Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLAN. HAZ.2+022
Ders Programı Perşembe 12:45-13:30 Perşembe 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özcan KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP); BEP’in Öğeleri; BEP’in Tarihsel Gelişimi ve Yasal Dayanakları; BEP Ekibi; Özel Gereksinimli Çocukların Değerlendirilmesi; Var Olan Performans Düzeyini Belirleme; Davranışsal Amaç Yazma: Uzun ve kısa dönemli amaçlar; Tüm Hizmet Planları; Öğretim Süreçlerini Belirleme, Gelişimi ve İlerlemeleri Kayıt Etme; BEP’i Değerlendirme ve İzleme; BEP Örnekleri; Geçişle İlgili Temel Kavramlar: Tanımı, Geçiş dönemleri ve özellikleri; Geçiş Planları: Geçiş planı, Geçiş planlarının basamakları, Geçiş için gerekli becerilerin öğretimi, İzleme ve değerlendirme.
Dersin İçeriğiBu ders; Bireyselleştirilmiş eğitim programları,Okul öncesi eğitim programı,İlköğretim programı,Akademik olmayan becerilerin değerlendirilmesi (Öz-bakım becerileri, sosyal beceriler, problem davranışlar),Akademik becerilerin değerlendirilmesi (okuma-yazma becerileri, matematik becerileri, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen bilgisi ),Performans düzeyinin belirlenmesi Uzun ve kısa dönemli amaçların yazılması,Performans düzeyinin belirlenmesi Uzun ve kısa dönemli amaçların yazılması,Performans düzeyinin belirlenmesi Uzun ve kısa dönemli amaçların yazılması,Performans düzeyi ile uzun dönemli amaçların tutarlılığının tartışılması,Akademik olmayan beceriler için bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması.,Akademik beceriler için bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması.,Geçiş planlarının ve bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması.,Geçiş planlarının ve bireyselleştirilmiş etkinlik örneklerinin sunumu.,Hazırlanan planların ve bireyselleştirilmiş etkinlik örneklerinin sunumu.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1, 12, 2E
Farklı türde beceriler için uygun beceri analizi geliştirir
Ölçüt bağımlı test geliştirir ve özel gereksinimli bireyin eğitsel performans düzeyini değerlendirir
Performans düzeyine dayalı olarak uzun ve kısa dönemli hedefler oluşturur
Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirir
Bireyselleştirilmiş eğitim programları geçiş planlarını da kapsar
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Bireyselleştirilmiş eğitim programlarıDers notları gözden geçirililr.
2Okul öncesi eğitim programıDers notları gözden geçirililr.
3İlköğretim programıDers notları gözden geçirililr.
4Akademik olmayan becerilerin değerlendirilmesi (Öz-bakım becerileri, sosyal beceriler, problem davranışlar)Ders notları gözden geçirililr.
5Akademik becerilerin değerlendirilmesi (okuma-yazma becerileri, matematik becerileri, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen bilgisi )Ders notları gözden geçirililr.
6Performans düzeyinin belirlenmesi Uzun ve kısa dönemli amaçların yazılmasıDers notları gözden geçirililr.
7Performans düzeyinin belirlenmesi Uzun ve kısa dönemli amaçların yazılmasıDers notları gözden geçirililr.
8Performans düzeyinin belirlenmesi Uzun ve kısa dönemli amaçların yazılmasıDers notları gözden geçirililr.
9Performans düzeyi ile uzun dönemli amaçların tutarlılığının tartışılmasıDers notları gözden geçirililr.
10Akademik olmayan beceriler için bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması.Ders notları gözden geçirililr.
11Akademik beceriler için bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması.Ders notları gözden geçirililr.
12Geçiş planlarının ve bireyselleştirilmiş öğretim etkinliklerinin planlanması.Ders notları gözden geçirililr.
13Geçiş planlarının ve bireyselleştirilmiş etkinlik örneklerinin sunumu.Ders notları gözden geçirililr.
14Hazırlanan planların ve bireyselleştirilmiş etkinlik örneklerinin sunumu.Ders notları gözden geçirililr.
Kaynak
Ders notları Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi, Oğuz Gürsel, 2005, Anadolu üniversitesi yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu