Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ2+023
Ders Programı Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütlerini kavratabilme.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim Sisteminin tanıtılması,Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları,Öğretim Teknolojileri ve İletisim,Mesaj Tasarımı,Görsel Tasarım İlkeleri,Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama Đlkeleri (Etkili Sunu Teknikleri),Teknoloji Planlaması,Teknoloji Planlaması,Öğretim Araç ve Gereçleri,Öğretim Araç ve Gereçleri (devam),Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğrenme,Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi,Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu),Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu); konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim materyallerinin değerlendirme kriterlerinin anlaşılması,1, 10, 16, 19, 6C
Öğretim materyallerinin etkin kullanımına yönelik uygulama yapılması1, 10, 16, 19, 6
Öğretim amaçlı kullanılan medya ve materyallerin avantaj ve dezavantajlarının anlasılması1, 10, 16, 19, 6
Öğretim materyallerinin seçilmesine ve kullanılmasına iliskin alt yapının olusturulması1, 10, 16, 19, 6
Öğretim araç-gereçlerinden basılı, yansıtılmayan, yansıtılan ve görsel-isitsel materyal türlerinin ayırt edilebilmesi1, 10, 16, 19, 6
Görsel tasarım araç ve ilkelerinin anlasılması, bu ilkelerin materyal hazırlarken kullanılması1, 10, 16, 19, 6
Öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörlerin farkına varılması1, 10, 16, 6, 8
Öğretim Tasarımı kavramının anlasılması ve uygulanması1, 10, 16, 19, 6
Öğretim Teknolojileri kapsamında Đletisim Sürecinin öğelerinin ve öneminin anlasılması1, 10, 16, 6, 8
Eğitim-öğretim alanında gözlenen değisimlerin ve öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünün anlasılması1, 10, 16, 19, 6
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme, 19: Kavram Haritası, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim Sisteminin tanıtılmasıİlgili ders notlarının çalışılması
2Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramlarıİlgili ders notlarının çalışılması
3Öğretim Teknolojileri ve İletisimİlgili ders notlarının çalışılması
4Mesaj Tasarımıİlgili ders notlarının çalışılması
5Görsel Tasarım İlkeleriİlgili ders notlarının çalışılması
6Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama Đlkeleri (Etkili Sunu Teknikleri)İlgili ders notlarının çalışılması
7Teknoloji Planlamasıİlgili ders notlarının çalışılması
8Teknoloji Planlamasıİlgili ders notlarının çalışılması
9Öğretim Araç ve Gereçleriİlgili ders notlarının çalışılması
10Öğretim Araç ve Gereçleri (devam)İlgili ders notlarının çalışılması
11Bilgisayar Destekli Eğitim ve Öğrenmeİlgili ders notlarının çalışılması
12Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesiİlgili ders notlarının çalışılması
13Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu)İlgili ders notlarının çalışılması
14Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu)İlgili ders notlarının çalışılması
Kaynak
1. Ates, A., Basboğaoğlu, U., Çelik, L., Çeliköz, N., Erisen, Y., Oral, B., Taslı, H., Tekinarslan, E, & Yağcı, E. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (Ed.) Demirel, Ö. & Altun, E. Ankara: Pegema yayıncılık 2. Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. & Smaldino, S. E. (2002). Instructional Media and Technologies for Learning (7th edition).Pearson Education Inc., USA. https://www.educatorstechnology.com

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu