ve Çelik (Ed) (2008), 1. Bölüm, s.26-29, ders notları
6Yanlışsız öğretim yöntemiVuran ve Çelik (Ed) (2008), 1. Bölüm, s.26-29, ders notları
7Eşzamanlı ipucuyla öğretim, ders notlarıVuran ve Çelik (Ed) (2008), 1. Bölüm, s.29, ders notları
8Eşzamanlı ipucuyla öğretimVuran ve Çelik (Ed) (2008), 1. Bölüm, s.29, ders notları
9Doğrudan öğretim ve eşzamanlı ipucuyla öğretime ilişkin yapılan araştırmalarVuran ve Çelik (Ed) (2008), 1. Bölüm, s.30-39
10Kavram Öğretiminin Planlanması ve Uygulanması (Basamaklar, Önkoşul davranışlar, tanımlama, ilişkili ve ilişkisiz nitelikler, uzun ve kısa dönemli amaçlar, olumlu ve olumsuz örnekler, araç setleri hazırlama, doğru ve yanlış tepkileri tanımlama, etkili pekiştireç belirleme ve kullanma, öğretim yöntemine karar verme)Vuran ve Çelik (Ed) (2008), 2. Bölüm, s.41-47
11Kavram Öğretiminin Planlanması ve Uygulanması (Doğrudan öğretim yöntemi -öğretim ve öğretim sonu değerlendirme, veri kayıt formları)Vuran ve Çelik (Ed) (2008), 2. Bölüm, s.47-52
12Kavram Öğretiminin Planlanması ve Uygulanması (Eşzmamanlı ipucuyla öğretim yöntemi -öğretim ve öğretim sonu değerlendirme, veri kayıt formları)Vuran ve Çelik (Ed) (2008), 2. Bölüm, s.52-63
13Kavram Öğretimi ModülleriVuran ve Çelik (Ed) (2008), 3. Bölüm, s.66-178
14Kavram Öğretimi ModülleriVuran ve Çelik (Ed) (2008), 3. Bölüm, s.178-209
Kaynak
Vuran, S., Çelik, S. (2020). Örneklerle Kavram Öğretimi; Zihinsel Yetersizlik Gösteren Çocuklar İçin. Vize Akademik

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu