Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİM FELSEFESİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Metin KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFelsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özeti,Felsefenin mahiyeti ve felsefenin eğitime katkısının soruşturulması,Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma I,Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma II,İnsanın mayalanması” çerçevesinde natüralist eğimin sorgulanması,“İnsan sadece eğitim ile insan olabilmektedir.” sözü ve Kant’ın eğitim anlayışı,Düşüncenin matematikleşmesi bağlamında analitik eğitim felsefesi,Pragmatizm içerisinde eğitimi düşünmenin imkanının sorgulanması,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı I,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı II,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı III,Dönem boyunca tartışılan konuların tekrar düşünülmesi,Hitam: Soru cevap; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. eğitim ve öğretimin ne olduğu10, 16, 9A, E
2. felsefe ile eğitim arasındaki yakın ilişkiyi16, 9A, E
3. eğitimin ideal temelleri üzerine düşünebilmeyi16, 9A, D, E
4. mevcut eğitim anlayışlarının sahihliği10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özetiCevizci, Eğitim Felsefesi (2021), 11-25
2Felsefenin mahiyeti ve felsefenin eğitime katkısının soruşturulmasıSchumacher, Aklı Karışıklar İçin Kılavuz (2021) -15-29
3Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma IÜlken, Eğitim Felsefesi (2014) 27-39
4Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma IIÜlken, Eğitim Felsefesi (2014) 39-51
5İnsanın mayalanması” çerçevesinde natüralist eğimin sorgulanmasıRousseau, Emile (2019), Ders Notları
6“İnsan sadece eğitim ile insan olabilmektedir.” sözü ve Kant’ın eğitim anlayışıKant, Eğitim Üzerine(2020), tüm kitap
7Düşüncenin matematikleşmesi bağlamında analitik eğitim felsefesiRussell, Eğitim Üzerine (2020), tüm kitap
8Pragmatizm içerisinde eğitimi düşünmenin imkanının sorgulanmasıDewey, Pragmatik Eğitim, Ders Notları
9Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı IRanciere, Cahil Hoca (2020), tüm kitap
10Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı IIRanciere, Cahil Hoca (2020), tüm kitap
11Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı IIIRanciere, Cahil Hoca (2020), tüm kitap
12Dönem boyunca tartışılan konuların tekrar düşünülmesiÜlken, Eğitim Felsefesi (2014) tüm kitap
13Hitam: Soru cevapArendt- Eğitimdeki Buhran Üzerine, tam metin
Kaynak
Nel Noddings-Eğitim Felsefesi Hilmi Ziya Ülken-Eğitim Felsefesi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme326
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi414
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer155
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı313
Ara Sınav ve Hazırlığı7214
Genel Sınav ve Hazırlığı14228
Performans Görevi, Bakım Planı155
Toplam İş Yükü (Saat)93
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(93/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİM FELSEFESİ-Bahar Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerDoç.Dr. Metin KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıFelsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özeti,Felsefenin mahiyeti ve felsefenin eğitime katkısının soruşturulması,Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma I,Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma II,İnsanın mayalanması” çerçevesinde natüralist eğimin sorgulanması,“İnsan sadece eğitim ile insan olabilmektedir.” sözü ve Kant’ın eğitim anlayışı,Düşüncenin matematikleşmesi bağlamında analitik eğitim felsefesi,Pragmatizm içerisinde eğitimi düşünmenin imkanının sorgulanması,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı I,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı II,Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı III,Dönem boyunca tartışılan konuların tekrar düşünülmesi,Hitam: Soru cevap; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. eğitim ve öğretimin ne olduğu10, 16, 9A, E
2. felsefe ile eğitim arasındaki yakın ilişkiyi16, 9A, E
3. eğitimin ideal temelleri üzerine düşünebilmeyi16, 9A, D, E
4. mevcut eğitim anlayışlarının sahihliği10, 16, 9A, D, E
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanımı. Dönem boyunca işlenecek konuların özetiCevizci, Eğitim Felsefesi (2021), 11-25
2Felsefenin mahiyeti ve felsefenin eğitime katkısının soruşturulmasıSchumacher, Aklı Karışıklar İçin Kılavuz (2021) -15-29
3Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma IÜlken, Eğitim Felsefesi (2014) 27-39
4Öğretilecek olan ve nasıl öğretileceği tarihsel soruşturulma IIÜlken, Eğitim Felsefesi (2014) 39-51
5İnsanın mayalanması” çerçevesinde natüralist eğimin sorgulanmasıRousseau, Emile (2019), Ders Notları
6“İnsan sadece eğitim ile insan olabilmektedir.” sözü ve Kant’ın eğitim anlayışıKant, Eğitim Üzerine(2020), tüm kitap
7Düşüncenin matematikleşmesi bağlamında analitik eğitim felsefesiRussell, Eğitim Üzerine (2020), tüm kitap
8Pragmatizm içerisinde eğitimi düşünmenin imkanının sorgulanmasıDewey, Pragmatik Eğitim, Ders Notları
9Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı IRanciere, Cahil Hoca (2020), tüm kitap
10Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı IIRanciere, Cahil Hoca (2020), tüm kitap
11Yeni bir eğitim anlayışı önerisi olarak Jacques Ranciere’nin “Cahil Hoca”sı IIIRanciere, Cahil Hoca (2020), tüm kitap
12Dönem boyunca tartışılan konuların tekrar düşünülmesiÜlken, Eğitim Felsefesi (2014) tüm kitap
13Hitam: Soru cevapArendt- Eğitimdeki Buhran Üzerine, tam metin
Kaynak
Nel Noddings-Eğitim Felsefesi Hilmi Ziya Ülken-Eğitim Felsefesi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
2
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
3
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
4
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
5
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
7
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
8
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
9
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
10
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
11
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
12
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:11Son Güncelleme Tarihi: 04/07/2022 - 14:13