Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ3+034
Ders Programı Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15 Çarşamba 17:30-18:15 Çarşamba 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerProf.Dr. Dilek ERBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, UDA’nın tanımını ve temel dayanakları, hedef davranış belirleme, davranışsal veri toplama teknikleri, yeni davranışlar kazandırma ve var olan davranışın sıklığını arttırma, hoşa gitmeyen davranışları azaltma veya ortadan kaldırma, meydana gelen davranış değişikliğini kalıcı hale getirme konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Uygulamalı Davranış Analizinin Temelleri,Hedef Davranış Belirleme ve Tanımlama,Hedef Davranışı Değerlendirme, Dolaylı-Doğrudan değerlendirme,Tek Denekli Araştırmalar,Uygun Davranışı Arttırma-Yeni Davranış Kazandırma Pekiştirme,Davranış Öncesi Uyaranlar,Zincirleme-Şekil Verme ,Sembol Pekiştirme,Davranış Azaltma/Ortadan Kaldırma,Ayrımlı Pekiştirme,Söndürme-Hoşa Giden Uyaran Çekme,Hoşa Gitmeyen Uyaran Verme ve Örnek Uygulamalar,Davranış Değişikliğinde Kalıcılık ve Genellemenin Sağlanması,Örnek Uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, uygulamalı davranış analizine ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri gösterebilecektir: Uygulamalı Davranış Analizi ile ilgili temel öğeleri tanımlar; 2A
Uygulamalı Davranış Analizinin tüm basamaklarını açıklar; 2A
Uygulamalı Davranış Analizini uygular.2, 4A
Öğretim Yöntemleri:2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Uygulamalı Davranış Analizinin TemelleriTekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 1 (ss.3-40)
2Hedef Davranış Belirleme ve TanımlamaTekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 2- (ss.43-98
3Hedef Davranışı Değerlendirme, Dolaylı-Doğrudan değerlendirmeTekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 3- (ss.99-144)
4Tek Denekli AraştırmalarTekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 4- (ss.147-210)
5Uygun Davranışı Arttırma-Yeni Davranış Kazandırma PekiştirmeTekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 5- (ss.213-266)
6Davranış Öncesi UyaranlarTekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 6 (ss.267-328)
7Zincirleme-Şekil Verme Tekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 7-8- (ss. 329-388)
8Sembol PekiştirmeTekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 10- (ss.415-440)
9Davranış Azaltma/Ortadan KaldırmaTekin-İftar, E. (ED). (2014). Bölüm 5.OSB olan çocukların problem davranışlarının azaltılması. (ss.181-236). Vize Yayıncılık
10Ayrımlı PekiştirmeTekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 11- (ss.443-486)
11Söndürme-Hoşa Giden Uyaran ÇekmeTekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 12-13 (ss.487-560)
12Hoşa Gitmeyen Uyaran Verme ve Örnek UygulamalarTekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 14 (ss.565-604)
13Davranış Değişikliğinde Kalıcılık ve Genellemenin SağlanmasıTekin-İftar, E. (ed) (2016). Bölüm 15-16 (ss.605-668)
14Örnek UygulamalarÇalışma notları
Kaynak
Tekin-İftar. E. (ed.). (2016). Uygulamalı Davranış Analizi. Vize Yayıncılık, Ankara. Tekin-İftar. E. (ed.).(2014). Otizm Specktum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri. Vize Yayıncılık, Ankara. Erbaş, D., Kırcaali-İftar, G., Tekin-İftar, E. (2007). İşlevsel Değerlendirme. Kök Yayıncılık, Ankara. Özyürek, M. (2005). Sınıfta Davranış Değiştirme. Uygulamalı Davranış Analizi. Kök Yayıncılık, Ankara. Tekin-İftar, E., Kırcaali-İftar, G. (2017). Özel Eğitimde Yanlışsız Öğretim Yöntemleri. Vize Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu